Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Tabel 18. Diagnostiske procedurer ved første kontakt.

Diagnostisk procedure ved debut

CRM

EEG*

MSLT**

PSG***

Pulsoximetri

Total

2008 2009 2010 2011 2012

1.425 1.603 2.240 2.878 80 %

156 180 200 206 7 %

5 6 5 4 0 %

92 97 255 282 7 %

56 77 74 287 5 %

1.734 1.963 2.774 3.657 100 %

N = 10.128

* EEG inkluderer her: "Elektroencephalografi, EEG ", "Elektroencephalografi, EEG med søvn", "Standard elektroencephalografi

(EEG) (< 1 time)", "Elektroencephalografi (EEG) langtidsoptagelse (1-8 timer)", "Elektroencefalografi

(EEG) døgnmonitorering (> 8 timer)" samt "Video elektroencephalografi (video EEG) døgnmonitorering".

** MSLT udføres altid sammen med PSG under mistanke om en central hypersomni og udtrykker, at denne kombination

af undersøgelser har givet anledning til observation af søvnapnø, og/eller undersøgelsen har været udført i

forbindelse med vurdering af komorbiditet ved udredning for søvapnø.

*** PSG inkluderer her: "Polysomnografi, nattesøvn" og "Polysomnografi, standard udredning".

Som det ses af tabellen, diagnosticeres langt størstedelen (80 %) ved hjælp af CRM. Det

bemærkes desuden, at 5 % af patienterne diagnosticeres via pulsoximetri. Samtidig ses

det, at alle diagnostiske procedurer er stigende i antal. Dette skyldes formentlig en bedre

registrering, da antallet af uoplyste er faldende.

For 60 % af patienterne er behandlingen ved debut uoplyste. De sidste 40 % er enten behandlet

med tandskinne, forskellige typer af kirurgi eller forskellige former for CPAP, som

det er tilfældet for langt de fleste. Som ved den diagnostiske procedure vides det ikke, om

de registrerede behandlinger er repræsentative i forhold til førnævnte 60 % af patienterne,

hvor behandling er uoplyst. Antallet af uoplyste er dog faldende. Af tabellen ses det, at antallet

af kirurgisk behandlede falder, mens antallet af CPAP-behandlede stiger. Det kan dog

ikke udelukkes, at det øgede antal af CPAP-behandlede skyldes en øget registrering. Fordelingen

kan ses i tabel 19. Behandling med tandskinner udføres primært i speciallægepraksis.

Tabel 19. Behandling ved debut (2008-2011).

Behandling ved debut

Tandskinne

Kirurgi*

CPAP**

2008 2009 2010 2011 Procent

3 8 5 9 0 %

328 330 261 238 16 %

808 983 1.645 2.164 84 %

N = 6.782

* Kirurgi inkluderer her: "Excisioner og resektioner af næse", "Rekonstruktioner på næse", "Rekonstruktioner på

svælg og omgivende bløddele" og "Resektioner og excisioner på tonsiller og adenoidt væv".

** CPAP inkluderer her: "CPAP Cheyne-Stokes", "CPAP intermitterende", "CPAP bilevel", "CPAP fasttryk", "CPAP

selvjusterende " og "CPAP uspecifik".

Nedenstående tabel viser forholdet mellem den diagnostiske procedure og den efterfølgende

behandling.

Side 70

More magazines by this user
Similar magazines