Funktionsbeskrivelse for Indkøbs- og produktionskoordinator

sygehusvendsyssel.rn.dk

Funktionsbeskrivelse for Indkøbs- og produktionskoordinator

Funktionsbeskrivelse

for

Indkøbs- og produktionskoordinator

Organisation:

Afdeling:

Hovedkøkkenet

Stilling:

Indkøbs- og produktionskoordinator

Ansættes af:

Servicechefen og lokalt ansættelsudvalg

Refererer til:

Afsnitsleder for Hovedkøkkenet

Funktion:

Generelt:

Hovedfunktion:
Ansvar for den daglige produktion

Medansvar for produktudvikling

Ledelsesansvar for produktionen i Hovedkøkkenet

Formelt

ansvarsområde:

I forhold til daglig produktion:Ansvarlig for tilrettelæggelse af en hensigtsmæssig produktion

herunder bl.a.

o Daglig produktionsplanlægning i Master Cater

o Råvareindkøb i ILS-online

o Lagerstyring

Sikre at kostkomponenter produceres efter gældende regler og

retningslinier

I forhold til produktudvikling:

1


Tager initiativ til løbende justering og udvikling af produktion og

produktionsform i takt med ændrede krav


Iværksætte effektivisering og omlægning i produktionen i forhold til

både forbrug af personaleresurser samt råvarer


Medansvarlig for produktudvikling i samarbejde med

kostkonsulenten, teamkoordinatorer og afsnitsleder for

Hovedkøkkenet

Medvirke til:

et åbent og inspirerende arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk


et godt samarbejde i Hovedkøkkenet

Driftsenheder:

Hjørring

Frederikshavn

Brønderslev

Skagen Gigt- og rygcenter

Spisestederne i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring

Kompetence:

Generelt:

Lever i sit virke op til Virksomhedsgrundlaget for Sygehus Vendsyssel og

med de i afdelingen fastsatte mål og kvalitetskriterier

Kvalifikationer:

Generelt:

Økonoma, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller

tilsvarende uddannelse

Indgående IT - kendskab

Uddannelse i ledelse

Anden faglig relevant uddannelse

2

More magazines by this user
Similar magazines