hent pressemeddelelse - Dansk Sygeplejeråd

dsr.dk

hent pressemeddelelse - Dansk Sygeplejeråd

Hospitaler har ikke plads til patienterne Op mod hver fjerde sygeplejerske i Region Midtjylland har inden for en uge oplevet overbelægning, hvor patienterne ligger på gangene, fordi der ikke er plads på sengestuerne. Det viser ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd På mange hospitalsafdelinger i Region Midtjylland er der ikke plads til alle patienter, der indlægges. En ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at 23 procent af sygeplejerskerne i regionen inden for en uge har oplevet, at patienter blev placeret på gange eller i opholdsrum. ”Undersøgelsen underbygger, at der er store og permanente overbelægningsproblemer på vores hospitaler. Det er især de akutte og medicinske, men også kirurgiske afdelinger, som er ramt. Og det går hårdt ud over patienter og medarbejdere,” siger Else Kayser, kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Midtjylland. Tal fra Seruminstituttet viser samtidig, at antallet af sengepladser på medicinske afdelinger i Region Midtjylland er gået fra 1.757 i 2007 til 1.308 i 2011. Det svarer til et fald på 26 procent over fem år. ”Tanken har været, at kommunerne som følge af kommunalreformen skulle overtage mange flere sundhedsopgaver. Men det kræver, at der bliver ansat betydeligt flere sygeplejersker, og at plejepersonalet sikres uddannelse og opkvalificering, som både FOA og DSR har påpeget. Det vil være med til at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser. Vi må samtidig fastholde, at de patienter, der har behov for indlæggelse, er sikret en hospitalsseng under rimelige forhold. Samarbejdet mellem regioner og kommuner skal styrkes, men det er ikke slået igennem endnu, og derfor bliver presset på hospitalerne voldsomt,” siger Else Kayser. Organisationer har lavet hjælpepakke De store problemer med overbelægning på landets hospitaler har fået Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Danske Patienter til at lave et forslag til hjælpepakke mod overbelægning. ”Med forslaget til hjælpepakke sender vi et klart signal til de ansvarlige politikere i regioner, kommuner og på Christiansborg. Fortidens synder under den tidligere regering med alt for snævre budgetrammer for regioner og kommuner medfører store udfordringer for den nuværende regering og kalder på en ny politik og nye løsninger på området. Situationen er uholdbar, og vi har nogle konkrete og realistiske bud på, hvad der skal gøres for at ændre den negative situation med overbelægning,” siger Else Kayser, og fortsætter: ”Vi skal indføre her og nu stop for nedlæggelse af medicinske senge og have analyseret den kompleksitet, der er på området, med henblik på bæredygtige løsninger. De steder, hvor belastningen er meget høj, må der genoprettes senge, så patienterne ikke skal ligge på en travl og stressende hospitalsgang.” Influenza ikke hovedårsag Kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd understreger, at det kan dokumenteres, at overbelægning er en permanent problematik gennem en længere periode og ikke skyldes en forbigående influenzaepidemi. ”Jeg har hørt politikere tale om, at den voldsomme overbelægning mest skyldes influenzaepidemi. Men undskyld mig, det er simpelthen for tyndt. Der er og har været overbelægningsproblemer i flere år, og det vil bare blive værre, hvis vi ikke sætter ind nu med gennemtænkte og holdbare løsninger. Antallet af ældre vil stige markant, samtidig med at flere og flere vil have komplekse diagnoser og


derfor er der brug for styrke både hospitalernes og kommunernes sundhedsindsats. Det er vigtigt for mig at sige, at det her skal op på et langt højere niveau end de enkelte afdelingsledelser på hospitalerne, for det er jo ikke dem, der sætter rammerne for ressourcerne,” siger Else Kayser. Hun opfordrer også Sundhedsstyrelsen til at få opdateret data på overbelægning og følge tallene løbende samt sikre et fagligt overblik over de forskellige patientdiagnoser for at kunne sætte ind med den rette faglige indsats. ”Det er dybt problematisk, at hverken Sundhedsstyrelsen eller regionerne har et klart billede af, hvordan det ser ud med overbelægningen på landets hospitaler og hvilke diagnoser, der er årsag til, at patienter indlægges. De seneste tal fra styrelsen er fra 2010. Hvordan kan man overhovedet planlægge og lave fornuftige løsninger, når ingen har overblikket? ” siger Else Kayser. Løsninger efterlyses De massive problemer med overbelægning i det midtjyske drøftes på initiativ af de ansattes faglige organisationer på møde i Region Midtjyllands hovedsamarbejdsudvalg den 21. februar 2013. ”Medarbejdere har via de formelle kanaler gennem længere tid påpeget de store problemer, overbelægningen medfører både for patienterne og for de ansattes arbejdsmiljø,” siger Else Kayser, der er næstformand i det regionale hovedsamarbejdsudvalg. ”Vi har en klar forventning om, at de ansvarlige reagerer og sikrer det fornødne vidensgrundlag for at kunne komme med bud på holdbare løsninger,” understreger Else Kayser. Fakta: I alt har 1205 hospitalssygeplejersker deltaget i analysen om patienter på gangene. De blevet spurgt i perioden 10.-21. december 2012. Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Danske Patienter har sammen lavet en hjælpepakke mod overbelægning. Her er alle punkterne i hjælpepakken mod overbelægning: - Her-og-nu stop for nedlæggelse af medicinske senge. - Al ledig kapacitet skal tages i brug. - Styrk sygeplejen i kommunerne. - Fremryk Sundhedsstyrelsens nationale handleplan for ældre medicinske patienter. - Sundhedsmyndighederne skal sikre offentligt tilgængeligt opdateret data på overbelægning. - Kommuner og regioner skal planlægge sammen. - Det skal kunne betale sig at undgå indlæggelse.

More magazines by this user
Similar magazines