Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

6 Organisation

6.1 Hovedkonklusioner

Søvnapnø vedrører flere lægelige specialer, og der findes i Danmark ikke nationale

eller regionale retningslinjer for, hvilket speciale udredning og behandling optimalt

placeres hos. Dette tydeliggøres ved, at søvnapnø indgår i specialeplaner vedrørende

neurologi og lungemedicin, mens en stor del af praktiserende læger henviser

til øre-næse-hals-afdelinger.

Til gennemgang af organisering af søvnapnø er der gennemført stikprøveundersøgelser

blandt praktiserende læger og blandt udredende og behandlende klinikker

og afdelinger. Svarprocenten blandt praktiserende læger er forholdsvis lav (71 deltog

i undersøgelsen (36 %)), hvorfor resultaterne skal tages med et vist forbehold.

Undersøgelsen blandt praktiserende læger viser bl.a., at 75 % af de praktiserende

læger selv angiver at have et begrænset kendskab til søvnapnø. Størstedelen af

praktiserende læger har haft konsultationer vedrørende søvnapnø, og de ved, hvortil

de skal henvise patienter med henblik på videre udredning i sundhedsvæsenet.

Patienter med mistanke om søvnapnø henvises primært til øre-næse-halsafdelinger

eller -klinikker, men der henvises også til medicinske, neurologiske og

lungemedicinske afdelinger samt søvncentre/-klinikker og respirationscentre.

26 offentlige og private afdelinger og klinikker, der udreder og/eller behandler søvnapnø,

har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse. Alle afdelinger og klinikker anvender

kardiorespiratorisk monitorering ved udredning, og enkelte anvender i særlige

tilfælde polysomnografi. Størstedelen af udredningerne foregår i patientens

eget hjem. 91 % af afdelinger og klinikker angiver, at patienten altid møder en læge

i forbindelse med udredningen.

Den primære behandlingsmetode for søvnapnø er CPAP-behandling, hvor det korrekte

CPAP-tryk udledes ved auto-CPAP. Derudover anvendes kirurgisk behandling,

primært i form af næseoperationer.

Alle patienter tilbydes opfølgende konsultationer efter iværksat eller gennemført

behandling.

6.2 Formål

Organiseringen af udredning og behandling af obstruktiv søvnapnø er karakteriseret ved at

være kompleks og heterogen. Fagområdet søvn berører mange forskellige specialer, herunder

neurologi, otologi, lungemedicin, anæstesiologi og klinisk neurofysiologi, ligesom udredning

og behandling sker i såvel offentligt som privat regi. Denne mangfoldighed er ikke

kun til stede i Danmark, men er generelt kendetegnende for søvnapnø [97]. Mangfoldigheden

af specialer har betydning for planlægningen af udredning og behandling af søvnapnø.

Nærværende kapitel præsenterer aktuelle data vedrørende organisatoriske forhold på nationalt

niveau, i regionerne og i almen praksis. Data vedrørende udredning og behandling er

Side 72

More magazines by this user
Similar magazines