Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Titel, institution, land, år, Evidensbaggrund Anbefalinger / konklusioner

målgruppe


Portable Monitoring

OSA hos patienter med en høj prætest-

Task Force of the

sandsynlighed for moderat til svær

American Academy of

OSA.

Sleep Medicine


PM egner sig ikke til diagnosticering af


USA

OSA hos patienter med betydelig ko-

2007

morbiditet.


Patienter med OSA


Som et minimum må PM registrere

airflow, respiratorisk anstrengelse og

oximetri.


Opfølgende besøg til gennemgang af

testresultater bør udføres for alle patienter,

der gennemgår PM.


Diagnosis and Treat-

Systematisk litteratur-


Udvælgelse af egnede diagnostiske

ment of Obstructive

søgning, kritisk gen-

test bør tage hensyn til prætest-

Sleep Apnea [10].

nemgang og vurdering.

sandsynligheden for at patienten har


Institute for clinical

systems improvement

(ICSI).

OSA, tilgængelighed af diagnostiske

test og lokal ekspertise ved fortolkningen

af disse test.

USA

2008

Patienter med OSAPSG er accepteret standardtest til diagnosticering

af OSA.

PM i forbindelse med en omfattende

søvnevaluering er en mulighed for patienter

med høj prætest-sandsynlighed

for moderat til svær søvnapnø, der ikke

har betydelig komorbiditet eller andre

søvnforstyrrelser.


CPAP anvendes som primær behandling

for patienter diagnosticeret med

OSA, og er efter trakeostomi den mest

effektive behandling.


OA kan anbefales til patienter med mild

OSA, som ikke responderer på livsstilsændringer,

eller som ikke tåler CPAP


Det kan være nødvendigt at operere for

anatomiske obstruktioner.
BTS statement on criteria

for specialist referral,

admission, discharge

and follow-up

for adults with respiratory

disease [32].

British Thoracic Society

Standards of Care

Committee

UK

Ekspertvurderinger Registrering af søvnmønster og kvalitet,

risikofaktorer for OSAS samt Epworth

Sleepiness Score (ESS) er centrale

oplysninger som kan erhverves i

primære sundhedssektor.

Der er en voksende accept af, at tilfredsstillende

langfristede effekter kan

opnås via hjemme-/ambulant OSASudredning

forudsat adgang til PSG opretholdes.

Side 41

More magazines by this user
Similar magazines