Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

hvorvidt denne vækst er berettiget. Det antydes ovenstående, at det drejer sig om en patientgruppe

af betydelig størrelse, og at behandling af OSA kan være forbundet med øget

livskvalitet og reduktion i bl.a. søvnighed og blodtryk. Komplekse diagnostiske og behandlingsmæssige

forhold, udviklingen i udrednings-/behandlingsmetoder samt organisatoriske

og økonomiske forudsætninger betyder imidlertid, at der er behov for at vurdere konsekvenser

ved diagnostik og behandling af patienter med obstruktiv søvnapnø på ny. Findes

udviklingen inden for området begrundet, eller er der behov for at tilpasse nuværende

tilgang til patientgruppen. Diagnosekoden for søvnapnø er DG473, for obstruktiv søvnapnø

DG4732 og for obesity hypoventilation syndrome DE662. Patientgruppen afgrænses til

voksne over 18 år. Der afgrænses ikke på effektmål.

2.5 Formål

Overordnet vurderes det relevant at få undersøgt forhold omkring vækst/variation/aktivitet

inden for området obstruktiv søvnapnø samt få vurderet og beskrevet, hvilken tilgang

der er mest effektiv/omkostningseffektiv hos patienter med obstruktiv søvnapnø tillige

med anden ny viden inden for området. Organisatoriske/økonomiske forudsætninger og

konsekvenser ved diagnostik og behandling af patienter med obstruktiv søvnapnø ønskes

undersøgt. MTV'en vil hermed kunne bidrage til den videre planlægning inden for området,

blandt andet ved at undersøge følgende forhold: Findes der ny viden, som vil kunne ændre

nuværende anbefalinger om diagnostik og behandling? Findes der uhensigtsmæssigheder

i den observerede vækst/aktivitet inden for området, som bør få betydning for nuværende

organisering og behandlingspraksis? Hvilken betydning har organisatoriske og økonomiske

forhold for den fremtidige planlægning indenfor området?

Side 31

More magazines by this user
Similar magazines