Regionshospitalet Viborg Skive 5. Fertilitetsklinik > 5. Sæd > 4 ...

albrecht.antonia57

Regionshospitalet Viborg Skive 5. Fertilitetsklinik > 5. Sæd > 4 ...

Regionshospitalet Viborg Skive

5. Fertilitetsklinik > 5. Sæd > 4. Sædoprensning af frisk og frossen sæd

Forfatter: Anette Lybye

Kirsten Marianne Madsen

Versionsnr.: 9

Informationstype: Instruks

Ikrafttrædelsesdato: 31-08-2012

Revideret dato: 31-08-2012

Faglig ansvarlig: Betina Boel Povlsen

Kvalitetsansvarlig: Anette Lybye Poulsen

Ledelsesansvarlig: Betina Boel Povlsen

Seneste rettelse: tilføjet præcision ang.sædoprensning efter imipramin og natron ved

retrograd ejakulation

5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd

Formål

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Definition af begreber

Fremgangsmåde

GENERELT

GRADIENTOPRENSNING IUI-H OG IUI-D:

GRADIENTOPRENSNING IVF-H OG IVF-D :

GRADIENTOPRENSNING SPERMIEANTISTOFFER:

GRADIENTOPRENSNING RETROGRAD EJAKULATION:

GRADIENTOPRENSNING POSITIV HEPATITIS PATIENT:

SÆDUNDERSØGELSE VED FORUNDERSØGELSE:

Dokumentation

Ansvar

Referencer

Formål

Formålet med processen er at isolere normale, funktionsdygtige spermatozoer i en fraktion fri for sædplasma og

andre celler f.eks leucocytter.

T i l b a g e t i l t o p

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Patienter i fertilitetsbehandling/ sundhedsfagligt personale på fertilitetsklinikken, dog særligt bioanalytikere.

T i l b a g e t i l t o p

Definition af begreber

Ejakuleret sperm: En viskøs væske, bestående af sekret fra testes og epididimis blandet med spermatozoer.

Dette blandes med prostatasekret produceret på ejakulationstidspunktet. Sædplasma indeholder stoffer, som kan

hæmme og forhindre fertilisation.

ROS: reaktiv oxygen species. Leukocytter og døde spermatozoer i sædvæsken er en kilde til reaktiv oxygen

species (ROS), som kan hindre en vellykket fertilisation. Når sædprøven skal forberedes er det derfor vigtigt at

skille leukocytter og døde spermier fra, så effektivt som muligt.

5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 9) Side 1 af 6


Retrograd ejakulation: En tilstand, hvor sædcellerne ikke ejakuleres ud i urinrøret, men på grund af en defekt i

blærehalsmusklen ejakuleres i blæren herved blandes sædprøven med urin. Både sædplasma og urin indeholder

stoffer, som kan hæmme og forhindre fertilisation.

T i l b a g e t i l t o p

Fremgangsmåde

GENERELT:

Medier og utensilier sædlab.doc

For par hvor det kun er den ene part, der er smittet med Hepatitis, gælder at prøven ALTID laves i

smittelaboratoriet, uanset om det er kvinden eller manden der er Hepatitis positiv.

IUI-H/IVF-H:

Prøven skal laves i klinikken. Kan patienten aflevere prøven inden for 60 minutter efter ejakulation, kan der

afviges fra dette. I alle tilfælde skal prøven laves i en steril sædboks, som udleveres i klinikken, undtagelsesvis

kan patienten købe en steril container på apoteket.

Sædprøven til IUI-H afleveres 2 timer forud for inseminations tidspunktet. Efter oprensning må sædprøven stå 2

timer inden inseminering. Afviges fra dette aftales nærmere med laboratoriet.

Har patienten nedfrosset sæd, som skal bruges ved behandlingen, så gælder samme optøningsprocedure, som

ved IUI-D og IVF-D.

IUI-D/IVF-D:

Nedfrosset sæd er ikke oprenset inden nedfrysning, og der er tilsat cryopreserverende medie, der skal fjernes

efter optøning. Oprensningen af nedfrosne optøede sædprøver er derfor altid en gradientoprensning efter samme

princip som almindelig oprensning af gradient. Dette gælder dog ikke ready strå, hvor sæden er oprenset før

nedfrysning.

Tidspunktet for optøning/oprensning skal afpasses efter hvornår prøven skal anvendes, idet den færdige

sædprøve højest må stå en time inden inseminering.

Ud fra Karakteristik sæddonor.doc udfyldt af læge og patient ved forundersøgelsen udvælges et eller to strå fra

matchende donor (et strå til IUI med ready strå, 1 strå til IVF eller 2 strå til IUI med alm. strå).

Karakteristik sæddonor.doc udfyldes og oplysninger om firma, donor nr. og ejakulatnr. påføres dette skema

samt Spermatogram.doc.

GRADIENTOPRENSNING GENERELT:

IUI-H OG IVF-H:

Beklæd sædboksen med stanniol, og lad den vippe i 10 minutter, hvis prøven er lavet på klinikken.

Er prøven medbragt, kan man gå i gang umiddelbart.

Skal der benyttes nedfrosset sæd, så findes strået i fryseren og identificeres om muligt af 2 bioanalytikere.

Stråene klippes op og placeres i spidsglas - pakket ind i staniol - mærket med patientens navn og CPRnummer.

Optøningen foregår ved stuetemperatur i ca. 10 minutter.

ÍUI-D OG IVF-D:

Sædstråene findes i frysetanken og identificeres om muligt af 2 bioanalytikere.

Stråene klippes op og placeres i spidsglas - pakket ind i staniol - mærket med patientens navn og CPRnummer.

Optøningen foregår ved stuetemperatur i ca. 10 minutter.

GRADIENTOPRENSNING IUI-H OG IUI-D:

1.

2.

3.

4.

Prøven vurderes med henblik på antal ml, koncentration og motilitet i Makler- tællekammer

Hvis man skønner at prøven efter oprensning ikke giver en minimum koncentration på 2,5 mill motile, bedes

manden lave yderligere en sædprøve, eller der tøes yderligere sædstrå.

80 %-gradienten, mærket med parrets navne, CPR-numre og farvekode, tages ud af inkubatoren. Identiteten

sammenholdes med identiteten på Spermatogram.doc. Ovenpå lejres med en pasteurpipette forsigtigt 40

5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 9) Side 2 af 6


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

%-gradienten. Med en stangpipette lejres sæden forsigtigt ovenpå (max 3,5 ml).

Sædprøven centrifugeres ved ca. 300 G (1400 rpm) i 15 minutter.

Sug omgående supernatanten af med en pasteurpipette, så kun pellet med sædceller er tilbage. Overflyt

pellet direkte til et nyt mærket spidsglas og tilsæt 1,5-2,0 ml IVF-medie, begge gange bruges en ny

pasteurpipette.

Centrifuger ved 200 G (1100 rpm) i 10 minutter.

Fjern supernatanten og tilsæt 1,5-2,0 ml. IVF-medie. Begge gange bruges en ny pasteurpipette.

Centrifuger ved 200 G (1100 rpm) i 10 minutter.

Sug omgående supernatanten af med pasteurpipette, så kun pellet med sædceller er tilbage. Prøven tilsættes

med stangpipette 1 ml +/- 0,1 ml IVF-medie og vurderes med henblik på koncentration og motilitet. Resultatet

noteres på sædskemaet.

Hvis motiliteten er under 60% ved IUI-H laves en swim up på prøven. Alternativt kan manden bedes aflevere

en ny sædprøve. Hvis koncentrationen er under 2,5 millioner/ml skal laboratorielederen kontaktes med henblik

på om prøven kan anvendes eller der bør afleveres en ny prøve.

Er koncentrationen mindre end 5 millioner/ml og/eller motiliteten under 60% ved IUI-D optøs yderligere strå.

Sædprøven pakkes ind i stanniol. En 2 ml sprøjte med kanyle sættes i samme stativ. Prøven samt journal

stilles i det lille æglaboratorium indtil inseminering.

GRADIENTOPRENSNING IVF-H OG IVF-D :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Prøven vurderes med henblik på antal ml., koncentration og motilitet i Makler tællekammer.

90 %-gradienten, mærket med parrets navne, CPR-numre og farvekode, tages ud af inkubatoren. Identiteten

sammenholdes med identiteten på Spermatogram.doc Ovenpå lejres med en pasteurpipette forsigtigt 45 %gradienten.

Med en stangpipette lejres sæden forsigtigt ovenpå (max 3,5 ml).

Sædprøven centrifugeres ved ca. 300 G (1400 rpm) i 15 minutter.

Sug omgående supernatanten af med en pasteurpipette, så kun pellet med sædceller er tilbage. Overflyt

pellet direkte til et nyt mærket spidsglas og tilsæt 1,5-2,0 ml IVF-medie begge gange bruges en ny

pasteurpipette.

Centrifuger ved 2ooG(1100 rpm) i 10 min

Fjern supernatanten og tilsæt 1,5-2,0 ml IVF-medie. Begge gange bruges en ny pasteurpipette.

Centrifuger ved 200 G (1100 rpm) i 10 minutter.

Sug omgående supernatanten af med pasteurpipette, så kun pellet med sædceller er tilbage. Prøven tilsættes

en passende mængde IVF-medie (max 1 ml)

Prøven vurderes med henblik på koncentration, og motilitet. Resultatet noteres på sædskemaet. Prøven

fortyndes eventuelt yderligere i nyt spidsglas med IVF-medie til en slutkoncentration på 5-7 mill/ml(IVF) 3-

5mill/ml(ICSI) Dette resultat samt beregnet volumen til evt. insiminering med 150.000 spermier påføres

sædskemaet.

Hvis motiliteten er under 60 %, laves en swim up på prøven. Alternativt kan manden bedes aflevere en ny

sædprøve.

Hvis koncentrationen i den færdige oprensning er


Vær opmærksom på, om patienten har fået imipramin eller natron forud for sædprøven.

Har patienten fået imipramin, afleveres der en sædprøve som normalt.

Har patienten fået natron, følges proceduren beskrevet nedenfor:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ved ankomst til klinikken lades vandet, herefter venter man 15-30 minutter, inden der ved masturbation

frembringes sædafgang.

Umiddelbart herefter tømmes blæren i et passende antal sædbokse mærket med patient ID, prøven overlades

med det samme til sædlaboratoriet.

Urinen centrifugeres straks i det nødvendige antal mærkede spidsglas ved 2500 rpm i 5 minutter.

Pellet samles fra alle spidsglas i et spidsglas og opløses i ½-1 ml IVF-medie, afhængig af mængden af

bundfald.

Prøven vurderes med henblik på antal ml, koncentration og motilitet i Makler-tællekammer.

90 %-gradienten, mærket med parrets navne, CPR-numre og farvekode, tages ud af inkubatoren. Identiteten

sammenholdes med identiteten på Spermatogram.doc Ovenpå lejres med pasteurpipette forsigtigt 45 %gradienten.

Med en ny pasteurpipette lejres sæden forsigtigt ovenpå.

Sædprøven centrifugeres ved ca. 300 G (1400 rpm) i 15 min.

Sug omgående supernatanten af med pasteurpitte, så kun pellet med sædceller er tilbage. Overflyt pellet

direkte til et nyt mærket spidsglas og tilsæt 1,5-2,0 ml IVF-medie. Begge gange bruges ny pasteurpipette.

Centrifuger ved 200 G (1100 rpm) i 10 minutter.

Fjern supernatanten og tilsæt 1,5-2,0 ml IVF-medie. Begge gange bruges ny pasteurpipette.

Centrifuger ved 200 G (1100 rpm) i 10 minutter.

Sug omgående supernatanten af med pasteurpipette, så kun pellet med sædceller er tilbage. Prøven

fortyndes med en passende mængde IVF-medie.

Prøven vurderes med henblik på koncentration og motilitet. Resultatet noteres på sædskemaet. Prøven

fortyndes herefter med IVF-medie til en koncentration på 5-7 millioner/ml, hvis IVF, og 3-5 millioner/ml, hvis

ICSI. Dette resultat samt beregnet volumen til eventuel insiminering med 150.000 spermier påføres skemaet.

Sædskema lægges i journal, og sædprøven stilles i inkubator 1 (ICSI) eller 8 (IVF).

GRADIENTOPRENSNING POSITIV HEPATITIS PATIENT:

Ved gradientoprensning fjernes antigenerne fra ydersiden af spermatozoerne, herved elimineres overførsel af

smitte til partner.

Ved at centrifugere sædprøven yderligere gennem en 70% gradient øges sikkerheden for, at

alle antigenerne fjernes.

Der skal IKKE laves oprensning med 70% gradient, hvis det kun er kvinden der er smittet. Dog laves alle

sædprøver på smittede par, uanset hvem der er smittet, på smittelab.

Oprensning:

Dagen før sædpreparering fremstilles en 70 % gradient ved tilsætning af 0,4 ml. IVF PLUS til 90 % gradienten.

45 %, 70 %, 90 % gradient, samt 5 ml. IVF-medie stilles i inkubator (med løs prop) i smittelab til næste dag.

Beklæd prøven med staniol og lad den vippe i 10 minutter.

I et èngangs tællekammer "Cell Vision" vurderes prøven med henblik på antal ml., koncentration og motilitet.

Når prøven er homogen, påfyldes 5 microliter sæd i kammer nr. 1. Overskydende sæd tørres væk med en kleenex

5 tællefelter svarer til koncentration i mill./ml. Der tælles 3 x 5 tællefelter, og gennemsnittet opgives som resultat.

Tællekammeret kasseres efter brug.

Fremgangsmåden for oprensning af IVF-H følges herefter, blot lejres 70% gradienten mellem 90% og 45%

gradienterne, således at sæden skal gennem alle tre.

Centrifugering på smittelab.:

5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 9) Side 4 af 6


1. centrifugering 300G (1700 rpm) i 15 min

1. og 2. vask 200G (1300 rpm) i 15 min

Den færdige prøve opbevares i inkubator 11 i smittelab. indtil inseminering.

Afvigelse fra normal procedure:

- Brug handsker ved håndtering af prøven.

- Oprensningen sker ved brug af 3 hold gradienter 45%, 70% og 90%

- Prøven behandles i særskilt laboratorium

SÆDUNDERSØGELSE VED FORUNDERSØGELSE:

Sædprøve undersøges, hvis lægen vurderer det hensigtsmæssigt for udredningen af patienten og for at fastlægge

den videre behandlingsplan.

Sædprøven må meget gerne tages med hjemmefra, hvis den er lavet inden for 2 timer før analyse.

Ved forudbestemt IVF eller ICSI behandling oprenses prøven normalt ikke.

Ved forudbestemt IUI behandling foretages gradientoprensning kun, hvis prøven ikke opfylder en eller flere af

følgende kriterier:

>30 mill (Total Motile Count (TMC))

>60% motile spermier

>grad 3(2)

Sædprøven oprenses efter samme procedure som for gradientoprensning IUI-H

T i l b a g e t i l t o p

Dokumentation

Patientjournal.

T i l b a g e t i l t o p

Ansvar

Sundhedsfagligt personale der deltager i processen.

T i l b a g e t i l t o p

Referencer

Aitken (1995) har vist, at leukocytter og døde spermatozoer i sædvæsken er en kilde til reaktiv oxygen species

(ROS), som kan hindre en vellykket fertilisation.

T i l b a g e t i l t o p

5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 9) Side 5 af 6


5.5.4 Sædoprensning af frisk og frossen sæd (Version: 9) Side 6 af 6

Similar magazines