Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

symptomer og sammen med snorken de mest iøjefaldende tegn på patientens problemer

(jf. 2.1 og 2.2).

Tabel 3. Beskrivelse af udvalgte måleindeks, scorer og effektmål anvendt i inkluderede studier.

Måleindeks/måleskala

Apnø-hypopnø-indeks (AHI)

Respiratory disturbance index

(RDI)

Oxygen-desaturations-indeks

(ODI)

Blodtryk

Beskrivelse

Beskriver antallet af respirationsepisoder (apnøer/hypopnøer)

per times søvn.

Benyttes som AHI i rapporteringen af PSG-undersøgelser. RDI

er antallet af apnøer/hypopnøer per times søvn samt antallet af

araousals/opvågninger som følge af øget respiratorisk anstrengelse

(respiratory effort-related arousals) – disse opfylder ikke

kriterierne for apnø/hypopnø.

Benyttes som AHI i rapporteringen af PSG-undersøgelser. ODI

er antallet af desaturationer (4 % fald eller mere i PaO 2 ) per times

søvn.

Målt klinikblodtryk, sædvanligvis efter 10 minutters hvile.

Sygdomsspecifikke scorer

Maintenance of Wakefulness

Test (MWT)

Berlin Questionnaire

Epworth Sleepiness Scale

Stop Questionnaire

Functional Outcomes of Sleep

Questionnaire (FOSQ)

Multiple Sleep Latency Test

(MSLT)

MWT er en polysomnografisk procedure til evaluering af en persons

vågenhed i dagtiden. Den vurderer personens evne til at

forblive vågen under søvndyssende omstændigheder.

Selvadministreret spørgeskema på ti spørgsmål omhandlende

snorken, apnø, træthed og blodtryk.

Via kort selvadministreret spørgeskema vurderes respondentens

sandsynlighed for at døse hen i otte forskellige situationer.

Den samlede score varierer fra 0-24, hvor en høj score indikerer

større risiko for at falde i søvn.

Screeningsværktøj for OSA. Gennem fire ja/nej spørgsmål relateret

til snorken, træthed i dagtimerne, observerede apnøer og

højt blodtryk (STOP) vurderes patientens risiko for at have OSA.

Livskvalitetsspørgeskema til at vurdere den funktionelle status

hos voksne. Skemaet har til formål at vurdere påvirkning fra

søvnrelaterede lidelser i forhold til hverdagsaktiviteter, og i

hvilket omfang disse forbedres ved effektiv behandling 3 .

MSLT bruges til at måle tiden fra starten af dagen til de første

tegn på søvn, kaldet søvnlatens - jo søvnigere personen er, jo

hurtigere vil han falde i søvn. Prøven består af fire eller fem 20-

minutters søvnmuligheder med to timers mellemrum. Hele prøven

tager normalt omkring syv timer i løbet af en dag.

3 www.thoracic.org/assemblies/srn/questionaires.

Side 37

More magazines by this user
Similar magazines