GEUS Årsberetning 1997, Jagten på rent vand

geus.dk

GEUS Årsberetning 1997, Jagten på rent vand

SPECIALARTIKLER

JAGTEN PÅ RENT VAND

Klaus Hinsby

Grundvand dannes af vand, der fordamper

fra jordklodens overflade og senere falder

som nedbør over landområderne for til sidst

at ende i havet.Vandet indgår i et uendeligt

kredsløb, hvor opholdstiderne i de enkelte led

af kredsløbet er meget forskellige; fra få minutter

til millioner af år. Det er tankevækkende,

at et enkelt vandmolekyle kan opholde sig

i vidt forskellige medier gennem tiden, bl.a.

biologiske; f. eks. i en dinosaur, en hval, en

plante eller i et menneske.

Betydelige dele af grundvandet

belastes i dag af menneskets aktiviteter

i en sådan grad, at det

ikke længere kan anvendes som

drikkevand uden en kostbar og

omhyggelig rensning. Derfor

vælger man normalt at lukke de

forurenede indvindingsboringer

og eftersøge nyt uforurenet

grundvand. Af eksempler kan

nævnes Københavns Vandforsyning,

der i de senere år har lukket

ca. 80 ud af omkring 750

vandforsyningsboringer primært

grund af forurening med

pesticider og organiske opløsningsmidler,

og Esbjerg Vandforsyning,

der i øjeblikket eftersøger

nye uforurenede vandressourcer

svarende til omtrent

80 % af deres forbrug. Esbjergs

eksisterende vandforsyning er

delvist ødelagt af organiske opløsningsmidler,

der menes at

stamme fra bombningen af en

flyveplads under anden

verdenskrig.

GEUS arbejder nationalt og internationalt

med at kortlægge

grundvandsressourcerne og

med at udvikle og forbedre redskaber

til bæredygtig forvaltning

af ferskvandsressourcen. Det

gøres bl. andet ved opstilling af

integrerede hydrologiske og

geologiske modeller for grundvand

og overfladevand, inklusive

mere specielle tilfælde som

gletcherafsmeltning Grønland

og lignende. GEUS har for

egne midler eksempelvis netop

afsluttet en 345 m dyb boring

Rømø. Boringen er udført i

et delvist EU financieret forskningsprojekt

vedrørende forvaltning

af kystnært grundvand.

I det følgende gives en kort beskrivelse

af hvordan og hvornår

vi begyndte at virke grundvandet,

hvilke processer og stoffer

vi kan registrere i det, og

hvor vi normalt finder “det rene

gamle vand”.Yderligere opfordres

der til, at vi i nær fremtid

tager stilling til, hvordan vi ønsker

at forvalte vores dybtliggende

grundvandsressourcer.

33

More magazines by this user
Similar magazines