Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Bilag

Bilag 1. Udvælgelse af litteratur - overordnede retningslinjer

1. Mindst to projektdeltagere med kendskab til videnskabelig metode og det faglige

indhold har vurderet og udvalgt artikler efter nedenstående fremgangsmåde.

2. Artiklerne er sorteret efter relevans af projektdeltagerne hver for sig:

Titler og abstracts er gennemset:

a. Artikler med irrelevant titel er sorteret fra.

b. Artikler med irrelevant abstract er sorteret fra.

Artikler er betegnet irrelevante, når søgeprotokollens inklusions-/eksklusionskriterier

ikke er opfyldt.

3. Projektdeltagerne har hver for sig noteret hvilke artikler, der er inkluderet i den

videre vurdering.

4. De to projektdeltageres lister over inkluderede studier er sammenstillet. Ved

uoverensstemmelse er det ud fra artiklens overskrift og abstract i samarbejde

vurderet, om artiklen kunne inkluderes.

5. Ved fortsat uoverensstemmelse er artiklens fulde tekst vurderet, hvorefter de to

projektdeltagere igen har taget stilling til inklusion af artiklen.

6. Ved fortsat uoverensstemmelse er artiklen medtaget i analysen.

7. Udvælgelse af litteraturen er ikke blindet med hensyn til navne på forfattere, institutioner,

tidsskrift og resultater.

Side 116

More magazines by this user
Similar magazines