Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Måleindeks/måleskala

Sleep apnoea quality of life index

(SAQLI)

Sleep apnea clinical score

(SACS)

Wisconsin Sleep Questionnaire

Sleep Disorders Questionnaire

Beskrivelse

Måler QOL hos voksne. Dagligdags funktioner, sociale interaktioner,

følelsesmæssige funktioner samt symptomer, livskvalitet

og behandlingsbivirkninger.

Et vurderingsskema til vurdering af risiko for søvnapnø, baseret

på køn, halsomfang og tilstedeværelse af forhøjet blodtryk. En

score over 15 angives at indebære større risiko for OSA.

Skemaet er designet til at vurdere snorken, apnøer og søvnproblemer.

Måler søvnforstyrrelser, søvnkvalitet, søvnlatens, søvnvarighed,

brug af sovemedicin og indvirkning på almindelig daglig livsførelse

i løbet af den seneste måned 4 .

Generiske scorer

Short Form 36 (SF-36)

Visuel analog skala (VAS)

SF-36 er et generisk livskvalitetsspørgeskema om helbredsstatus,

hvori indgår 36 spørgsmål. Skalaen opdeles i en psykisk og

en fysisk dimension. SF-36 er en meget benyttet og velvalideret

måleskala. Scoren summeres til gennemsnitsscore. Gennemsnit

i befolkningsundersøgelser er 50 (SD = 10) [27].

Skala der ofte benyttes til at måle smerteintensitet. Smerteintensiteten

angives på en skala fra 0 til 10, hvor 0 = ingen smerte

og 10 = ekstrem smerte/værst tænkelige smerte/værst mulige

smerte.

4.5 Guidelines

Nedenfor præsenteres indledningsvis i oversigt nyere guidelines (engelsk-/nordisksprogede)

der fremkom i forbindelse med den systematiske søgning. Guidelines er med til at give

et indtryk af nuværende (internationale) praksis på området.

Tabel 4. Udvalgte internationale guidelines samt overordnede anbefalinger vedrørende diagnostik

og behandling af patienter med søvnapnø [4;10;28-32].

Titel, institution, land, år,

målgruppe

Evidensbaggrund

Anbefalinger / konklusioner


Canadian Sleep Soci-

Gennem konsensus og


PM er et nyttigt diagnostisk redskab

ety/Canadian Thoracic

ekspertvurderinger

ved patienter med ukompliceret OSAH,

Society position paper

vedrørende standarder

når det benyttes sammen med passen-

on the use of portable

for bedste praksis fra

de praksisstandarder. PM bør gennem-

monitoring for the di-

aktører i Canada.

føres under tilsyn af en læge med rele-

agnosis of obstructive

vant uddannelse og i forbindelse med

sleep apnea/hypopnea

en samlet evaluering af søvnen. Her

in adults [28].

kan PM fremskynde behandling, når der

4 www.thoracic.org/assemblies/srn/questionaires .

Side 38

More magazines by this user
Similar magazines