29.10.2013 Views

D-Dilemma - Aarhus Universitetshospital

D-Dilemma - Aarhus Universitetshospital

D-Dilemma - Aarhus Universitetshospital

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vitamin D – Dilemma

- tilskud og/eller måling

Lene Heickendorff, Klinisk Biokemisk Afdeling

Praksis fyraftensmøde den 14. juni 2010

D-Dilemma

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Aarhus University Hospital

Århus Sygehus

Kræftcenteret

Klinisk Biokemisk Afdeling

Stor interesse og megen ny viden om gavnlige effekter af Vitamin D

blandt sundhedsprofessionelle og i befolkningen

Pres mod læger, laboratorier og myndigheder -

Sundhedsstyrelsen er netop udkommet med vejledning

Anbefalinger om tilskud/vitamin D behov og plasma værdier står for

skud i alle lande

Enorm stigning i forbrug af analyse for Vitamin D status (25OHD)

Der er ingen internationale konsensus/retningslinier for hvilket

plasma niveau, man skal have

Region Midtjylland


Udvikling i forbrug af P-25-OH-Vitamin D

N o o f t e s t s

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

P-25OHD at Aarhus Univers ity Hospital

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Sundhedsstyrelsens vejledning

- Hvem skal have målt D-Vitamin ?

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Praksis rekvirerede P-25OHD:

i 2009: 62.653 (og 132.000 P-Crea)

i 2001: 2.032 (og 74.000 P-Crea)

DK, AUH:

Seneste to år stigninger på

30-50% årligt

P-25OHD blandt top 12

US

I USA - Survey Juli 2009

blandt 229 lab:

• stigning sidste år på:

• mindst 50% (hos

mere end havdelen)

• mere end 100% (hos

27% af lab)

Re US Survey: AACC, CLN News letter July 2009

• Ved kliniske symptomer på eller ved mistanke om svær vitamin D

mangel som følge af livsstil (ringe soleksponering)

• Gravide med mørk hud eller som går tildækket

• Familiemedlemmer til personer med mørk hud eller tildækkende

påklædning, der har svær Vitamin D mangel

• Patienter med sygdom, hvor Vitamin D indgår som årsag eller har

betydning for behandling

– Osteoporose

– Neuromuskulære sygdomme (øget risiko for fald)

– Gastrointestinal sygdom med malabsorbtion

– Lever eller nyresygdom

– Hypo/hypercalcæmi/parathyroideasygdomme

• Patienter i behandling med lægemidler der påvirker Vitamin D

metabolismen

– Lægemidler der fører til fedt malabsorbtion

– Visse antiepileptica (leverenzym inducerende)

– Lægemidler der giver øget lysfølsomhed

Region Midtjylland

Region Midtjylland


Sundhedsstyrelsens vejledning

- Hvem skal IKKE have målt D-Vitamin ?

• Der er ikke indikation for bredt at screene for Vitamin D status

• Der er ikke grund til rutinemæssigt at undersøge Vitamin D

status hos personer

– med kroniske sygdomme, som fx kræft, diabetes,

hjerte/karsygdomme, demens m. fl.

– med alm. sund livsstil, kost, evt. vitaminpille, sollys om

sommeren

• Skal forbeholdes personer i risiko for svær vitamin D mangel

samt patienter med risiko for frakturer eller fald, nyresygdom ,

leversygdom eller malabsorbtion

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Sundhedsstyrelsens vejledning

- Tolkning af Plasma 25OHD værdier

Graduering af D-vitaminstatus

Plasma 25OHD:

< 12 nmol/l: svær mangel (rachitis og osteomalaci kan forekomme)

12- 25 nmol/l: mangel

25-50 nmol/l: insufficiens

> 50 nmol/l: sufficient

75-150 nmol/l: optimalt niveau hos osteoporosepatienter og nyrepatienter

>ca. 200 nmol/l: risiko for toksicitet

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Region Midtjylland

Region Midtjylland


Sundhedsstyrelsens vejledning

- om forebyggelse med D-Vitamin tilskud

Generelle anbefalinger for D-vitamintilskud med henblik på forebyggelse af Dvitaminmangel

10 µg (400 IE) D-vitamin dgl. anbefales til:

• Børn 0 – 2 år (D-dråber*)

• Gravide

• Børn og voksne med mørk hud

• Børn og voksne som bærer en tildækkende påklædning om sommeren

• Personer som sjældent kommer udendørs eller som undgår sollys

20 µg (800 IE) D-vitamin dgl. kombineret med 800-1000 mg calcium anbefales

til:

• Personer over 70 år

• Plejehjemsbeboere

• Personer i øget risiko for osteoporose uanset alder

Øvre sikre grænse for indtag

Den øvre sikre grænse for dagligt indtag er fastsat til 25 µg for børn op til 10 år

og 50 µg for voksne (inkl. gravide og ammende) samt børn fra 11 år.

Højere doser kan tolereres i kortere tid, hvis det anbefales af lægen med henblik på

behandling af D-vitaminmangel.

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Sundhedsstyrelsens vejledning

- Behandling af Vitamin D mangel

• D-Vitamin insufficiens (25OHD mellem 25-50 nmol/l)

– Råd om livsstil, evt. 5-20 ug D dagligt

– 20-40 ug D dagligt, hvis P-25OHD > 50 nmol/l ønskes

• D-Vitamin mangel (25OHD < 25 nmol/l) u. sympt.

– Dosis afh. af udgangsniveau – 1 ug giver 1-2 nmol stigning

• Symptomgivende D-Vitamin mangel

– 50-100 ug/d i 3-6 mdr., herefter 20-40 ug/d

– kontrol efter 3-4 mdr. behandling

• Osteoporose patienter:

– P-25OHD bør være > 50 nmol/l og optimalt 75-150 nmol/l

• Patienter med svær nyreinsufficiens (eGFR < 60 ml/min)

– P-25OHD > 75 nmol/l

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Region Midtjylland

Region Midtjylland


Sundhedsstyrelsens vejledning

- om kontrol af Vitamin D status

Hvilke patienter er det relevant at kontrollere med P-25OHD prøve?

• patienter med symptomgivende vitamin D mangel

• Ikke symptomgivende Vitamin D mangel med < 25 nmol/l

• Øvrige kun ved mistanke om malabsorbtion eller ringe compliance

Hvornår skal man i givet fald kontrollere vitamin D status

• tidligst efter 3-4 mdr. behandling

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Tolkning af P-25-hydroxyvitamin D svar

- og om 25OHD2

Svaret indeholder:

P-25-hydroxy-Vitamin D total, nmol/l

P-25-hydroxy-vitamin D3, nmol/l

P-25-hydroxy-Vitamin D2, nmol/l

Det er Vitamin D total der tæller !

25OHD2 er normalt < 10 nmol/l

(med mindre I har sat patienten i behandling med D2)

Kort om D2

D2 hedder også ergocalciferol

D3 hedder cholecalciferol

Metaboliseres på samme måde:

D2 til 25OHD2 og videre til 1,25diOHD2

D3 til 25OHD3 og videre til 1,25diOHD3

Ikke alle analysemetoder kan medbestemme 25OHD2

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Region Midtjylland

Region Midtjylland


Vitamin D

Kilder til Vitamin D

10% fra

kosten

D3 (evt. D2)

D3 (evt D2)

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

90 % fra

sollys

Hvorfor har nogle patienter D2 ?

Kilder til vitamin D2

• Kost

– D2 findes ikke i betydende mænger i ”normal”

kost

– D2 findes i nogle svampe, evt. laks fra laksefarme

– Nb: veganere og vegetarer

• Berigelse af føde med vitamin D

– Ingen berigelse af fødeemner med vitamin D i DK

– I nogle lande beriges fx mælk med D2 (USA)

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

D3

Region Midtjylland

Region Midtjylland


Kilder til Vitamin D2 og valg mellem D3 og D2

Kilder til Vitamin D2

• Vitaminer

– Normalt kun D3 i Vitamin D piller og Multivitamin

piller (5-35 ug D3)

– Veganer og vegetarer tager D2 piller

• Receptpligtige lægemidler

– Kalciferol injektionsvæske er D2 (ikke D3 -

100.000-300.000 IU/ml/ 2,500-7.500 ug/ml

– Kalciferol dråber (D2) op til 300.000 IU/ml/7.500

ug/ml

Hvad skal man vælge til behandling:

• D3 foretrækkes generelt frem for D2

• Peroral behandling frem for inj., når det er muligt

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Sundhedsstyrelsens vejledning

- om behandling og D2

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Region Midtjylland

Anvendelse af D2 præparater:

• Hvis man vælger at behandle med D2 skal man spørge om

det lokale lab kan bestemme 25OHD2

• Ikke alle analysemetoder kan også bestemme 25OHD2

• Det kan vi på KBA, Århus Sygehus

Region Midtjylland


Hvorfor er det vigtigt at kunne bestemme 25OHD2 ?

- Hvor ofte er der D2 i patientprøverne ?

N u m b er o f s a m p le s w ith

> 1 0n m o l/l D 2

I 2009 102.710 prøver til analyse for P-25OHD

- 4.845 patient prøver (4.7%) med >10 nmol/l 25OHD2 – ca. 20 patienter hver dag!

2500

2000

1500

1000

500

0

20 30 40 50 60 70 70 80 90 100 > 100

25OHD2: mean conc. 31 nmol/l

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

P-25OHD2 nmol/l

Afslutning på dilemmaet – for nu

Vitamin D Dilemmaet

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

In DK:

The number of samples

containing 25OHD2 has

increased by 50% over the

last two years

In US:

10-20% of samples

contain 25OHD2

Derfor er det vigtigt at

lab også kan måle

25OHD2

• Vi mangler viden om sammenhæng mellem vitamin D indtag og andre sygdomme

end osteoporose

• Der mangler data fra randomiserede studier

– For både effekt og sikkerhed

• I løbet af de kommende år med ny viden basis for nye vejledninger – måske

internationale

• Læs Sundhedsstyrelsens vejledning, www.SST.dk, den giver:

– Hjælp til styring af forbrug af 25OHD analysen

– Afklarer, hvornår det er indiceret at måle

– Giver råd omkring livsstil mv. til sikring af tilstrækkeligt Vitamin D

– Hvem skal have tilskud

– Modvirker indførelse af screening ad bagdøren

Region Midtjylland

Region Midtjylland


Vitamin D Dilemma

- tilskud og/eller måling

Tak for opmærksomheden

Lene Heickendorff, Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

Region Midtjylland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!