Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

gende position [76;77]. Begge interventioner reducerer AHI. Permut et al. finder ingen signifikant

forskel mellem lejring og CPAP [76], hvorimod der i Skinner et al.'s studie findes

signifikant større reduktion i nCPAP (nasal CPAP)-gruppen [77]. Der er tale om små studier

af begrænset varighed og kvalitet. Desuden er målgruppen afgrænset til patienter med positionel

OSA. I Permut et al's studie er det kun ca. 15 % af de screenede patienter, der har

en reduktion på mindst 50 % i AHI, når de ligger på ryggen og derfor kan indgå i studiet,

hvormed der er tale om en meget selekteret gruppe. Der synes således ikke at være almen

praktisk anvendelighed af et lejringsprogram, omend en del patienter selv bemærker en

reduktion i graden af søvnapnø ved sideleje.

I to studier af Foster et al. og Tuomilehto et al. undersøges effekten af forskellige typer diæter

over for almindelig rådgivning [78;79]. De to livsstilsinterventioner, herunder diæterne,

havde signifikant større effekt målt på AHI i forhold til almindelig rådgivning. I patientgruppen

var inkluderet patienter med mild/moderat OSA. Tuomilehto et al inkluderede også

et træningsprogram ved fysioterapeut [79]. Interventionsgruppen opnåede et gennemsnitligt

vægttab på 10,7 kg. Resultaterne er imidlertid dårligt rapporterede, og studierne er

små, men antyder at et signifikant vægttab kan have effekt på AHI. Dette støttes også af

en metaanalyse af Greenburg et al., som har vurderet effekten af bariatrisk kirurgi (fedmekirurgi)

på AHI målt ved PSG før og mindst tre måneder efter interventionen hos 342 patienter

ud fra 12 studier [80]. Der var signifikant effekt på BMI og AHI. Det blev konkluderet,

at patienterne dog forsat skulle forvente at være i behandling for OSA.

Kline et al. og Sengul et al. undersøger træningsprogram over for henholdsvis udstrækningsprogram

og ingen behandling [81;82]. Der fandtes signifikant større effekt på AHI ved

træning. Der var også her tale om meget små studier af moderat/lav kvalitet med lav generaliserbarhed.

Der kunne ikke vises nogen forskel mellem behandlingerne i forhold til livskvalitet.

Ved litteratursøgningen fandtes desuden et Cochrane-review af Shneerson et al. som undersøgte,

hvorledes ændringer i livsstil kunne påvirke patienter med OSA. På baggrund af

de fundne studiers begrænsede kvalitet valgte forfatterne imidlertid ikke at inkludere nogen

RCT'er i analysen. [83]

Tabel 8. Oversigt over effekt af andre behandlingstiltag hos patienter med OSA.

1. Studie

Interventioner OSA Opfølgningstid

2. Design (kvalitet) §

Primære

effektmål

Effekt ◊

1. Foster et al. [78;83]

2. RCT (+)

Intensiv livsstilsintervention

(vægttabsprogram)

sammenlignet

med vejledning/støtte

ved diabetesbehandling.

Mild/moderat/

(svær)

4 mdr. AHI

(+ vægttab)

+

1. Kline et al. [81]

2. RCT (+)

1. Permut et al. [76]

2. RCT (+)

12 ugers træningsprogram

sammenlignet

med udstrækningsprogram

Lejring på siden over for

CPAP

Moderat/ svær 12 uger AHI +

Primært mild 1 dag AHI -

Side 57

More magazines by this user
Similar magazines