GODE GRUNDDATA TIL ALLE – EN KILDE TIL ... - Finansministeriet

erhvervsstyrelsen.dk

GODE GRUNDDATA TIL ALLE – EN KILDE TIL ... - Finansministeriet

MÆRKBARE FORDELE

Indsatsen omkring gode grunddata til alle er

en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

2011-15, aftalt mellem regeringen,

KL og Danske Regioner (se side 20). Visionen

er, at grunddata skal være den offentlige

sektors fælles forvaltnings grundlag af høj

kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og

anvendes af alle også af private virksomheder.

Frie grunddata vil være til gavn for

både den offentlige sektors effektivitet og

for innovationen og værdiskabelsen i hele

samfundet. Med grunddata som et nyt

digitalt råstof kan der udvikles kommercielle

produkter og skabes bedre offentlig information

og service, som vil lede til større indsigt

og kunne styrke demokratiet.

Frie grunddata vil give både borgere,

virksomheder og myndigheder en række

mærkbare fordele:

BORGERNE

LETTERE SAMSPIL

MED DET OFFENTLIGE

• Bedre offentlig service i form af

hurtigere sagsbehandling og færre fejl

i borgernes sager

• Færre indberetninger til det

offentlige for fx at korrigere fejl

• Mindre genindtastning i digitale

selv betjeningsløsninger, når blanketter

automatisk udfyldes med relevante

og fuldt opdaterede grunddata.

VIRKSOMHEDERNE

MINDRE BØVL,

MERE VÆKST

• Lettelse af de administrative byrder

bl.a. færre indberetninger

• Hurtigere digitalisering, færre fejl

og mere effektive forretningsgange

• Færre udgifter til at købe

offentlige data

• Bedre grundlag for samarbejde

med det offentlige i kraft af fælles data

• Bedre og nye muligheder for

at udvikle nye databaserede ydelser

og produkter

MYNDIGHEDERNE

EN MERE EFFEKTIV

FORVALTNING

• Effektiv vedligeholdelse af grunddata

og færre skyggeregistre

• Driftsbesparelser på egne it-systemer

og lokal opdatering af data

• Billigere udvikling af it-systemer,

når grunddata er tilgængelige fra én kilde

• Færre manuelle arbejdsgange, færre fejl

og kortere sagsbehandlingstid

• Bedre kontrol af fx udbetalinger,

så socialt snyd kan mindskes.

More magazines by this user
Similar magazines