Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Direkte omkostninger:

Omkostninger, der entydigt kan henføres til en bestemt aktivitet.

Modsat indirekte omkostninger, som ikke kan knyttes direkte til en

enkelt aktivitet, men hvor det må vurderes, hvor stor en andel der

kan knyttes til aktiviteten, fordi ressourcerne bliver brugt på mange

aktiviteter (fx bygninger, lys, varme mv.).

Dominerende strategi:En strategi er dominerende over en anden strategi, hvis den både

har bedre effekt og færre omkostninger end alternativet.

DRG:

Forkortelse for diagnoserelateret gruppering. En vægtet omregning

af patientbehandlingen til kroner. DRG-værdien afspejler de

gennemsnitlige omkostninger på offentlige hospitaler i Danmark.

Efficacy:

Den behandlingseffekt der kan opnås i kliniske studier modsat 'effectiveness',

som beskriver den effekt, der kan opnås i daglig praksis.

Eksklusionskriterium: Udelukkelseskriterium.

Evidens, evidensniveau:

En systematik til kritisk vurdering af videnskabelig litteratur baseret

på kvaliteten og antallet af videnskabelige undersøgelser. I denne

rapport skelnes mellem fire evidensniveauer.

Utilstrækkelig evidens: Der foreligger kun RCT-studier og systematiske

reviews/metaanalyser af lav kvalitet, eller studier med inkonsistente

resultater.

Begrænset evidens: Der foreligger mindst ét RCT-studie eller et systematisk

review/metaanalyse af moderat eller høj kvalitet, som

underbygger resultatet.

Moderat evidens: Der foreligger flere RCT-studier og/eller systematiske

reviews/metaanalyser, som samstemmende underbygger resultatet,

heraf mindst ét studie af høj kvalitet.

Stærk evidens: Der foreligger mange relevante RCT-studier og/eller

systematiske reviews/metaanalyser af høj kvalitet, som samstemmende

underbygger resultatet.

Modificeret efter 'Evidensgradering' fra Statens beredning för medicinsk

utvärdering [1].

HRP:

Home respiratory polygraphy. Diagnosticeringsmetode i patientens

eget hjem.

Hyperkapni:

Høj koncentration af kuldioxid i blodet.

Hypopnø:

Fald I vejrtrækningen af varighed på mindst 10 sekunder med samtidig

fald i iltindholdet i blodet.

Side 18

More magazines by this user
Similar magazines