EnklE lEan-værktøjEr øGER PRODukTION Af møRTEL mEd ovEr 20 ...

teknologisk.dk

EnklE lEan-værktøjEr øGER PRODukTION Af møRTEL mEd ovEr 20 ...

Lean i praksis

NY VIDEN OG INSPIRATION fra konkrete rådgivningsforløb i danske virksomheder.

Enkle Lean-værktøjer øger

produktion af mørtel med

over 20 procent

Produktionsanlægget for vådmørtel hos maxit a.s i Karlslunde er

fuldautomatisk med to utrættelige industrirobotter. Alligevel er

produktiviteten forbedret markant gennem orden, systematik og

ugentlige tavlemøder med fokus på forbedringer.

maxit i Karlslunde producerer våd- og

tørmørtel til byggeriet.

Anlægget er fuldautomatisk. Men alligevel

har Lean øget produktionen med

20-30 procent. I en enkelt måned har produktionen

være oppe på over tre gange

månedsgennemsnittet.

maxit a.s, i Karlslunde syd for København,

har øget produktiviteten af vådmørtel med

20-30 %, på et kun ét år gammelt fuldautomatisk

anlæg. Dette er lykkedes med enkle

Lean-værktøjer og uden investeringer. Samtidig

er omkostningerne til vedligehold faldet

betydeligt og sygefraværet er reduceret.

maxit er en del af Saint Gobain, som er

en af verdens største producenter af byggematerialer.

Alene i Danmark er der 18

produktionssteder, som fremstiller specialprodukter

og løsninger til byggeriet.

De gode resultater for produktionen

af vådmørtel i Karlslunde skyldes først

og fremmest fokus på bløde værdier og

en styrket virksomhedskultur. Medarbejderne

tager ansvar, og de har selv

overtaget planlægningen af den daglige

produktion.

Det er også medarbejderne der varetager

vedligehold og løbende forbedring af

blandeanlægget, hvor to robotter pakker

vådmørtel i kundevenlige poser, der stables

på paller. Som en operatør udtrykker

det: „Vi skal have mere mørtel i poserne

og mindre på gulvet. Så tjener virksomheden

mere, og vi skal ikke gøre så meget

rent“.

Vådmørtel sælges også i bigbags eller

læsses direkte på lastbil.

Fortsættes næste side


Teknologisk Institut udvikler og formidler viden,

der gør virksomheder mere effektive og lønsomme.

Medarbejderne

styrer selv planlægningen,

som

både omfatter

vådmørtel i poser

til byggemarkeder

og leverancer til

byggepladser i bigbags

eller, som her,

direkte på lastbil.

Gode tal gør det sjovere at arbejde

„Jo bedre produktionstal, jo sjovere er

det at komme på arbejde. Jeg må indrømme,

at der er gået sport i det“, siger

operatør Lars Jensen, som blandt andet

har ansvaret for at planlægge produktionen

af vådmørtel.

”Det er godt at have et bedre kendskab

til anlægget, og jeg er sikker på, at vi

kan få produktionen endnu højere op. Vi

har også skåret meget ned på antallet af

vedligeholdstimer, fordi vi selv klarer det

meste“, fortsætter Lars Jensen, som er én

af fire maxit-medarbejdere, der er i færd

med at uddanne sig til industrioperatør.

God konkurrencementalitet

Produktionschef Kim Rene Hitzinger fra

maxit glæder sig over udviklingen – og

over, at medarbejderne nu har fået mod

på at foreslå forbedringer og er begyndt at

justere fx sensorer og skrabere.

„Vi har fået en god konkurrencementalitet

i spil. Det fungerer godt, at de selv

planlægger produktionen, og der kommer

mange forslag til forbedringer, som fx

kan fjerne flaskehalse”, lyder det fra Kim

Rene Hitzinger.

Meget tyder da også på, at der er endnu

større gevinster at hente. Det viser tallene

for maj 2008, hvor produktionen var over

tre gange så stor som den gennemsnitlige

månedsproduktion for de tidligere 12 måneder.

Valgt at gå langsomt frem

For at komme godt i gang valgte maxit at

samarbejde med Teknologisk Institut, der

begyndte med et introduktionskursus for

de pågældende medarbejdere. Dernæst

har opgaven primært været at holde processen

i gang og sikre fremdrift i projektet,

hvor maxit bevidst har taget små skridt

ad gangen i et længerevarende forløb.

„Vi har holdt os til de helt basale elementer

i Lean så som oprydning og systematik.

De ugentlige tavlemøder handler

primært om nøgletal og har fokus på

forbedringer“, siger Kim Rene Hitzinger

og fortsætter:

”For os er det vigtigt, at det er medarbejderne

selv, der arbejder med Lean. I

den sammenhæng er Teknologisk Instituts

Som næste skridt indfører maxit Lean i produktionen af tørmørtel.

konsulenter gode til at stille de rigtige

spørgsmål. De er også meget fleksible,

Lean-projektet i Karlslunde er et pilotprojekt.

Virksomheden er nu i gang med

et tilsvarende forløb i produktionen af

tørmørtel, hvor de første resultater også

er positive.

så det har været nemt at indpasse Leanaktiviteterne

i den daglige produktion”.

Derefter indføres Lean på værkstedet

samt i siloklargøring og administration i

Karlslunde. maxit tager så stilling til, om

Lean skal brede sig til de øvrige produktionssteder.

Teknologisk Institut

Holbergsvej 10 · 6000 Kolding

Telefon 72 20 19 00 · Fax 72 20 19 19

www.teknologisk.dk

Redaktør: Jan Broch Nielsen

Layout: Prinfoparitas A/S

Tryk: Prinfoparitas A/S

Al omtale af konkrete virksomheder sker med

virksomhedens godkendelse

More magazines by this user
Similar magazines