Geologiens Dage 2002 Folder - Geus

geus.dk

Geologiens Dage 2002 Folder - Geus

Geologiens dage 2002

28. & 29. september

Geologi for de store

geologi for de små

se, hør, føl og forstå

landet du lever ovenpå

Over 60 tilbud om ture og

oplevelser i vores dejlige Danmark


2 1

3

4 6

9

5

7 10

8

12

11

14

13

15 16

18

17

20

22

21

23

24

25

19

32

26

30

29

27 28

34

33

31

46

35

36

47

40

61

60

59

58

50

57 53, 54, 55, 56

49 51 52

48

45

44

43

41 42

38

39

65

64

66 62, 63

37

Praktiske oplysninger

• De fleste ture er tilrettelagt for deltagere i alle aldre. Enkelte ture

er dog ikke egnede for gangbesværede.

• Langt de fleste ture er gratis, enkelte kræver tilmelding/betaling.

• Praktisk påklædning og fodtøj/gummistøvler anbefales. Færdsel

langs skrænter og klinter samt i råstofgrave er på eget ansvar.

• Har du spørgsmål, så ring til turens kontaktperson eller eventuelt

til koordinatorerne.

• Emnet er jo geologi, så det kan være en god idé at medbringe

hammer, graveske, kniv eller lup.

2


1 Geologien omkring Mosbjerg

Området ved Mosbjerg omkring Tolne og på fladen ved Jerup Hede fortæller meget om den geologiske udvikling i området.

Vi ser på landskabets former og på geologien i dagligdagen med et besøg på Tolne Vandværk. Husk madpakke, drikkevarer

og gode vandresko. Tidspunkt: Søndag 29. september 10:00 - 14:00. Mødested: Landskabs- og Jordbrugsmuseet i

Mosbjerg, P-pladsen Jerupvej 613. Turleder: Anne Mette Nielsen. Organisation: Nordjyllands Amt.

2 Strandsten og strandsand

Når man ser nærmere på de våde strandsten, opdager man, hvor forskellige de er. Hvordan er disse sten dannet, og hvordan

er de havnet her på en dansk strand? Efter en tur langs stranden besøger vi naturalrummet i Tornby Klitplantage, hvor vi ser

nærmere på forskellige stentyper og på Peter Kiels stensamling. Naturvejleder Torben Stæhr og amatørgeolog Peter Kiel.

Tidspunkt: Lørdag 28. september 14:00 - 16:00. Mødested: Start: P-Pladsen for enden af Rævskærvej i Tornby Klitplantage

syd for Hirtshals. Slut: P-plads ved Tornby plantørbolig, for enden af Russerbakkevej i Tornby klitplantage. Turleder: Skov- og

Naturstyrelsen. Nordjyllands Statsskovdistrikt, tlf: 98 44 19 11. Organisation: Skov- og Naturstyrelsen.

3 Stenalderkystskrænter og jordfaldshuller i Svinkløv

Svinkløv Plantages specielle geologi er bestemt en eftermiddag værd. Plantagen er kendt for kystskrænterne med de dybe

regnvandskløfter og for de spændende jordfaldshuller. Husk godt fodtøj. Kaffe/the kan medbringes. Tidspunkt: Lørdag 28.

september 14:30. Mødested: P-pladsen ved Svinkløv Camping. Turleder: Frank Egelund. Organisation: Skov- og

Naturstyrelsen, Hanherred Statsskovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen.

4 Silstrup-profilet - geologi syd for Thisted

Vi ser på den enestående geologiske beretning skrevet på fjordskrænten om den dramatiske vulkanske aktivitet (askelag),

afvekslende med diatomé-ler aflejringer (bl.a. moler) og hører om dannelsen af begge dele. Tidspunkt: Søndag 29. september

13:00 - 16:00. Mødested: P-pladsen ved Hotel Limfjorden, 7700 Thisted. Tilmelding: Ja, på telefon: 97 99 11 10

senest dagen før. Maks.: 20 deltagere. Ikke egnet for mindre børn. Arrangør: Thisted Kommune. Pris: 25 kr. for voksne, 10

kr. for større børn. Turleder: Sille Noe-Nygaard, tlf: 97 99 11 10.

5 Lodbjerg Klint og Plantage - formet af bølger og blæst

Vi går gennem de storslåede klitlandskaber og langs kysten. Længde: Ca. 5 km. I kystklinten tolkes aflejringer, der blandt

andet vidner om perioder med kraftig sandflugt, og vi leder efter stenalderfolkets redskaber. Der serveres en forfriskning

undervejs. Tidspunkt: Lørdag 28. september 14:00 - 17:00. Mødested: P-pladsen ved Lodbjerg Fyr. Pris: 30 kr. for voksne.

Turleder: Paw Hansen, Udstillingsleder, cand. scient. Carlo Sørensen. Organisation: Kystcentret Thyborøn.

6 Moleret på Nordmors

Først får vi en introduktion på museet, hvor vi får demonstreret den nye geologiske CD-rom og får en rundvisning. Derefter

kører vi i private biler ud og leder efter fossiler i Ejerslev Molergrav. NB! Medbring privatbiler. Den medbragte mad nydes på

museet. Husk: Solidt fodtøj, evt. gummistøvler, tøj, der må blive snavset. Hammer og handsker samt poser til fundene vil

være en god idé. Arrangør: Vestjysk Stenklub, 97 12 66 03. Medarrangør: Molermuseet og Danske Fossilsamlere.

Tidspunkt: Lørdag 28. september 10:00 - 14:00. Mødested: Molermuseet, Skarrehagevej 8, Hesselbjerg, 7900 Nykøbing

Mors. Findes let ved at følge vejen fra Nykøbing Mors mod Feggesund på Nordmors. Ca. 5 km før Feggesund viser et skilt af

mod Molermuseet. Pris: 40 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Inkl. entre på museet. Turleder: Henrik Madsen, Poul Søby

Nielsen.

7 Geologi for børn på Fur

Oplevelser og aktiviteter venter i Geopark Danmark. Der fortælles om dinosaurer, vulkaner og Danmarks tilblivelse. Historier

for børn i alle aldre. Efterfølgende er der 1 times fossiljagt i øens største molergrav. Hertil er transport med bil nødvendig.

Arrangør: Fur Musum og Kulturregion Salling-Fjends. Tidspunkt: Lørdag 28. og søndag 29. september 13:00 - 15:30.

Mødested: Fur Museum, Nederby 28, 7884 Fur. Turleder: Bo P. Schultz, Georg Stenstrop. Organisation: Fur Museum.

3


8 Is og vulkaner ved Ertebølle - en tur på geologiens dage

Kystklinten fortæller spændende historier om et varmt klima og vulkaner i fortidens Limfjordsområde. Langt senere er det

istidens gletchere, der har hovedrollen. Vi vil også se på stenene på kysten og høre den historie, de kan fortælle. Tidspunkt:

Lørdag 28. september 10:00 - 14:00. Mødested: P-pladsen ved amtets udstillingsbygning i Ertebølle. Husk evt. madpakke

og solidt fodtøj! Turleder: Geolog Niels Peder Mortensen, Nordjyllands Amt, tlf: 96 35 14 01.

9 Kridt/Tertiær grænsen i Vokslev Kalkgrav

Ved overgangen Kridt/Tertiær uddøde ekstremt mange dyrearter over hele jordkloden, heriblandt dinosaurerne. Det geologiske

profil ved Vokslev Kalkgrav leverer vidnesbyrd om hvordan det måske gik til. Profilet ligger i skønne naturomgivelser og er

et særligt geologisk interesseområde. Medbring fornuftigt fodtøj. Tidspunkt: Søndag 29. september 10:00 - 13:00.

Mødested: P-pladsen ved kalkgraven Syd for Vokslev by - gennem gården ved Hule Mølle. Turleder: Klaus Petersen, 99 35

75 33, Søren Kjær. Organisation: Skov- og Naturstyrelsen. Buderupholm Statsskovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen.

10 Geologi og Rebild Bakker

Rebild Bakker er et spændende område - også geologisk. Naturens kræfter har her virkeligt spillet med musklerne. Dybe

dale, smeltevandsslugter, kilder og åer. Kan vi stadig se det? - og hvordan bevarer vi fortidens landskab med fortidens vegetation?

Turen er ikke velegnet for barnevogne og svagtgående. Turledere: Geolog Henrik Granat, Skov og Naturstyrelsen og

skovfoged Jens Erik Nielsen, Buderupholm Statsskovdistrikt. Tidspunkt: Lørdag 28. september 13:30 - 16:30. Mødested:

Info-tavlerne i vestkanten af P-pladsen ved “Rebildhus” i Rebild. Turleder: Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm

Statsskovdistrikt, tlf: 98 39 10 14. Organisation: Skov- og Naturstyrelsen.

11 Geologiens Dage – Vendal Klint i Vestsalling

Vi ser på aflejringer fra istiderne Saale og Weichsel, samt aflejringer af glimmersand og glimmerler fra tertiærtiden. Medbring

vand og kaffe. Tidspunkt: Lørdag 28. september 13:30 - 15:30. Mødested: P-pladsen ved Gyldendal Bådehavn, V. Hærup

Strandvej. Turleder: Jens Ove Nielsen. Tlf. 87 27 13 73. Turleder: Viborg Amt, Miljø og Teknik, tlf: 87 27 14 01.

12 Hvad gemmer stranden på?

Hvad gemmer stranden på, hvad hedder stenene, er det en forstening jeg har fundet? Vi vil se på strandens mangfoldighed

og prøve at få sat navne på tingene. Arrangør: Stenforeningen Midt-Vest. Tidspunkt: Søndag 29. september 14:00.

Mødested: Vi mødes på den store rasteplads ved Remmer Strand på vejen mellem Struer og Lemvig. Turleder: Peder

Flansmose.

13 Landskaber skabt af is og hav

Heldags bustur med opsamling i Holstebro, Struer og Lemvig. I de smukke istids- og kystlandskaber ved Klosterheden,

Limfjorden og Vesterhavet tolker vi landskabets udvikling og de geologiske aflejringer. Husk madpakke. Mødested: Heldags

bustur med opsamling i Holstebro, Struer og Lemvig (se program herunder). Tidspunkt: Søndag 29. september 8:00 - 17:00.

Pris: 80 kr. Børn under 15, 40 kr. Tilmelding: Ja på telefon: 20 30 79 35. Tilmelding til Carlo Sørensen, Kystcentret. Turleder:

Carlo Sørensen, Kystcentret, Per Sørensen, Kystdirektoratet. For yderligere oplysninger og tilmelding: www.kystcentret.com eller

Carlo Sørensen, tlf. 20 30 79 35, e-mail: carlo@kystcentret.com. Arrangører: Kystdirektoratet og Kystcentret. Program: 08:00

Pickup ved Holstebro badeland. 08:20 Pickup ved Struer hallerne. 08:50 Pickup ved Rema 1000, Lemvig. 09:10

Krumoddedannelser og kystskrænter på Gjellerodde. Kaffe og rundstykker på stranden. Der fortælles om istid og hovedopholdslinie.

Fortælling om sten og sand typer. Opgave med at finde sten starter. 10:45 Afgang til NCC grusgrav. 11:00 Ankomst

til NCC’s grusgrav. Der fortælles om grusgravenes placering i forhold til hovedopholdslinien. Opgave med stenfinding fortsætter.

Forsøg med skræntvinkler. Grusgravssand og sten medtages for at sammenligne med Bovbjerg. 12:15 Afgang mod

Bovbjerg. 12:35 Bovbjerg klinten og klitrækken ved Ferring Sø. Madpakkerne nydes på stranden. Stenfindingsopgaven slutter.

Optegning af lagfølger. Smag og mærk på leret. Sammenligning af grusgravssand og sten med kyst ditto. 14:10 Afgang til

Klosterheden. 14:40 Smeltevandssletter og –dale, Klosterheden. 15:40 Afgang til Holstebro. 16:15 Drop ved Holstebro badeland.

16:30 Drop ved Struer hallerne. 17:00 Drop ved Rema 1000, Lemvig.

4


14 Geologiens Dage - Lundgaard Teglværk ved Stoholm

Vi ser på områdets teglværksgrave og hører om lerets og områdets geologiske dannelseshistorie. Vi følger lerets vej gennem

teglværket, hvor murstenene brændes ved ca. 1000°C. Afslutningsvis er teglværket vært ved en forfriskning. Tidspunkt:

Søndag 29. september 13:00 - 15:30. Mødested: P-pladsen ved Lundgaard Teglværk, Lundgårdsvej 10, Stoholm. Turledere:

Driftsleder Sigfred H. Jensen og geolog Lars Kristiansen. Tlf. 97 54 12 22 / 87 27 14 45. Arrangør: Viborg Amt og

Lundgaard Teglværk. Turleder: Viborg Amt, Miljø og Teknik, tlf: 87 27 14 01.

15 Geologiens Dage – geologi og grundvand ved Hald Sø

Følg grundvandets skæbne ved Hald Sø. Vi kører rundt til gode steder i det flotte terræn. Vi slutter med medbragt madpakke

i det grønne. Tidspunkt: Søndag 29. september 10:30 - 12:30. Mødested: P-pladsen ved Laden ved Hald Hovedgård

med private biler. Turledere: Claus Holst Iversen og Søren Andresen. Tlf. 87 27 13 17/87 27 13 08. Turleder: Viborg Amt,

Miljø og Teknik, tlf: 87 27 14 01.

16 Geologiens Dage – bustur rundt til teglværker i Gudenå-dalen

Vi kører rundt i bus i Gudenå-dalen og går ud og ser på gamle teglværker og lergrave – der har været mindst syv. Undervejs

hører vi om dalens omtumlede geologiske historie. Husk kaffen! Turleder: Jann Ribergaard, 87 27 13 50. Tidspunkt: Lørdag

28. september 13:00 - 16:30. Mødested: Bjerringbro Station. Pris: 30 kr. (for bus). Tilmelding: Ja på telefon: 87 27 13 50.

Organisation: Viborg Amt, Miljø og Teknik.

17 Hul i jorden & jord i hovedet

Bevæbnet med en spade drager vi på rundfart i istidslandskabet og ser på jordbundens betydning for det varierede planteog

dyreliv på Molslaboratoriets arealer. Der er garanti for sved på panden og beskidte fingre, når vi går i dybden og bl.a. støder

på strandsand i bunden af løvskoven. I tidsrummet 10-16 vil der på laboratoriet være en udstilling af jordbundsdyr, og

det vil blive demonstreret, hvordan man med en tragt og en arkitektlampe kan aflure kompostbeholderen de allerdybeste og

mest ulækre (dvs. levende) hemmeligheder. Arrangør: Molslaboratoriet. Tidspunkt: Lørdag 28. september 11:00.

Mødested: Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft. (Feltlaboratorium for Naturhistorisk Museum,

Århus). Turleder: Morten DD Hansen, Naturvejleder, tlf: 87 52 72 72.

18 Geologi i byens facader

Se geologien i din bys mure. Selv inde midt i Århus dominerer geologien alt. Men den er usynlig, fordi den fylder så meget.

To geologer fortæller om Århus C’s geologi. Tidspunkt: Søndag 29. september 14:00 - 15:00. Mødested: Århus centrum,

Lille torv foran Magasin, 8000 Århus C. Turleder: Anette Nielsen.

19 Da gletscherisen stod ved Jelshøj, Århus

Det spændende landskab ved Jelshøj og Hørret gennemgås ved en geologisk cykeltur. Vi gennemlever hvordan gletscherisen

pressede Jelshøjbuen op og hvorledes landskabet udvikledes i forbindelse med isens afsmeltning fra området (udfyldte søer i

selve isen, udviklingen af åse, etc.). NB! Området er meget kuperet. Tidspunkt: Søndag 29. september 10:00 - 12:00.

Mødested: Syd for Århus. Mødestedet er hvor Hovstien krydser Langballevej (Nord for Vilhelmsborg og mellem Mårslet og

Langballe Landsby). Turleder: Erling Fuglsang Nielsen. Organisation: Århus Amt, Natur og Miljø.

20 Strandsten

Vi går ned på stranden og ser på stenene, hvad de hedder, hvordan de blev til, hvor de kommer fra, og hvorfor de er her.

Efter turen er der mulighed for at besøge en stensliber. Geologisk Forum, Vesterbyvej 11, 6840 Oksbøl, tlf: 75 27 21 54.

Tidspunkt: Lørdag 28. september 13:00 - 15:00. Mødested: Kærgård strand, ved bukken for enden af Kærgård havvej.

Turleder: Geologisk Forum, Svend Rasmussen.

21 Har du en ravskat?

Få en ravsnak om dit naturrav - insektrav - oldtidsrav - nutidsrav. Se dine insekter i mikroskopet og få dem fotograferet, eller

spørg museumsfolkene om alder og anvendelse af din ravskat. Tidspunkt: Søndag 29. september 11:00 - 17:00.

Mødested: RAVMUSEET, Vestergade 25, 6840 Oksbøl. Pris: 30 kr. Turleder: Mariann Ploug, Museum for Varde by og

omegn.

5


22 Skallingen - aktiv geologi

Nedbrydning og aflejring - to vældige kræfter, der former landet netop dér, hvor hav og land mødes. Oplev det selv på en

vandring på Skallingen og se naturen fra en ny synsvinkel. Husk varmt tøj og kaffe! Arrangør: Ribe Amt. Tidspunkt: Søndag

29. september 13:00 - 16:00. Mødested: sidste P-plads på Skallingen. Følg skitserne. Turleder: Jens Bruun-Petersen, Jørgen

Fjeldsø Christensen.

23 Hvem finder først en hajtand?

Hajtænder er særligt eftertragtede i Gram Lergrav i Sønderjylland. Vi vil fortælle om hajer og rokker fra gramleret og sammen

vil vi forsøge at finde en i det sorte ler. Husk gummistøvler!

Tidspunkt: Lørdag 28. september 13:00 - 16:00. Mødested: Lergravshuset 1,5 km nord for Gram ad vejen mod Rødding,

6510 Gram. Turleder: Martin Abrahamsson. Organisation: Midtsønderjyllands Museum Gram Slot.

24 Sten og fossiler

Udstilling om fossiler fundet i ler- og grusgrave samt ved danske strande - arrangeret af Den Sydøstjydske Stenklub, Kolding.

Udstillingen vises i forbindelse med Gram Museums udstilling om danske strandsten. Tidspunkt: Fra fredag den 27. september

til og med søndag den 6. oktober. Alle dage 10:00 - 17:00. Mødested: Midtsønderjyllands Museum, Gram Slot, 6510

Gram. Turleder: Den Sydøstjyske Stenklub Kolding, Formand Anny Leuring.

25 Hvad vidste “Mis med de blå øjne” om geologi?

Nogle vil nok mindes Egon Matthiesen’s “Mis med de blå øjne” på denne tur i istidslandskabet ved Bjergskov, når vi “vandrer

op og ned ad alle bakkerne” på jagt efter områdets geologiske dannelse! NB! Turen er også en familietur, så medbring

gerne mange børn! Tidspunkt: Søndag 29. september 14:00 - 16:00. Mødested: P-pladsen på Assenholmvej, ca. 1 km øst

for hovedvejen mellem Aabenraa og Kruså, 6200 Aabenraa. Turleder: Tove Krogh Stockmarr, tlf: 74 82 10 00, Bent Lindow.

Organisation: Midtsønderjyllands Museum Gram Slot.

26 Geologiens dage: Geologi og planter ved Varnæs Hoved

En dejlig efterårsnaturvandring på en strand fyldt med smukke sten og planter, hvor naturvejlederen fortæller om hvordan

man kan kende forskel på de forskellige sten og planter. Tidspunkt: Søndag 29. september 14:00 - 16:00. Mødested: Den

yderste p-plads ved Varnæs Hoved. Turleder: Naturvejleder Trine Sørensen. Organisation: Skov- og Naturstyrelsen. Aabenraa

Statsskovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen.

27 Kvartærgeologisk tværsnit gennem Sønderjylland

Fyld bilen op og kom ud og oplev, hvordan landskabsformerne varierer markant, når man foretager et ‘snit’ gennem Sønderjylland

fra øst til vest! NB! Arrangementet former sig som en ekskursion, baseret på transport i egne biler, fra Østersøudløberen,

inderlavningen Vemmingbund i øst til Vidåslusen ved Vadehavet i vest. Husk mad og drikke til hele dagen - samt

fornuftig påklædning! Arrangør: Foreningen NORDEN, Tønder lokalafdeling. Tidspunkt: Søndag 29. september 10:00 - 17:00.

Mødested: P-pladsen på ‘Gendarmstien’ ved Vemmingbund Strandkro (mellem Dybbøl og Broager). Turleder: Bent Valeur.

28 Klintinghoved og Fredsmaj i Sønderskoven på Als

Velkommen til noget af det smukkeste og mest spændende natur i Sønderskoven. Turen går forbi den dejlige skovsø

Fredsmaj, der både rummer hemmeligheder om sin fortid og et meget rigt fugleliv. På stranden når vi frem til de geologisk

kendte skrænter ved Klintinghoved, der rummer ældgamle aflejringer fra miocæntiden. NB! Tag gerne kaffe med.

Tidspunkt: Lørdag 28. september 10:00 - 13:00. Mødested: Parkeringspladsen i Sønderskoven ved Egetoftevej, Skovvej,

50 meter fra Borgmester Andersensvej, 6300 Gråsten. Turleder: Skovfoged Martin Reimers, Skovløber Jens-Jacob Fristed

Sørensen. Organisation: Skov- og Naturstyrelsen. Gråsten Statsskovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen.

29 Hvad stenene fortæller

Kom og se hvad stenene fortæller, og hvad de indeholder! Arrangør: Stenklubben Als, Als Amatørgeologiske Forening.

Tidspunkt: Lørdag 28. og søndag 29. september 10:00 - 16:00. Mødested: STOLBROLADEN, Sandvej 19, Svenstrup, 6430

Nordborg. Turleder: Aksel Larsen.

6


30 Med amatørgeologer i felten

Kort indføring i områdets geologi. Istidens transport af bjergarter, sedimenter og fossiler. Find selv dine egne sten eller få

hjælp til det. Fundstykkerne bestemmes. Fynske Fossilsamlere, Tvedvej 29, 1.tv, 5700 Svendborg. Tidspunkt: Lørdag 28.

september 10:00 - 14:30. Mødested: Helnæs fyr, Helnæs, sydvestfyn. Turleder: Fynske Fossilsamlere, Mogens K. Hansen.

31 Besøg en stensamler

Igennem 15 år har Erling Lykke samlet strandsten, ledeblokke, fossiler og andre spændende ting på især fynske og langelandske

strande. Alle interesserede er velkomne til at se samlingen. Tidspunkt: Lørdag 28. og søndag 29. september 10:00 -

16:00. Mødested: Fynske fossilsamlere, Landø 42, 5683 Haarby. Arrangør: Fynske Fossilsamlere og Erling Lykke, tlf: 63 73

00 83. Turleder: Erling Lykke.

32 Hvor kommer stenene fra? – udstilling

Udstilling om strandsten. For 10 000 år siden var Danmark dækket af et tykt lag is, som Grønland er det i dag. Da isen smeltede,

blev al den jord og alle de sten, som isen skubbede med sig fra Norge og Sverige, liggende. Mange af disse smukke

sten kommer fra ganske bestemte steder. Kom og se, hvor det er! Arrangør: Glamsbjerg Bibliotek, 64 72 10 09. Tidspunkt:

Fredag 27. september til og med 18. oktober i bibliotekets åbningstid: Mandag: 12-18. Tirsdag: 12-16. Onsdag: 12-18.

Torsdag: 12-19. Fredag: 10-17. Mødested: Glamsbjerg Bibliotek, Søndergade 3 A, 5620 Glamsbjerg. Turleder: Glamsbjerg

Bibliotek, Overbibliotekar Laust Larsen.

33 En stenrig rejse tilbage i tiden – udstilling

Fossiler udstilles i en montre på Tommerup Bibliotek. Fossilerne er eksempler på de mest almindelige fund fra strande og

grusgrave på Fyn og øerne. De yngste er 1,8 mill. år gamle - de ældste 5.400 mill. år. Tidspunkt: Tirsdag den 1. oktober

14:00-18:00, torsdag 3. oktober 15:00-18:00 og lørdag 5. oktober 10.00 - 12.00. Mødested: Tommerup Bibliotek,

Stadionvænget 21, 5690 Tommerup. Børn og voksne, der er interesserede i at vide mere og evt. deltage i ture til gode findesteder,

kan henvende sig til: Fynske Fossilsamlere v. Inge Lise Rasmussen, Krengerupvej 15, 5690 Tommerup, tlf: 64 76 24 51.

Arrangør: Fynske Fossilsamlere.

34 Vulkaner – fortidsdyr – mineraler – istider

Kom og se en vulkan eksplodere. Se mineralernes verden i et mikroskop og leg med magnetisk sand. Prøv et guldvaskefad

og hør om mammutten. Både børn og voksne er velkomne. Tidspunkt: Søndag 29. september 14:00 - 16:00. Mødested:

Indgangen til Munke Mose ved Filosofgangen, 5000 Odense C. Turleder: Gunnar Larsen, Jakob Qvortrup Christensen, Fyns

Amt.

35 Geologiens Dag i Tarup-Davinde grusgrave

Tarup-Davinde grusgrave rummer en rigdom på spændende sten dannet i de skandinaviske fjelde og havområder for millioner

af år siden og ført herned af gletcherne under sidste istid. Tidspunkt: Søndag 29. september 10:00 - 16:00.

Mødested: Grusgravsudstillingen, Udlodgyden 52, Davinde, 5220 Odense SØ. Kør fra Odense ad Ørbækvej gennem

Birkum. Efter 2 km drejes til venstre ad Udlodgyden og efter 200 m til højre efter biogasanlægget. Derefter 500 m ned til P-

plads. Program: I anledning af de landsdækkende Geologiens Dage afholder Den fynske Stenklub og Naturskolen Åløkkestedet

en dag med følgende arrangementer. Kl. 10-12 Rundtur i en igangværende grusgrav med amatørgeologerne Peter

Mortensen og Ole Allan Jensen samt naturvejleder Carsten O. Hansen. Der vil blive fortalt om istiden og smeltevandsfloden

og stillet skarpt på fossiler og ledeblokke. Husk solidt fodtøj. Kl. 13-14 Rundvisning i Stenmuseet på Udlodgyden ved amatørgeologerne

John Jørgensen, Peter Mortensen og Ole Allan Jensen. Museet indeholder ledeblokke fra Skandinavien og

fossiler fundet i Tarup-Davinde grusgrave. Kl. 14-16 Stenkending og stenslibning ved amatørgeologerne Henning Møller og

Kaj Jensen samt naturvejleder Carsten O. Hansen. Der bliver vejledt om de almindeligste typer af bjergarter, hvorefter der bliver

mulighed for selv at prøve kræfter med stensav og stenslibning under kyndig vejledning. NB! Alt efter tid og interesse er

der mulighed for at deltage i hele dagen eller udvalgte dele heraf. Turleder: Den fynske Stenklub, Naturvejleder Carsten O.

Hansen. Organisation: Naturskolen Åløkkestedet, Familien i naturen året rundt.

7


36 Geologi og fossiler ved Ristinge Klint

Tur til den spændende geologiske lokalitet med lag fra Eem mellemistiden. Vi kigger på fossiler i klinten og langs stranden.

Arrangør: Lokalkomiteen for DN på Langeland. Tidspunkt: Søndag 29. september 14:00. Mødested: P-pladsen lige syd for

Ristinge Klint, Ristinge, 3952 Humble. Drej fra landevejen ved Ristinge Kirke. Turleder: Claus Dalskov. Organisation: Danmarks

Naturfredningsforening.

37 Hvornår drukner Lolland?

En travetur på Hyllekrog-tangen, hvor vi ser på landskabets dannelse. Samspillet mellem land, vand, vejr, mennesker og

dyr/planter belyses. Her er istids- og kystaflejringer, diger, klitter og stenbestrøninger. Vi vil også snakke om, at havets overflade

ikke altid har haft det niveau, det har nu. - Og om, at det måske også vil ændre sig i fremtiden. Medbring mad/drikke og

solidt fodtøj. Tidspunkt: Søndag 29. september 10:00 - 14:00. Mødested: P-plads ved Store Brunddrag, 4800 Nykøbing F.

Nærmest Hyllekrog-tangen. Fra Lungholm køres mod Bjernæs og videre til Saksfjeld Inddæmning. Turleder: Christina Hansen,

Jan Woolhead, tlf: 54 84 48 53, Marianne Jakobsen. Organisation: Storstrøms Amt.

38 Har vi RÅSTOFFER i Danmark?

Program: Kl. 10-12: Foredrag om hvilke råstoffer vi har i Danmark, hvordan de udvindes og hvad de bruges til. Kl. 12-13:

Frokost (medbragt). Kl. 13-15: I Nr. Vedby Grusgrav fortælles om hvordan forekomsten er dannet, hvordan den udnyttes og

hvad der sker med den, når råstofudvindingen er slut. Under kyndig vejledning leder vi efter mineraler og fossiler i bunkerne.

Undervejs ser vi også på planter og fugle. Medbring: Tøj til det danske vejr, mad, drikke og kikkert. Tidspunkt: Lørdag 28.

september 10:00 - 15:00. Mødested: Nr. Alslev Bibliotek og Nr. Vedby Grusgrav. Turleder: Elit Skovbo, Søren F. Olesen.

Organisation: Trilobiten, Falster Stenklub.

39 Sten og forsteninger på Møns Klint

Turen starter ved Møns Fyr. Herfra går vi ad stranden til Grårygstrappen og tilbage på Klinteranden. Medbring fornuftigt

tøj/fodtøj og evt. hammer og mejsel. Tidspunkt: Søndag 29. september 10:00 - 13:00. Mødested: Møns Fyr. Turleder: Vagn

Ove Jensen, 55 81 21 42. Organisation: Møns Amatørgeologiske Forening.

40 Find fantastiske fossiler fra fortiden

Vi går langs stranden på Enø. Her kan vi være heldige at finde forsteninger, som er op til 600 millioner år gamle. Vi leder

også efter sten og mineraler - og måske finder vi rav. Kaffe og kage kan købes. Medbring mad/drikke, handsker, poser og

evt. en hammer og mejsel. Arrangør: Sydsjællands Amatørgeologiske Forening, Sterkelsvej 18, 4700 Næstved. Tidspunkt:

Søndag 29. september 10:00 - 14:00. Mødested: Enø v/Karrebæksminde syd for Næstved. P-pladsen for enden af Enø.

Turleder: Hans Henrik Meyer.

41 Fossiljagt i Fakse Kalkbrud

Find de forstenede rester af dyr, der levede for 63 mio. år siden: muslinger, snegle, søpindsvin, krabber. Oplev de gamle

koralrev! Medbring fornuftigt tøj/fodtøj. Hammer og mejsel kan lejes for 5 kr. pr. sæt. Tidspunkt: Lørdag 28. september

14:00 - 16:00. Mødested: Fakse geologiske Museum, Torvegade 29, 4640 Fakse. Turleder: Vagn Aage Andersen, 56 50 28

06. Organisation: Østsjællands Museum.

42 Kridthavets idyl og drama

Hør om det fantastiske liv på havbunden i Kridttidens hav, om den katastrofale masseuddøen, der bl.a. ramte dinosaurerne,

samt om det nye rige liv, der blomstrede efter katastrofen. Find selv fossilerne! NB! Turen kræver solidt fodtøj. Medbring evt.

hammer, mejsel og kaffe til efter turen. Tidspunkt: Søndag 29. september 14:00 - 16:00. Mødested: Stevns Klint ved

Stevns Museum, Højerup Bygade 38, 4660 Store Heddinge. Turleder: Tove Damholt. Organisation: Østsjællands Museum.

43 Mandehoved og Stevns Kridtbrud

Her hvor Stevns Klint er godt 40 meter høj, og hvor der stadig produceres skrivekridt-pulver af høj kvalitet, er der gode

muligheder for at opleve klintens unikke geologi og finde forsteninger i de nedfaldne blokke. NB! Fornuftigt fodtøj afpasset

efter vejret. Hvis det er vådt, kan der godt være glat. Tidspunkt: Lørdag 28. september 13:00 - 16:00. Mødested:

Udstillingen på Flagbanken (fortsæt forbi Stevns Natur Center), Stevns Natur Center, Mandehoved 10, ved Sigerslev, 4660

Store Heddinge. Turleder: Peer Nørgaard, tlf: 56 50 22 34. Organisation: Stevns Natur Center.

8


44 Holtug Kridtbrud

Holtug Kridtbrud er en af de mere upåagtede perler langs Stevns Klint. Der er gode muligheder for at se de forskellige geologiske

lag og finde forsteninger i de nedfaldne blokke. Fornuftigt fodtøj afpasset efter vejret. Hvis det er vådt, kan der godt

være glat. Der er ingen trapper, men en ret stejl sti ned til kridtbruddets bund. Kørestole og barnevogne kan medtages med

hjælper. Tidspunkt: Søndag 29. september 10:00 - 13:00. Mødested: P-plads i Holtug Kridtbrud (for enden af Holtug

Linievej). Turleder: Peer Nørgaard, tlf: 56 50 22 34. Organisation: Stevns Natur Center.

45 Geologisk byvandring i Køge

Lad os gå på opdagelse i Køges gamle gårde og stræder og finde ledeblokke. Vi mødes ved Køge museum og afslutter

samme sted med en kop kaffe. Tidspunkt: Søndag 29. september 13:00 - 15:00. Mødested: Køge Torv. Turleder: Lars

Kirkeby, Litorina - geologisk forening for Køge og Omegn.

46 Røsnæs’ geologi

Turen starter i udstillingen med en halv times fortælling om hvordan sten skabes og hvordan de er havnet i Danmark.

Derefter går vi en tur til Røsnæs nordkyst hvor stenene er slebet usædvanligt smukke, men også svære at gå på, så turen er

ikke for gangbesværede. Skrænternes mange lag og formationer fortæller om isens voldsomme aktivitet. Tidspunkt:

Søndag 29. september 14:00 - 16:00. Mødested: Røsnæs Naturskole, Røsnæsvej 458, 4400 Kalundborg. Turleder: Morten

Lindhard, tlf: 59 50 97 76. Organisation: Skov- og Naturstyrelsen, Odsherred Statsskovdistrikt.

47 Dødis og råstoffer - Mogenstrup Grusgrav - Geologiens dage

Kom med ind i Mogenstrup Grusgrav og få historien om “de vestsjællandske alper” nær Brorfelde syd for Holbæk. Hør også

om indvinding af råstoffer i området og den planlagte efterbehandling af Mogenstrup Grusgrav. Tidspunkt: Søndag 29.

september 13:00 - 16:00. Mødested: Mogenstrup Grusgrav, Galøvej 6. På vejen mellem Ugerløse og Kvanløse er et skilt,

der viser af til grusgraven. To af amtets medarbejdere står for turen sammen med ejer af grusgraven, John Ravn

Christiansen. Turleder: Thomas Hansen og Mark Hviid Borning. Turleder: Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, tlf: 57 87 29 05.

Arrangør: Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri og Natur & Miljø, Vestsjællands Amt, tlf. 57 87 29 00.

48 En rejse tilbage til Kridthavet

De hvide kalkvægge fortæller en masse om aflejringsmiljøet dengang - og om hvad der er sket siden da. De sidste 100 års

aktiviteter med kalkbrydning og vandindvinding belyses. Husk hammer!! Du skal jo gerne finde nogle flotte fossiler.

Tidspunkt: Søndag 29. september 13:00 - 15:00. Mødested: Karlstrup Kalkgrav, indgangen fra øst. Turleder: Lisbeth

Jepsen, Merete Olsen. Organisation: Roskilde Amt.

49 Hedeland - fra istid til nutid

Vi besøger grusgravene i den centrale del af Hedeland og hører om grusindvinding, beskyttelse af grundvandet og hvad en

grusgrav kan bruges til når gravningen ophører. Rundtur på ca. 3 km. Tidspunkt: Søndag 6. oktober 13:00 - 15:00.

Mødested: P-plads ved amfiteatret i Hedeland, Adgang ad Tranemosevej i Reerslev. Bus nr. 120. Turleder: Stig Englund, tlf:

43 22 22 22. Organisation: Københavns Amt.

50 Et besøg ved Bolund

Det oprindelige istidslandskab er blevet påvirket af vand, vind og is. Vegetationen har også sat sit præg på udviklingen. Der

fortælles om processerne i landskabsdannelsen. NB! Hvis du har det, så tag en murerske med - og evt. en bog om “sten i

farver”. Tidspunkt: Søndag 29. september 13:00 - 15:00. Mødested: Bolund - den lille halvø, der strækker sig ud i

Roskilde Fjord nord for Risø. Turleder: Eskild Lund. Organisation: Roskilde Amt.

51 Et kig i jordens indre. Hvad er der, dernede?

TV-safari i grundvandet. Med TV-kameraet kan vi se hvordan der ser ud hele vejen i den 50 m dybe boring. Bagefter sænker

vi snedige sonder ned i boringen, som fortæller os meget mere om hvad kameraet viste. Vi ser på instrumenterne og diskuterer

resultaterne og hvad de kan bruges til. Arrangør: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).

Tidspunkt: Lørdag 28. september 13:00 - 16:00. Mødested: Brøndbyskoven. P-pladsen ved Engtoftegård i Brøndbyskoven.

Indgang fra Vestre Gade, hvor bus nr. 130 fra Avedøre Holme standser. Bus 129 standser på Park Allé, ca. 5 min. fra P-pladsen.

9


52 Sten og kunst på Naturcenter Vestamager

De er røde og blå eller gnistrende grå, det er sten i alle former og farver. Vi går på opdagelse i geologiens verden, laver vulkaner

og undersøger hvordan forskellige sten bliver skabt. Hvis du har en sten derhjemme du vil vide mere om, så tag den

med og bliv klogere. Tidspunkt: Søndag 29. september 13:00 - 15:00. Mødested: Naturcenter Vestamager ligger på

Kalvebod Fælled kun 500 meter indenfor porten for enden af Finderupvej. Adressen er Granatvej 3-11 og busserne 28 og 31

har stoppested ved Finderupvej. Regionaltoget til Kastrup Lufthavn stopper på Ørestad station, hvorfra der er 15. min. gang

til naturcentret. Turleder: Skov- og Naturstyrelsen, Jægersborg Statsskovdistrikt, tlf: 39 63 00 01. Organisation: Skov- og

Naturstyrelsen.

53 Danmark’s rejse fra Sydpol til 55 graders nordlig bredde

En rundvisning i udstillingen Danmark i dybet. Gennem de sidste 550 millioner år har det danske område vandret fra en

position på Jordkloden svarende til nutidens sydligste Sydamerika til 55 grader nordlig bredde i dag. Dette har naturligvis

medført store klimatiske ændringer, som afspejler sig i de aflejringer vi i dag finder i Danmarks undergrund. Tidspunkt:

Lørdag 28. september 14:00. Mødested: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K. Pris: Voksne 25 kr,

børn 10 kr. Turleder: Arne Thorshøj Nielsen, Geologisk Museum.

54 SKÅNE PÅ TVÆRS, geologisk ekskursion

Skåne befinder sig henover den Fennoskandiske Randzone eller Sorgenfrei-Tornquist Zonen og det skånske landskab er derfor

præget af dybe jordskorpebevægelser langs denne zone gennem flere hundrede millioner år. NB! Praktisk udendørs tøj

og solide sko anbefales. Madpakke og drikkevare medbringes. Ekskursionen foregår med bus som udgår fra Geologisk

Museums gård. Arrangør: Københavns Universitet, Geologisk Museum. Tidspunkt: Søndag 29. september 8:00 - 19:00.

Mødested: Københavns Universitet, Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K. Pris: 200 kr. Tilmelding: Ja

på telefon: 35 32 23 45. Tilmelding til receptionen Geologisk Museum. Turleder: Lektor Erik Schou Jensen.

55 Kan Indlandsisen lave strøm?

Besøg det nye Geocenter København, og hør hvordan geologerne med utraditionelle metoder undersøgte om Indlandsisen i

Grønland kan drive vandkraftværker. Varmt vand, dynamit, radarteknik og farvestof blev taget i brug. Arrangør: Danmarks

og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Tidspunkt: Søndag 29. september 13:00 - 15:00. Mødested: Danmarks og

Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Øster Voldgade 10, 1350 København K. Turleder: Henrik Højmark Thomsen.

56 Det sydsjællandske istidslandskab, ekskursion

Det sydsjællandske landskab er præget af to markante isfremstød under sidste nedisning for mellem 20-15.000 år siden.

Først nordøst og siden, under den sidste fase af Weichelistidens afsmeltning fra sydøst. Ekskursionen foregår med bus som

udgår fra Geologisk Museum. Husk: Praktisk tøj og solide sko. Madpakke og drikkelse. Arrangør: Københavns Universitet,

Geologisk Museum. Tidspunkt: Søndag 6. oktober 8:00 - 19:00. Mødested: Københavns Universitet, Geologisk Museum,

Øster Voldgade 5-7, 1350 København K. Pris: 200 kr. Tilmelding: Ja, på telefon: 35 32 23 45. Tilmelding til receptionen

Geologisk Museum. Turleder: Lektor Erik Schou Jensen.

57 Danmarks dybt skjulte skatte

Flere kilometer under os findes de lag hvor der kan være olie og gas. Vi ser eksempler på det imponerende materiale, som er

hentet op i boringer og taler om hvorfor, hvordan og hvor de dyrebare dråber findes, og hvad vi ellers bruger undergrunden

til. Vi besøger den imponerende kernebank, hvor borekerner fra Danmarks undergrund bliver opbevarede. Arrangør:

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Tidspunkt: Søndag 29. september 13:00 - 16:00. Mødested:

Valhøjs Allé 180, 2610 Rødovre. Der kan parkeres på kernelagerets område. Der er ca. 1 km fra Brøndbyøster station ad

Brøndbyøstervej, Korsdalsvej og Valhøjs Allé til kernelageret. Bus 550 standser på Korsdalsvej.

58 Geologi og forsteninger - udstilling

Udstilling om geologi og forsteninger for nybegyndere og folk med spirende interesse. Hvad kan jeg håbe at finde og lidt om

hvor, i Danmark, Skåne og Gotland/Øland. Tidspunkt: Fredag 27. september 10-17, lørdag 28. september kl. 10-14 og

mandag 30. september kl. 13-19. Mødested: Husum Bibliotek, Frederikssundvej 290, 2700 Brønshøj. Turleder: Kjeld Bentzen

38 28 72 66.

10


59 Skovhistorie og geologi

Hvad kan træer, jordbund og mose fortælle om fortidens natur? En tematur om naturskov og skovenes udviklinghistorie

belyst med bl.a. geologiske metoder. Arrangør: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Tidspunkt:

Søndag 29. september 10:00 - 12:00. Mødested: Skovlystvej i Jonstrup Vang/Lille Hareskov. P-plads der ligger på den østlige

side af skovsøen syd for Tibberup Å. Ca. 2 km fra Hareskov station, 3500 Værløse. Der er flere p-pladser langs Skovlystvej.

Turleder: Peter Friis Møller.

60 Teglværker og lergrave i Nivå

Først skal vi høre om teglværksindustrien i Nivå. Herefter vil geolog Niels Richard, der selv har foretaget undersøgelser i

området, vise rundt i lergravene og fortælle om, hvorfor der er så meget ler netop i Nivå. Selv om gravene er groet meget til

og i øvrigt fyldt med vand, kan man stadig se nogle af de lerlag, der beretter om Nivås historie ved slutningen af sidste istid.

Tidspunkt: Søndag 29. september 13:00 - 16:00. Mødested: Nivå Station (øst). Turleder: Danmarks

Naturfredningsforenings Lokalkomite i Karlebo, tlf: 49 14 40 28. Organisation: Danmarks Naturfredningsforening.

61 Åbent Hus på Geologiens Dag

Kom til Geologiens Dag på Esrum Møllegård og lav dine egne flotte smykker. På Åbent Hus dag vil vi save og slibe i sten og

få en snak om stenenes art og oprindelse. NB! Mindre beløb til materialer kan forekomme. Arrangør: Naturcenter Esrum

Møllegård. Tidspunkt: Søndag 29. september 11:00 - 15:00. Mødested: Esrum Møllegård. Bus 305 og 306 til Esrum.

Turleder: Esrum Møllegård, tlf: 48 39 00 26.

62 Vi leger med tungsand

Hvad gemmer der sig i de sorte tynde sandlag, som findes på stranden? Tidspunkt: Lørdag 28. september 10:00 - 17:00.

Mødested: NaturBornholm, Grønningen 30, 3720 Åkirkeby. Aktivitetsøen på oplevelsescenteret. Pris: 75 kr. for voksne,

45 kr. for børn. Turleder: Jens Kofoed. Organisation: NaturBornholm.

63 Vi ser på strandsten

Sten på stranden er ikke bare sten! Vi ser på dannelse og oprindelse. Tidspunkt: Søndag 29. september 10:00 - 17:00.

Mødested: NaturBornholm, Grønningen 30, 3720 Åkirkeby. Aktivitetsøen på oplevelsescenteret. Pris: 75 kr. for voksne,

45 kr. for børn. Turleder: Jens Kofoed. Organisation: NaturBornholm.

64 Tørre Ovn

Du har mulighed for at se Tørre Ovn fuldt oplyst alle 74 meter ind i klippen. Tidspunkt: Lørdag 28. september 13:00 -

17:00. Mødested: Bornholmerpladsen /Tørre Ovn - Nær Bornholms Kunstmuseum. Turleder: Martin Holm. Organisation:

Bornholms Stenklub.

65 Granitbrydning i fortid og nutid

Åbent hus i Stenbrudsmuseet og det aktive stenbrud. Der er rundvisning hver hele time. Arrangør: Stenbrudsmuseet

Moseløkken. Tidspunkt: Lørdag 28. september 10:00 - 15:00. Mødested: Moseløkken stenbrud, Moseløkkevej 9, 3770

Allinge. Turleder: Poul Ellehøj.

66 Smykkeværkstedet arbejder

Bornholms Stenklub vil vise, hvordan I forvandler rå sten til fine smykker. Tidspunkt: Søndag 29. september 13:00 - 18:00.

Mødested: Bornholms Stenklub, klublokalet, Østre Skole, 3700 Rønne. Indgang fra Andr. Riisvej. Turleder: Martin Holm.

Organisation: Bornholms Stenklub.

11


Geologiens dage 2002

For femte gang inviterer geologer, naturvejledere og

stenvenner over hele Danmark til Geologiens dage.

Amter, kommuner, skovdistrikter, foreninger, råstofindvindere,

forskere og mange andre med viden om

geologi står parat med over 60 tilbud om ture.

De fleste ture/besøg foregår lørdag den 28. og søndag

den 29. september, men der er arrangementer i hele

perioden fra den 27. september til den 6. oktober.

Læs om turene på www.Naturnet.dk og

www.kultuNaut.dk eller via hjemmesiderne fra Skov- og

Naturstyrelsen og Danmarks og Grønlands Geologiske

Undersøgelse (GEUS), der koordinerer arrangementerne.

Her kan du også rekvirere trykt informationsmateriale

om arrangementerne.

Praktiske oplysninger

• De fleste ture er tilrettelagt for deltagere i alle aldre.

Enkelte ture er dog ikke egnede for gangbesværede.

• Langt de fleste ture er gratis, enkelte kræver tilmelding/betaling.

• Praktisk påklædning og fodtøj/gummistøvler anbefales.

Færdsel langs skrænter og klinter samt i råstofgrave

er på eget ansvar.

• Har du spørgsmål, så ring til turens kontaktperson eller

eventuelt til koordinatorerne.

Koordinatorer

Skov- og Naturstyrelsen

Hjemmeside: www.sns.dk

Kontaktperson: Lise Holm

Telefon: 39 47 20 57

E-mail: lho@sns.dk

Danmarks og Grønlands Geologiske

Undersøgelse (GEUS)

Hjemmeside: www.geus.dk

Kontaktperson: Henrik Højmark

Telefon: 38 14 21 02

E-mail: hht@geus.dk

Fotos: Peter Warna Moors. Layout: Carsten Thuesen (GEUS Grafisk).

More magazines by this user
Similar magazines