Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Bilag 4. Diagram for udvælgelse af litteratur til teknologikapitel.

Samlet resultat af litteratursøgning (8 delsøgninger):

1497 referencer

1027 referencer ekskluderes på

titel/abstract eller som dublet

470 referencer

379 referencer ekskluderes ved 2.

gennemgang, heraf 11 guidelines (som kort

præsenteres i teknologikapitlet) og to

organisationsstudier som overgår til

organisationskapitlet.

Årsager til eksklusion (ex.):

• OSA/OHS ikke primære sygdom

• Studiedesign: prognostiske studier/ retrospektive

studier, editorials.

• Uspecifik målgruppe

• Børn

• Andet sprog end engelsk, dansk, norsk, svensk

• Analgesistudier

• Pilotstudier

• Mangler kontrolgruppe

2 opdaterede cochrane reviews inkluderes

93 referencer

Yderligere 37 referencer ekskluderes

Årsager til eksklusion (ex.):

• Dårlig kvalitet af studie

• Studiet indgår i systematisk review

• Diagnostisk og behandling benyttes ikke i DK

• Studier omhandlende titreringsmetoder

ekskluderes

56 referencer

Side 122

More magazines by this user
Similar magazines