Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Bilag 2. Gennemgang af litteratur - overordnede retningslinjer

1. Udvalgte artikler er sorteret efter intern validitet.

a. Artikeltyper, der kan bidrage til evidensgrundlaget er bl.a.: Metaanalyser og systematiske

reviews, randomiserede kontrollerede studier og kohortestudier.

Publikationstyper, der ikke kan bidrage til evidensgrundlaget er bl.a.: baggrundsartikler,

ledere, ekspertudsagn mv. Sidstnævnte publikationstyper er

som udgangspunkt sorteret fra - dog er enkelte af disse artikler bevaret m.h.p.

baggrundsbeskrivelse eller diskussion.

b. MTV-rapporten inkluderer metaanalyser, systematiske reviews, guidelines

samt primærlitteratur under de givne inklusionskriterier.

2. De valgte artikler er gennemgået med tjekliste.

a. Der er anvendt tjeklister udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. De bygger på

Method of Evaluating Research and Guideline Evidence's (MERGE) tjeklister,

som er udviklet af New South Wales Department of Health i Sydney. Der anvendes

forskellige tjeklister til forskellige videnskabelige designtyper [3].

Overordnet behandler tjeklisterne både studiernes interne og eksterne validitet

samt relevans i forhold til MTV-rapporten.

b. Mindst to personer fra projektgruppen har uafhængigt af hinanden vurderet

litteraturen via tjeklisterne [5;112]. Eventuelle uoverensstemmelser er løst via

diskussion og opnåelse af konsensus de to personer imellem evt. ved tredje

person [113].

c. Den endelige vurdering påføres en samlet tjekliste som baggrund for den videre

analyse.

Side 117

More magazines by this user
Similar magazines