Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

UPPP: UPPP er en forkortelse af 'uvulopalatopharyngoplasty'. Ved denne operation fjernes

drøblen (uvula) helt eller delvist, mandlerne (tonsillerne) fjernes og nedre kant af den bløde

gane (palatum molle) skæres af. De åbne tonsillejer sutureres (sys sammen) og slimhindekanterne

efter operation på gane/uvula adapteres. Den øgede plads i svælget, med deraf

følgende mindsket modstand i luftpassagen, opnås ved denne operation, ved at tonsillerne

ikke længere obstruerer, samtidig med at der opnås en opstramning i slimhinden i svælgbagvæggen

og en stivhedsgørende arvævsdannelse i den bløde gane.

LAUP: LAUP er en forkortelse for 'laserassisteret uvulopalatoplastik'. Uvula (drøbel) og

nedre kant af bløde gane evaporeres med laser. Den pladsforøgende effekt opnås ved at

uvula og nedre kant af bløde gane ikke længere obstruerer, samtidig med at ganen afstives

på grund af arvævsdannelse.

RFA: RFA er en forkortelse af radiofrekvensablation, hvor vævet koaguleres ved hjælp af

radiobølger. Teknikken kan appliceres mange steder, men betegnelsen anvendes inden for

snorkekirurgi primært om behandling af tungebasis og bløde gane, hvor man ved hjælp af

koagulation og deraf følgende arvævsdannelse forårsager skrumpning af vævet, som derved

obstruerer mindre.

Multilevel surgery: Multilevel surgery dækker over en kombination af flere indgreb i øvre

luftveje på en gang.

Nasal kirurgi: Dækker primært over opretning af næseskillevæggen (septumplastik) og reduktion

af nedre næsemuslinger (inferiør konkotomi), hvorved hæmmet luftpassage gennem

næsen reduceres.

Nedenstående afsnit bringer således et overblik over nuværende evidens vedrørende kirurgisk

behandling af OSA.

Tabel 7. Effektforhold ved kirurgisk behandling. Alle inkluderede studier er systematiske reviews.

1. Studie

(kvalitet) §

Studiebase* OSA Primære

effektmål

Intervention

Effekt


Caples et al.

(+) [67]

MMA

UPPP

LAUP**

RFA**

Multilevel

surgery

Ni OS (case-series)

2 RCT (vs. OA/kir.), 13 OS

2 RCT (vs. sham/NT), 6 OS

1 RCT # (vs. sham/CPAP), 8 OS

31 OS (case-series)

Svær

Svær

Mild/moderat/svær

Mild/moderat

Mild/moderat/svær

AHI

AHI

AHI

AHI, QOL

AHI

+

+

+/-

+/-/÷

+/-

Farrar et al.

(+) [68]

Holty et al.

(÷) [69]

RFA** 3 RCT (vs. CPAP # /kir.) 13 OS Mild/moderat/svær RDI +/-/÷

MMA 59 OS Svær AHI, ESS +

Li et al.

(÷) [70]

Nasal

kirurgi

2 CT (vs. sham/med.), 11 OS Moderat/svær AHI, ESS +/- ***

Lin et al.

Multilevel

surgery**

1 RCT # (vs. sham/CPAP), 2

CT*, 46 OS

Moderat/svær AHI +/-/÷

Side 53

More magazines by this user
Similar magazines