Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

1. Studie

2. Design Interventioner OSA

(kvalitet) §

Opfølgningstid

Primære

effektmål

Effekt ◊

2. RCT (+) tog telemedicinsk opfølgning

på udvalgte parametre

to dage efter udskrivelse

samt løbende.

Forskningsmedarbejder

modtog dagligt fysiologiske

data som blev vurderet

ugentligt.

-

1. Fuchs et al. [86]

2. Kohortestudie (÷)

Patienter i langvarig

CPAP-behandling (> 4 år)

deltog enten i kortvarigt

informationsmøde (+ folder)

eller ingen behandling.

Mild

/moderat

/svær

Mean:

226 dage

Compliance:

ESS:

+

+

1. Olsen et al. [87]

2. RCT (+)

Ikke tidligere behandlede

patienter modtog enten

tre motiverende samtaler

à cirka 30 min. ved sygeplejerske

eller ingen intervention.

Moderat

/svær

1, 2, 3 og 12

mdr.

Compliance:

+ (3 mdr.)

- (12 mdr.)

1. Smith et al. [84]

2. RCT (÷)

Ikke kompliante patienter

modtog 12 ugers telemedicinsk

CPAP-vejledning

eller placebovejledning

(om vitaminer).

Svær 3 mdr. Compliance: +

1. Smith et al. [88]

2. Systematisk

review (++)

1) Kort undervisningsforløb

2) Kognitiv adfærdsterapi

3) Støtte/opmuntring

Alle over for placebobehandling/alm.

behandling

Mild

/moderat

/svær

1)

Compliance:

2)

Compliance:

3)

Compliance:

-

+

+

§

Studiet tildeles en kvalitetsvurdering på baggrund af eksplicitte kriterier. Der opdelesi tre niveauer: ++, + og ÷.


Pile angiver om der er fundet positiv (+), neutral (-) eller negativ (÷) effekt af interventionen.

* Måles både ved daglig brug og som en andel af samlede antal mulige dage.

I ét kohortestudie, fire RCT’er og ét systematisk review undersøgtes effekten af forskellige

opfølgende tiltag primært vurderet i forhold til compliance. Studierne inkluderede primært

patienter med moderat til svær søvnapnø. To studier inkluderede også i begrænset omfang

patienter med mild søvnapnø. Til trods for uensartede interventioner fandtes i fem ud af

seks studier positiv effekt på compliance målt i forhold til andele af dage, hvor CPAP benyttes

og i forhold til daglig brug (antal timer per nat). I tre studier af Fox et al. [24], Damjanovic

et al. [85] og Smith et al. [84] blev patienterne fulgt intensivt, enten via hjemmebesøg

eller telemedicinsk, omkring forhold som fx problemer med masken, compliance, brug af

udstyr og fugtere, bivirkninger eller andet ubehag. Damjanovic et al. fandt ved 9-måneders

opfølgning, at CPAP-apparatet blev benyttet henholdsvis 80 og 57 % af samlede antal dage

Side 59

More magazines by this user
Similar magazines