GODE GRUNDDATA TIL ALLE – EN KILDE TIL ... - Finansministeriet

erhvervsstyrelsen.dk

GODE GRUNDDATA TIL ALLE – EN KILDE TIL ... - Finansministeriet

EN KILDE TIL VÆKST

OG EFFEKTIVISERING

Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger

om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, adresser mv.

Oplysningerne betegnes grunddata og anvendes overalt i den

offentlige sektor. Genbrug af grunddata af høj kvalitet er en væsentlig

forudsætning for, at myndighederne kan varetage deres opgaver

korrekt og effektivt på tværs af enheder, forvaltninger og sektorer.

Grunddata er et væsentligt bidrag til moderniseringen af den offentlige

sektor. Når allerede indberettede data deles på tværs og indgår

direkte i sagsbehandlingen, opnås en bedre og mere effektiv service

for borgere og virksomheder. Medarbejderne i den offentlige sektor

får færre tunge og rutineprægede opgaver, og der frigøres resurser

til øget velfærd på fx sundheds- og uddannelsesområdet.

En åben og ensartet praksis for videreanvendelse af grunddata

har imidlertid også stor værdi for den private sektor. Dels fordi

virksomheder bruger disse data i deres interne processer, og dels

fordi informationerne i de offentlige data kan udnyttes til helt

nye typer af især digitale produkter og løsninger. Frit tilgængelige

grunddata for den private sektor er kort sagt en potentiel kilde

til innovation, vækst og nye arbejdspladser.

More magazines by this user
Similar magazines