Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Tabel 6. Oversigt over effektforhold vedrørende CPAP-behandling.

1. Studie

2. Design (kvalitet § )

Sammenligningsgrundlag

Opfølgningstid

Primære

effektmål

Fordel

CPAP

Ingen

påvist

forskel

Fordel konservativ

/anden behandling

1. Alajmi et al. [44]

2. Systematisk review

(++)

Konservativ beh.

1-6 mdr.

BT

X

1. Antonopoulos et al.

[45]

Trafikulykker

X

2. Systematisk review (+)

1. Barbe et al. (2010) [46]

2. RCT (++)

Konservativ beh.

1 år

BT

X

1. Barbe et al. (2012) [47]

2. RCT (++)

Ingen beh.

4 år

Hypertension

Hjerte-kar-lidelse

X

1. Craig et al. [48]

2. RCT (++)

Subterapeutisk

CPAP

1 md.

Arytmier

X

1. Duran-Cantolla et al.

[49]

2. RCT (++)

Sham-CPAP

3 mdr.

BT

X

1. Giles et al. [50]

2. Systematisk review

(++)

Placebo-CPAP,

tandskinner o.a.

ESS

QOL

X

X

1. Hecht et al. [51]

2. Systematisk review (+)

Placebo-CPAP

4-12 uger

Insulinresistens/

metabolisme

X

1. Jing et al. [52]

2. Systematisk review

(++)

Konservativ beh.,

Sham-CPAP

3-24 uger

QOL X X

1. Lam et al. [53]

2. RCT (+)

Sham-CPAP

1 uge

Insulinsensitivitet X X

1. Lee et al. [54]

Placebo

AHI

X

2. RCT (++)

3 uger

Sindstilstand

X

1. Lozano et al. [55]

2. RCT (+)

Konservativ beh.

3 mdr.

BT

X

1. Marshall et al. [56]

2. Systematisk review (+)

Konservativ beh.

eller placebo

ESS

MWT

MSLT

X

X

X

Side 46

More magazines by this user
Similar magazines