Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Prævalens:

Hyppighed af en sygdom eller anden egenskab i en befolkning på et

givent tidspunkt, eller andelen af befolkningen der har haft den pågældende

sygdom eller egenskab inden for et specificeret tidsrum.

PSG:

Polysomnografi. Registrering af følgende forhold under søvn: EEG,

EKG (elektrokardiogram), muskelspænding (tonus) og vejrtrækningsmønster.

QOL:

Qaulity of life. Livskvalitet.

Randomisering:

Tilfældig fordeling af studiedeltagere mellem kontrolgruppen og de

interventioner der sammenlignes i et randomiseret kontrolleret

studie. Formålet med randomisering er at minimere bias/confounding.

RCT:

Randomized controlled trial, dvs. randomiseret kontrolleret undersøgelse.

Respiratory distress index – analog til AHI. Sværhedsgraden af OSA

kan defineres som mild ved RDI ≥ 5 og 30/time [4].

RFA: Radiofrekvensablation (se 4.6.3.3).

Sekundær litteratur: MTV-rapporter, Cochrane-reviews og andre systematiske reviews,

metaanalyser samt eventuelt guidelines (jf. primær litteratur). Baseret

på primær litteratur.

Signifikant:

Anvendes her i sammenhæng med videnskabelige resultater, som

siges at være signifikante, hvis statistiske test indikerer, at det er

usandsynligt at resultatet er opstået alene ved et tilfælde.

SKS:

Forkortelse for Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem. SKS er

en samling af internationale, nordiske og danske klassifikationer.

SKS vedligeholdes af Sundhedsstyrelsen.

Syndrom:

Symptomkompleks; en samling af symptomer som karakteriserer

en given sygdom; betegnelsen indgår i mange sygdommes navn.

Søvnparalyse:

Tilstand hvor personen befinder sig mellem vågenhedsstadie og

søvnstadie og samtidig ikke kan bevæge sig.

Side 21

More magazines by this user
Similar magazines