Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

For alle tre diagnosegrupper er størstedelen af patienterne i alderen 30-69 ved debut.

Henholdsvis 89 %, 73 % og 90 % af patienterne i grupperne befinder sig i denne alderskategori.

Patienterne debuterer med OSA i alderen 12-91 år med en gennemsnitsalder på 49 år.

Patienterne med OHS debuterer i alderen 18-85 år med en gennemsnitsalder på 51 år.

I nedenstående tabel sammenlignes civilstanden for 40-70-årige patienter med OSA med

baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe. Dette er et forsøg på at nærme sig homogenitet

i alderssammmensætningen i de to grupper.

Som det ses af tabellen stemmer fordelingen fint overens mellem de to grupper.

Tabel 15. Oversigt over civilstand for patienter i alderen 40 til 70 år per 12. juli 2012.

Civilstand

Antal

Procent

Procent

baggrundsbefolkning*

Enke/enkemand

Fraskilt

Gift

Ugift

Total

655 4 % 4 %

2.524 17 % 15 %

10.053 67 % 65 %

1.693 11 % 16 %

15.033 100 % 100 %

Patienter med uoplyst civilstand samt patienter der var døde per 12. juli 2012 er udeladt af tabellen.

* http://www.statistikbanken.dk.

Patienternes skattepligtige indkomst før fradrag er kategoriseret i tabel 16. Gennemsnitlig

indkomst er 327.191 kr.

Tabel 16. Indkomstforhold for patientgruppen i 2010.

Bruttoindkomst

Antal

Procent

Uoplyst

Negativ

Under 100.000 kr.

100.000 - 199.999 kr.

200.000 - 299.999 kr.

300.000 - 399.999 kr.

400.000 - 499.999 kr.

500.000 kr. og derover

Total

122 1 %

52 0 %

1.011 5 %

5.346 26 %

4.330 21 %

4.595 23 %

2.406 12 %

2.534 12 %

20.396 100 %

Side 68

More magazines by this user
Similar magazines