Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

LAUP: Laserassisteret uvuloplastik (se 4.6.3.3).

LPR:

Landspatientregistret.

MAD:

Mandibular advancement device – tandskinne.

MMA: Maxillomandibular advancement (se 4.6.3.3).

MWT: Maintenance of wakefullness test (se tabel 3).

MSLT: Multiple sleep latency test (se tabel 3).

NDOSA:

National Database for Søvnapnø.

Non-invasiv ventilation:

Ventilatorisk støtte gennem patientens øvre luftveje under anvendelse

af en maske eller lignende. Adskiller sig fra invasiv ventilation,

hvor fx trakealrør eller trakeostomi benyttes ved ventilation.

ODI: Oxygen-desaturations-indeks (se tabel 3).

OHS:

Obesity hypoventilation syndrome (fedmerelateret søvnapnø). En

tilstand karakteriseret af overvægt og nedsat vejrtrækning under

søvn, der kan relateres til overvægten. BMI > 30 og dagtids-PaCO 2 >

45 mmHg.

Omkostningseffektivitet:

Den teknisk set bedste udnyttelse af givne ressourcer målt ved forholdet

mellem effekt og omkostninger ved to eller flere alternativer.

OSA:

Obstruktiv søvnapnø. Sygdom karakteriseret af apnøer under søvn

på grund af blokering af øvre luftveje. Diagnosen upper airway resistance

syndrome (UARS) optræder analogt til OSA da patofysiologien

ikke af viger væsentligt fra OSA [2]. Sværhedsgraden af OSA

kan defineres som mild ved AHI/RDI ≥ 5 og 30/time [4].

OSAS:

Obstruktivt søvnapnøsyndrom.

PM og PP:

Portable monitoring og portable polygrafi – analog til CRM, se ovenfor.

Primær litteratur:

Primær litteratur er artikler om originale videnskabelige undersøgelser,

såsom randomiserede kliniske forsøg eller kohorteundersøgelser

[5].

Side 20

More magazines by this user
Similar magazines