Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Udviklingen i forbruget af ambulante ydelser vises i tabel 1. En dansk MTV-rapport fra 2006

tager desuden afsæt i, at sygdomsområdet er præget af diagnostiske og behandlingsmæssige

metoder i hastig udvikling samt uensartet diagnostik og behandling i Danmark. Det er

desuden et omkostningskrævende sygdomsområde [6]. I kapitel 5 og 6 præsenteres yderligere

opgørelser for udviklingen indenfor området.

Tabel 1. Udviklingen i forbruget af ambulante ydelser (antal ambulante besøg) i offentligt/privat regi

hos patienter med diagnosen søvnapnø (DG473) fra 2000-2011.

Regi

Offentlig

År

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011

5.491 6.274 8.287 8.654 9.142 9.999 10.494 12.302 10.817 15.039 14.698 17.301

Privat 21 38 962 3.294 4.044 4.606 4.448 5.058 6.223 5.647 4.708 3.936

Samlet 5.512 6.312 9.249 11.948 13.186 14.605 14.942 17.360 17.040 20.686 19.406 21.237

* Faldet er muligvis forårsaget af overenskomststrejken i 2008.

Privatpraktiserende speciallæger indgår ikke i statistikken.

(Kilde: Sundhedsdata- og it, Statens Serum Institut, januar 2013).

Tabel 2 viser udtræk fra Landspatientregistret over ambulante besøg i 2011 for søvnapnø

og undergrupper. Det bemærkes at kun en lille andel grupperes ud over DG473.

Tabel 2. Oversigt over søvnapnø (DG473), undergrupper af søvnapnø og obesity hypoventilation syndrome

(DE662) samt fordeling af ambulante besøg for 2011.

Tekst

Kode

Ambulante besøg i

2011

Søvnapnø DG473 21.237 (samlet)

· Søvnapnø ved søvnrelateret respirationsygdom UNS DG4730 219

· Primær central søvnapnø DG4731 68

· Obstruktiv søvnapnø DG4732 5.069

· Idiopatisk søvnrelateret ikke-obstruktiv hypoventilation DG4734 2

· Søvnrelateret hypoventilation eller hypoxæmi på grund

af medicinsk sygdom

DG4735 17

· Central apnø forårsaget af lægemiddel DG4736 8

· Anden central apnø på grund af sygdom klassificeret andetsteds

DG4739 6

· Ekstrem fedme med hypoventilation DE662 208

Undergrupper af DG473 er delmængder af samlede antal besøg.

(Kilde: Sundhedsdata- og it, Statens Serum Institut, januar 2013).

Side 26

More magazines by this user
Similar magazines