BEA og LENE - BUPL

bupl.dk

BEA og LENE - BUPL

Case BEA og LENE

I børnehaven står pædagogen BEA i garderoben med børnene, som skal på legepladsen. Hun er i

dag alene i garderoben, da der er sygdom på stuen. Hun skal hjælpe 17 børn på tre til fire år i tøjet

og skal derefter skynde sig ud på legepladsen, så personalet kan få afholdt deres pauser. LENE, der

er pædagog på den anden stue er i garderoben ved siden af. Hun overhører, at BEA siger til et barn:

”Sig mig lige en gang, ligner jeg en blæksprutte?” og et øjeblik efter i humoristisk tonefald siger:

”Ihh nej, din klump, er der overhovedet nogen hjemme på øverste etage? Højre sko skal ligesom

på den anden fod.” LENE stikker hovedet indenfor og spørger, om BEA har brug for en hjælpende

hånd.

Spørgsmål til case BEA og LENE

1. Oplever du denne situation med de mange børn i

garderoben som stressende for BEA?

2. Burde BEA have undladt at sige: ”Sig mig lige en

gang, ligner jeg en blæksprutte?” til et af børnene?

3. Burde BEA have undladt at sige: ”Ihh nej, din

klump, er der overhovedet nogen hjemme på

øverste etage? Højre sko skal ligesom på den

anden fod” til et af børnene?

4. Er du enig i, at LENE burde tilbyde BEA en

hjælpende hånd?

5. Burde BEA selv have bedt om hjælp i garderoben?

6. Bør LENE på baggrund af denne ene episode tage

BEAs måde at tale til børnene op med BEA

samme dag?

7. Bør LENE undlade at snakke med BEA i første

omgang og først tage det op, hvis hun finder ud af,

at BEA generelt benytter sig af denne form for

kommunikation i stressende situationer?

Ja

□ Nej


Ja

□ Nej


Ja

□ Nej


Ja

□ Nej


Ja

□ Nej


Ja

□ Nej


Ja

□ Nej


Kan ikke svare


Kan ikke svare


Kan ikke svare


Kan ikke svare


Kan ikke svare


Kan ikke svare


Kan ikke svare


8. LENE beslutter at tage BEAs måde at tale til børnene op. Hvordan bør hun gøre det? Bør LENE

(Sæt højest to krydser)

a) samme dag tage en snak med BEA?


b) vente til næste dag med at tage en snak med BEA?


c) tage reaktioner i stressede situationer op på et personalemøde


d) tage BEAs reaktion i garderoben op på et personalemøde


e) Kan ikke svare


9. Bør LENE gå til deres nærmeste leder med disse

observationer uden først at tage en snak med

BEA?

10. Bør BEA kontakte de børn, som hun sagde ”Sig

mig lige en gang, ligner jeg en blæksprutte?” og

”Ihh nej, din klump…” til, og give dem en

undskyldning?

11. Bør BEA informere forældrene til de involverede

børn og fortælle dem, hvordan hun har talt til

børnene?

Ja

□ Nej


Ja

□ Nej


Ja

□ Nej


Kan ikke svare


Kan ikke svare


Kan ikke svare


12. Hvis BEA vrisser til LENE: ”Tror du ikke, jeg har styr på det?” Bør LENE så svare:

(Sæt kun et kryds)

a) ”Jo, selvfølgelig” og gå igen? □

b) Jo, selvfølgelig” og begynde at hjælpe børnene i tøjet? □

c) ”Nej, ikke sådan, som du taler til børnene” og gå igen? □

d) ”Nej, ikke sådan, som du taler til børnene” og begynde at hjælpe børnene i

tøjet?

e) Andet, hvad?


f) Kan ikke svare


More magazines by this user
Similar magazines