Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

5.3 OSA-patienter – henvisning, diagnostik og behandling

Følgende tabeller indeholder tal for de 19.720 patienter, der alene har OSA registreret som

aktionsdiagnose.

I tabel 17 ses en fordeling af henvisningsmåden ved første kontakt fordelt på regioner (ud

fra sygehusets regionale tilknytning). Der er i data ikke en direkte markering af første kontakt,

hvilket skaber problemer med at identificere denne, hvis en patient har flere kontakter

på samme dag.

Er en patient registreret med henvisningsmåden 'Sygehusafsnit, venteforløb' betyder det,

at en patient efter udredning på ét afsnit skal vente på ny kontakt på eget eller andet sygehusafsnit.

Sygehusets regionale beliggenhed er uoplyst for en stor del af kontakterne med

henvisningsmåde 'Sygehusafsnit, venteforløb' og 'Sygehusafsnit'. Dette kan skyldes, at

henvisningen ofte er intern på sygehuset. Patienter registreret med 'Ingen henvisning' betyder

ikke at oplysninger om henvisning mangler, men at de ikke har haft en. For Region

Hovedstaden og Region Midtjylland kommer størstedelen af henvisninger fra praktiserende

læge, mens privatpraktiserende speciallæger står for den største andel af henvisninger

i Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark.

Tabel 17. Henvisningsmåde til regionen for behandlingsafdelingen for patienter med OSA.

Region

Henvisningsmåde

(fra)

Uoplyst

Sjælland

Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Syddanmark

Total

Uoplyst

Praktiserende læge

Andet

Ingen henvisning

Privatpraktiserende

speciallæge

Sygehusafsnit

Sygehusafsnit,

venteforløb

Antal

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

12 % 32 % 44 % 36 % 35 % 16 % 24 %

3 % 4 % 3 % 0 % 0 % 1 % 2 %

2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 4 % 2 %

9 % 27 % 33 % 47 % 48 % 47 % 29 %

25 % 31 % 18 % 3 % 10 % 14 % 19 %

49 % 5 % 2 % 14 % 7 % 18 % 24 %

6.529 2.937 2.422 1.560 2.189 3.808 19.720

Den diagnostiske procedure ved første kontakt i relation til OSA er ukendt for 41 % af patienterne.

Fraregnes disse fordeler patienterne sig over procedurerne som følger (tabel 18).

Det vides ikke om de registrerede diagnostiske procedurer er repræsentative i forhold til

de uoplyste. For hver patient er kun en enkelt diagnostisk procedure ved debut angivet. Det

forventes dog, at nogle patienter vil få udført flere typer af diagnostiske procedurer ved

samme kontakter, såfremt første procedure er inkonklusiv.

Side 69

More magazines by this user
Similar magazines