Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Ordliste

AASM:

American Academy of Sleep Medicine.

AHI:

Apnø-hypopnø-indeks. Beskriver antallet af respirationsepisoder

(apnøer/hypopnøer) per times søvn.

Apnø:

Vejrtrækningspause på mindst 10 sekunder (defineret hos voksne).

Arousal:

Kortvarig opvågning/vækning.

Bariatrisk kirurgi:

Fedmekirurgi.

Bias:

En fejl eller skævhed der kan medføre, at resultaterne af en videnskabelig

undersøgelse afviger systematisk fra sandheden.

Case-kontrol-undersøgelse:

Observerende studiedesign, der sammenligner en patientgruppe

med de symptomer eller sygdomme, der ønskes undersøgt, og en

kontrolgruppe uden disse symptomer/sygdomme. Studiedesignet

kigger herefter bagud med henblik på at identificere mulige risikofaktorer

eller forløbere for symptomerne/sygdommen.

Cheyne-Stokes' respiration:

Vejrtrækningsforstyrrelse karakteriseret ved vekslende, periodisk

vejrtrækning.

Confounding:

Confounding kan opstå når andre faktorer end interventionen påvirker

resultatet. For at der kan være tale om confounding, skal faktoren

være associeret med både interventionen og berørte effektforhold.

Cost-effectiveness-analyse (CEA):

En samfundsøkonomisk analyseform, hvor alternativers effekter

måles i fysiske enheder, fx antal reddede liv eller antal korrekt diagnosticerede

tilfælde. Forholdet mellem omkostninger og effekter

beregnes og kan bruges ved sammenligninger mellem alternativer.

CPAP:

Continuous positive airway pressure.

CRM:

Kardiorespiratorisk monitorering – også benævnt portable monitoring

(PM). Metode/apparatur der benyttes ved hjemmemonitorering

til diagnostik af søvnapnø.

Side 17

More magazines by this user
Similar magazines