Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

med CPAP, i ni studier med en anden type skinnebehandling, og i ét studie blev MADs sammenlignet

med kirurgi. Gennemsnitlig BMI for patientgruppen lå mellem 27 og 33, og gennemsnitlig

ESS-score varierede fra 8-14, hvilket indikerer at patientgruppen overvejende

har mild OSA. Der angives dog gennemsnitlige AHI-/RDI-værdier på mellem 10 og 50. I tre

ud af fire studier benyttedes PSG som diagnostiseringsredskab.

Sammenstillet med placebo reducerede MADs AHI/RDI i samtlige studier. CPAP derimod

var mere effektiv end MADs til at reducere graden af OSA. På træthedsscorer som ESS og

MWT var effekten mindre entydig. Det kunne tyde på, at MADs reducerer træthedssymptomer

mere end placebo, og at CPAP er mere effektiv end MADs – lignende forhold gjorde

sig gældende for snorken. I forhold til livskvalitet fandtes i tre studier ens effekter af MADs

og CPAP, mens ét enkelt studie fandt størst effekt blandt CPAP-brugere. Derudover vistes

positive effekter på blodtrykket ved MADs behandling.

Kvaliteten af studiet vurderes at være moderat.

Ovenstående studiers forfattere konkluderer, at tandskinner - OA/MADs kan anvendes til

behandling af patienter med let (til moderat) OSA samt hos patienter, som ikke accepterer

eller kan tolerere CPAP-behandling (moderat evidens). Jævnfør 4.6.3.1 fandt et Cochranereview

fra 2006 bedre effekt af CPAP-behandling end tandskinner i forhold til QOL og AHI

[50], hvorimod der ikke fandtes nogen forskel ved sammenligning mellem CPAP og tandskinner

i forhold til ESS, MWT eller MSLT i et engelsk review fra 2009 [57]. Der rapporteres

forskellige bivirkninger ved tandskinner som øget mundvand, ømhed i kæbeled og tænder

og mundtørhed. Behandling med tandskinner udføres typisk i speciallægepraksis, og vil

derfor kun i meget begrænset omfang fremgå af dataudtrækket (jf. tabel 19).

4.6.3.3 Kirurgisk behandling

Det er overordnet ønsket at vurdere kirurgisk behandling over for den gængse behandling -

CPAP. Kirurgisk behandling over for andre alternativer er dog også medtaget i et vist omfang.

I øvrigt henvises til den tidligere danske MTV-rapport og den fælles nordiske rapport,

som mere detaljeret behandler forskellige operationstyper og komplikationer [6;7]. I det

nordiske review fra 2007 konkluderedes, at der var utilstrækkelig dokumentation for effekten

af enhver kirurgisk tilgang i forhold til søvnighed i dagtimerne eller QOL. Der fandtes

modstridende dokumentation for effekten af LAUP (se nedenfor) i forhold til at reducere

apnøfrekvensen, og der fandtes utilstrækkelig dokumentation for andre kirurgiske indgreb

i forhold til at reducere apnøfrekvensen [7].

Kort beskrivelse af kirurgiske interventioner

MMA: MMA er en forkortelse af 'maxillomandibular advancement', som er en operation,

hvor overkæben (maksillen) løsnes og rykkes cirka en centimeter frem, samtidig med at

underkæbens (mandiblens) tandbærende del løsnes fra den bageste ikke-tandbærende del

og forskydes fremad i samme grad som maksillen, således at biddet stadig passer. På denne

måde rykkes både overkæbe og underkæbe frem i forhold til resten af kraniet, og da

tungen hæfter på mandiblen fortil, vil tungen blive trukket med frem, hvilket skaber mere

plads i svælget, så luftpassagen under respirationen bliver mere fri. Operationen bruges i

Danmark primært til patienter med bidproblemer, men også til patienter med mellemansigtsdeformiteter.

Den bruges ikke i Danmark som primær behandling ved OSA på nuværende

tidspunkt.

Side 52

More magazines by this user
Similar magazines