Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

7.4.1 Omkostninger

Omkostningsoversigten er kun forbundet med hospitalsomkostningerne. Omkostningerne

for de anvendte procedurer baseres på DRG-takster (DRG: diagnoserelaterede grupper) og

DAGS-takster (DAGS: dansk ambulant grupperingssystem) (2013-priser). De relevante takster

er identificeret via SKS-koder, der i NDOSA er registreret sammen med de pågældende

procedurer.

I tabel 35 er omkostningerne ved de anvendte diagnosticeringsmetoder angivet. Tabellen

er opdelt efter indlagte og ambulante udredningsforløb. For alle ambulante forløb skal der

tillægges omkostninger for en forundersøgelse, som er baseret på DAGS-taksten på 1.535

kr. for et ambulant besøg med journaloptagelse (BG50C).

Tabel 35. Omkostningerne forbundet med et udsnit af de mest anvendte udredningsmetoder (2013-

priser).

Forløb

Indlagt

DRG/

DAGS

DRG0410

DRG0409

DRG0123

SKS-kode Udredningsmetode Beløb

Simpel søvnudredning

ZZ3921 Kardiorespiratorisk monitorering (CRM) 1.350 kr.

ZZ4137 Pulsoximetri 1.350 kr.

Kompleks søvnudredning

ZZ1491 Polysomnografi, nattesøvn 25.427 kr.

ZZ1492 Multipel søvnlatenstest (MSLT) 25.427 kr.

Video-EEG-døgnmonitorering

ZZ1470E

Videoelektroencefalografi (video-EEG)-

døgnmonitorering

56.337 kr.

Ambulant

PG17I Klinisk fysiologi/nuklearmedicin grp. 1

ZZ4137 Pulsoximetri 187 kr.

PG18B Klinisk neurofysiologi grp. 2

ZZ3921 Kardiorespiratorisk monitorering (CRM) 4.058 kr.

ZZ1470C

Encefalografi (EEG) langtidsoptagelse

(1-8 timer)

4.058 kr.

PG18C Klinisk neurofysiologi grp. 3

ZZ1491 Polysomnografi, nattesøvn 5.085 kr.

ZZ1492 Multipel søvnlatenstest (MSLT) 5.085 kr.

Alle ambulante forløb skal tillægges omkostninger for en forundersøgelse på 1.535 kr. (DAGS-taksten for et ambulant

besøg med journaloptagelse (BG50C)).

Vedrørende behandlingsalternativerne foreligger der ingen DAGS-takst for CPAPbehandling

af OSA-patienter. Omkostningerne hertil (jf. tabel 36) er derfor beregnet på

baggrund af priser for de anvendte materialer i behandlingen (ekspertudsagn: projektgruppe).

Der er ofte mulighed for at forhandle individuelle prisaftaler på apparatur, hvorfor

Side 100

More magazines by this user
Similar magazines