Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Spørgeskemaundersøgelse

Der er i forbindelse med undersøgelsen gennemført to spørgeskemaundersøgelser: én rettet

mod praktiserende læger (bilag 5) og én rettet mod klinikker og hospitalsafdelinger, der

udreder og behandler søvnapnø (bilag 6). Spørgeskemaerne havde til formål at indsamle

oplysninger vedrørende viden om og håndtering af søvnapnø i de forskellige dele af det

danske sundhedsvæsen. Udformningen af begge spørgeskemaer har taget udgangspunkt i

den spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i forbindelse med MTV om søvnapnø i

2006 [6]. De nye spørgeskemaundersøgelser blev gennemført i oktober og november 2012,

og hovedparten af spørgsmålene vedrører udredning og behandling gennemført i 2011.

Der har i forbindelse med dataindsamlingen til denne MTV været forskellige udfordringer

med validitet og indsamling af data i forbindelse med spørgeskemaundersøgelserne.

Undersøgelsen blandt praktiserende læger er udsendt til 200 tilfældigt udvalgte læger. Det

eneste anvendte udvælgelseskriterium var en regional stratificering, så udvælgelsen har

fulgt den procentvise andel af læger i hver region. Svarprocenten på denne spørgeskemaundersøgelse

var 36 % 6 . Denne svarprocent er lav, hvilket betyder, at resultaterne fra undersøgelsen

skal tages med et vist forbehold. Undersøgelsen giver ikke desto mindre et billede

af praktiserende lægers behandling af og kendskab til søvnapnø.

Den anden spørgeskemaundersøgelse er rettet mod offentlige og private klinikker og hospitaler,

der udreder, diagnosticerer og behandler søvnapnø. På baggrund af information

fra NDOSA blev spørgeskemaet sendt ud til 69 hospitaler og klinikker, der arbejder med

søvnapnø. Hensigten var at inddrage hele populationen af udredende og behandlende afdelinger

og klinikker i Danmark i undersøgelsen.

19 afdelinger/klinikker returnerede spørgeskemaet med angivelse af, at de ikke arbejdede

med søvnapnø. 24 afdelinger og klinikker returnerede et udfyldt spørgeskema, og 26 har

ikke returneret spørgeskemaet.

Det relativt store antal afdelinger/klinikker, der angav, at de ikke arbejder med søvnapnø,

tyder på, at ikke alle afdelinger/klinikker rapporterer korrekt i LPR, hvad angår diagnoser

og procedurer. De 19 afdelinger/klinikker havde tilsammen under 5 % af det samlede antal

patienter iflg. NDOSA, så de udgør en lille del af datagrundlaget i registerundersøgelsen.

Antallet af afdelinger/klinikker, der ikke arbejder med søvnapnø, viser imidlertid noget om

registreringspraksis i de nationale registre. Uregelmæssigheder i LPR-registrering blev

påpeget i årsrapporten fra NDOSA fra 2010, hvor det fremgår, at ”der findes betydelig variation

i registrering (…) vedrørende diagnosticering og behandling af søvnapnø” [11]. Trods

de påpegede uregelmæssigheder er LPR-registreringer fortsat den sikreste måde, hvorpå

alle afdelinger med patientkontakt i forhold til søvnapnø kan identificeres. Der er derfor et

fortsat behov for, at registreringer i LPR-baserede databaser inklusive NDOSA bliver korrekte.

6 Til sammenligning var svarprocenten på spørgeskemaundersøgelsen blandt praktiserende læger i 2005 på 56 %.

Da grundlaget i begge spørgeskemaundersøgelser var 200 praktiserende læger, er der reelt ikke den store forskel

på svarenes gyldighed set som procenten af det samlede antal praktiserende læger i Danmark.

Side 74

More magazines by this user
Similar magazines