Den medicinske patient - Sjællands Tandlægeforening

stfnet.dk

Den medicinske patient - Sjællands Tandlægeforening

Den medicinske patient

Sjællands Tandlægeforening 2008

Niels Ulrich Hermund

RH/

Hillerød sygehus


Den medicinske patient

• Evidens

• Vejledninger


Den medicinske patient

• Evidensniveauer 1→4

• 1 metaanalyser

• 2 randomiserede kliniske undersøgelser

• 3 ikke-randomiserede kl. undersøgelser

• 4 evidens fra case serier


Den medicinske patient

• Evidensniveauer 1→4

• 1 metaanalyser 0%

• 2 randomiserede kliniske undersøgelser 2%

• 3 ikke-randomiserede kl. undersøgelser 8%

• 4 evidens fra case serier 40%

• Udenfor evidens 50%


Den medicinske patient

• Evidens

• Vejledninger

• Sundhedsstyrelsen, lovgivning, vejledning


Den medicinske patient

• Evidens

• Vejledninger

• Sundhedsstyrelsen, lovgivning

• Hospitaler


• Afføringen har samme farve som dørene

på afdeling 19.


Den medicinske patient

• Arteriel hypertension

• Iskæmisk hjertesygdom

• Hjertearytmi

• Hjerteinsufficiens


Den medicinske patient

• Diabetes mellitus

• Steroidbehandling

• Hyperthyreoidisme

• Leverlidelser


Den medicinske patient

• Respirationssygdom

• Antibiotika

• AK-behandling

• Dialyse

• Immunosupression


Den medicinske patient

• Psykisk sygdom

• Strålebehandling

• Cytostatisk behandling

• Bisphosphonatbehandling


Arteriel hypertension

• Ætiologi

• Prævalens: 10% af den voksne befolkning, 5%

med behandlingskrævende hypertension.

• Medicin:

• diuretika (centyl, diural)

• betablokker (atenolol,atenet,metopolol, selo-zok)

• calciumantagonister (amlodipin, norvasc,

plendil)

• ACE-hæmmere (nalapril, corodil, odrik)

• angiotensin-ll-antagonister (atacand, cozaar)


Arteriel hypertension

• Odontologiske aspekter

• Undgå l.a. med adrenalin

• Risiko for efterblødning

• Blodtryksmonitorering?


• Patienten har brystsmerter, hvis hun ligger

på sin venstre side i mere end 1 år


Iskæmisk hjertesygdom

• Angina pectoris, stabil

• retrosternale smerter ved anstrengelse

• afvigende EKG

• Anfaldsforebyggelse m. nitrat, betablokker eller

calciumantagonist

• nitroglycerin, cardopax, imdur, propranolol,

sotalol,atenolol, selo-zok, hexasoptin, isoptin,

amlodipin, cardil

• Ved tandlægen: anvend ikke-adrenalinholdig l.a.

samt præmedicinering m. sedativum.

• Ved tidligere ballon-dilatation eller ByPass-op ia.


Iskæmisk hjertesygdom

• Ustabil angina pectoris

• retrosternale smerter i hvile eller ved

minimal anstrengelse

• Afvigende EKG

• Initial medicinsk behandling, herefter

invasiv behandling (ballon) eller ByPass

• Ved tandlægen: henvis til akut

indlæggelse på mistanke om AMI


• Efter at patienten er ophørt med at ryge, er

hans lugt vendt tilbage.


Iskæmisk hjerte sygdom

• AMI og ByPass-opererede

• større operation, vent 6 mdr.

• mindre operation, herunder extraktion kan

foretages før

• Medicin: kan være i AK-beh.

• l.a med adrenalin kan bruges (med

aspirationsteknik)


Hjertearytmier

• Mange tidligere ptt. m. iskæmisk

hjertesygdom

• AK-behandling

• rytmeregulerende behandling: digoxin,

betablokker eller verapramil, DCkonvertering,

pacemaker

• Ved tandlægen: Undgå l.a. med adrenalin


Morbus Cordis incompensata

• Tilstand hvor hjertet er ude af stand til at pumpe

tilstrækkeligt blod

• Dyspnø, træthed og ødemer. Hos tdl: gravering

ved liggende stilling, må ikke ligge ned.

• Medicin: Nitrater, Ace-hæmmer, betablokker,

digoxin, diuretika, AK-behandling

• Konsulter pt`s egen læge/stamafdeling mhp.

behandlingsplanlægning


Diabetes Mellitus

• Ætiologi

• Forekomst: type 1 ca 20.000, type 2 ca

100.000

• Odontologiske aspekter:

• Kompromitteret sårheling

• Antibiotikaprofylakse ved blodige indgreb

• Risiko for hypoglykæmi


Steroidbehandling

• Ætiologi

• Odontologiske aspekter:

• Ved operative indgreb: Pt i glukokortikoid

behandling, da via egen læge umiddelbart

før indgreb + 50 mg glukokortikoid ekstra


• Hun har ingen kuldegysninger, men

hendes mand oplyser, at hun var meget

hed i sengen i nat.


Hyperthyreoidisme

• Ætiologi

• Synlig/palpabel forstørrelse af gl.

thyreoidea. Jo mindre jod-indtagelse,

desto større glandel

• På mistanke, henvis til egen læge

• Behandling: Jod, Operation

• Anvend ikke adrenalinholdig l.a.


Leverlidelser

• Ætiologi

• Odontologiske aspekter

• Øget infektionsrisiko

• Risiko for ukontrollabel blødning


• Patienten har klaret sig helt uden ilt i

sidste døgn.


Respirationssygdom

• Ætiologi

• Astma, Kol, Bronkitis

• Medicin: β2-agonister (Turbohaler, serevent,

spirocort, bricanyl, ventoline, seretide) obs nogle

med steroid

• Pas på ved N 2 O/O 2 → Risiko for CO 2 retention

• Undgå sedativaer (medfører

respirationsdepression)

• Pt helst siddende (aht. mucos)

• Ved astma: undgå NSAID (kan udløse anfald)

• Obs ved langvarige behandlinger


Antibiotisk behandling

o Abscesser og flegmoner

o S. aureus, hæmolytiske streptokokker (S.

pyogenes) og ofte anaerobe bakterier

o Behandling: Cefuroxim 500 mg x 3 +

Metronidazol 500 mg x 3 efter måltid

(højere biotilgængelighed)

o Børn: som voksne efter vægt

o V. allergi: Clindamycin 600 mg x 3

o Børn: Clindamycin 10mg/kg x 3


Antibiotisk behandling

o Endokardit profylakse

o Høj risiko:klapproteser, tidl. endokardit, kir.

system-pulm. shunt

o Middel risiko: Valvulær dysfunktion, hypertrofisk

kardiomyopati, mitral prolaps m. ”tilbage-flow”

eller fortykkede klapper

o Behandling: Amoxicillin 2 g p.o. 1 time præ-op,

børn 50 mg/kg p.o. 1 time præ-op

o Ved allergi: Clindamycin 600 mg p.o., børn

Clindamycin 15 mg/kg p.o, 1 time før op


Antibiotisk behandling

• Alle dento-alveolære indgreb

• Præ-op skyl chlorhex. 0,1 %

• Amoxicillin 1,5 + 375 mg clavulansyre p.o f.eks.

Spektramox eller Bioclavid 1 time før op.

• Børn: som voksne efter vægt

• V. allergi: Clindamycin 600 mg p.o 1 time før op

• Børn: Clindamycin 15mg/kg p.o 1 time før op


Antibiotisk behandling

• Tandskader: kun i forbindelse m. reimplanterede

tænder

• Bløddelsskader: kun ved kraftig kontaminerede

læsioner

• Spektramo/Bioclavid 1,5 g + Metronidazol 500

mg p.o. som engangsdosis

• Børn: som voksne efter vægt

• V. allergi: Clindamycin 600 mg p.o.

eengangsdosis

• Børn: Clindamycin, efter vægt, som

eengangsdosis


Ortopædkirurgi

• Ledalloplastikker

• Ingen overbevisende medicinsk evidens

for brug af profylaktisk antibiotika

• …. Som udgangspunkt….


Pause


• Hæmostasen

AK-behandling


trombocytten aktiveres v. binding af fibrinogen til glykoprotein

tromboxan, fremmer trombocytaggreation

Serotonin, medfører karkontraktion

trombocyt

V. overfladen forløber

koag.processen, som derved

fastholdes.

VWF

Trombin omdanner fibrinogen→fibrin, som binder

trombocytterne i et koagel

Fibrinolysen aktives (faktor 12)

Plasminogen→Plasmin→opløser trombe

karvæg

Subendothelialt kollagen


AK-behandling

• Ætiologi – klapproteser, ATE, VTE/LE,

AMI, arytmi, kardiomyopati, cerebrale

insulter

• INR - Pausering?

• INR terapeutisk niveau 1→3

• Evt. pausering, tal med pt`s egen læge

• Medicin: Magnyl, Marevan, Marcumar,

Persantin, plavix


Ak-behandling

• Kirurgisk teknik også ved ekstraktion

• Surgicel, Spongostan, suturering

• Antifibrinolytika – tranexamsyre 5%

(Cyklokapron)


Dialysepatienten

• Artiovenøs renal shunt→brug af

heparin→dialyse

• Odontologiske operationer bør foretages

dagens efter dialyse, hvor pt. er i optimal

balance (og heparin niveauet lavt)


Immunsupprimerede ptt.

• Ætiologi

• Odontologiske aspekter

• Medicin: Ciclosporin,

• Gingivale hyperplasier, rødme

• Risiko for orale infektioner

• Antibiotikadække som ved endocardit


• Patienten har lidt af depressioner, lige

siden hun begyndte at konsultere mig i

2003


Psykisk sygdom

• Ætiologi

• Medicin: tricycliske antidepressiva

(amitryptylin, saroten, imipramin), Lithium

• SSRI-præparater (”lykke-piller”) Medicin:

Cipralex, Cipramil, Fontex, Zoloft, Sertralin

• Odontologisk aspekt: Anvend ved

tricycliske antidepressiva ikke

adrenalinholdig l.a.

• Generelt: xerostomi


Strålebehandlede ptt

• Ætiologi

• Klinisk odontologisk manifestationer


Strålebehandlede ptt.

• Fokussanering inden strålebehandling

• Status efter strålebehandling

• Hyposalivatio, strålefibrose, caries

• Ekstrationer og OP efter strålebehandling

under antibiotikadække som v. endocard.

• Primær mobilisering og suturering


• Hvad hans impotens angår, fortsætter vi

medicineringen og lader hans hustru

behandle ham


Pt. i cytostatikabehandling

• Ætiologi

• Trombocytopeni og granulocytopeni efter

7-14 dage efter påbegyndelse

• Undgå større odontologiske behandlinger i

denne periode


Bisphosphonatbehandling

• Ætiologi

• Osteoporose og alvorlige

knoglemetaboliske sygdomme

(myelomatose, knoglemetastaser), Pagets

sygdom og fibrøs dysplasi

• Nedsætter primært osteoclastaktiviteten!

• Medicin: Fosamax, Bondronat, Zometa


Bisphophonatbehandling

• Peroral – i.v. behandling

• Bindes til knoglevæv og afgives langsomt

igen (Biologisk halveringstid>10 år)

• Osteonekrose, prævalens?

• Odontologiske aspekter

• Ved ekstraktioner, langvarig obs. Ved OP,

konsulter TMK-afd.

• Ved manglende heling, henvis til TMK-afd.


Projekt

• Reimplantation af dyrkede, humane knogleceller

udtaget fra overkæben. Delprojekt 2

• Formål:At undersøge, hvorvidt det er muligt, at

reimplantere opformerede, humane knogleceller

i 2 forskellige koncentrationer sammen med en

resorberbar, kunstig knogle i overkæben, hvor

der er utilstrækkelig knogle for umiddelbar

indsættelse af tandimplantater, således at der

dannes tilstrækkelig kæbeknogle for indsættelse

af tandimplantater.


Projekt

• Inklusionskriterier: Sunde og raske ptt.

med unilateralt tandtab i

præmolar/molarregionen i OK og med

udtalt atrofi af proc. alv. max. (resthøjde


Den medicinske patient

• Husk opdatering af medicinske status x 1

årligt

More magazines by this user
Similar magazines