BEA og LENE - BUPL

bupl.dk

BEA og LENE - BUPL

8. LENE beslutter at tage BEAs måde at tale til børnene op. Hvordan bør hun gøre det? Bør LENE

(Sæt højest to krydser)

a) samme dag tage en snak med BEA?


b) vente til næste dag med at tage en snak med BEA?


c) tage reaktioner i stressede situationer op på et personalemøde


d) tage BEAs reaktion i garderoben op på et personalemøde


e) Kan ikke svare


9. Bør LENE gå til deres nærmeste leder med disse

observationer uden først at tage en snak med

BEA?

10. Bør BEA kontakte de børn, som hun sagde ”Sig

mig lige en gang, ligner jeg en blæksprutte?” og

”Ihh nej, din klump…” til, og give dem en

undskyldning?

11. Bør BEA informere forældrene til de involverede

børn og fortælle dem, hvordan hun har talt til

børnene?

Ja

□ Nej


Ja

□ Nej


Ja

□ Nej


Kan ikke svare


Kan ikke svare


Kan ikke svare


12. Hvis BEA vrisser til LENE: ”Tror du ikke, jeg har styr på det?” Bør LENE så svare:

(Sæt kun et kryds)

a) ”Jo, selvfølgelig” og gå igen? □

b) Jo, selvfølgelig” og begynde at hjælpe børnene i tøjet? □

c) ”Nej, ikke sådan, som du taler til børnene” og gå igen? □

d) ”Nej, ikke sådan, som du taler til børnene” og begynde at hjælpe børnene i

tøjet?

e) Andet, hvad?


f) Kan ikke svare


More magazines by this user
Similar magazines