Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Disse registreringsmæssige dilemmaer ved brug af LPR betyder blandt andet, at resultaterne

af undersøgelsen skal tages med et vist forbehold, da der ikke er sikkerhed for, at alle

hospitaler og klinikker, der arbejder med søvnapnø, har haft mulighed for at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse opfattes trods usikkerheder

i NDOSA som anvendelig i forhold til at give et billede af udredning og behandling

af søvnapnø i Danmark.

6.4 Specialeplanlægning og retningslinjer vedrørende søvnapnø

Ifølge LPR behandles godt 20.000 danske patienter for søvnapnø. Dette er et relativt lille

antal patienter sammenlignet med andre patientgrupper i Danmark. Af hensyn til at sikre

en ensartet behandling på tværs af regionerne, som samtidig giver den sundhedsmæssige

og samfundsmæssige mest effektive behandling, er det relevant at undersøge, hvilken rolle

søvnapnø spiller i nationale specialeplaner og retningslinjer.

6.4.1 Nationale retningslinjer og specialeplaner

En gennemgang af de nationale specialeplaner viser, at søvnapnø omtales i de gældende

specialeplaner for neurologi og intern medicin: Lungesygdomme. Af begge specialeplaner

fremgår det, ”Ukompliceret obstruktiv søvnapnø varetages ligeledes på hovedfunktionsniveau,

men bør samles få steder i hver region.”. I specialeplanen for neurologi fremgår det

yderligere, at ”Komplicerede, svære og sjældne tilfælde af disse sygdomsgrupper varetages

på specialfunktionsniveau.” 7 Søvnapnø nævnes ikke i specialeplan for øre-næse-halsspecialet,

som derimod beskriver, at udredning for snorken (søvnmonitorering) skal foretages

i øre-næse-hals-praksis 8 .

Ud over de nationale specialeplaner er udredning og behandling af søvnapnø i varierende

omfang indskrevet i specialeplaner og kliniske retningslinjer i regioner og i forskellige kliniske

selskabers dokumenter.

Region Hovedstaden og Region Syddanmark har udarbejdet forløbsbeskrivelser vedrørende

søvnapnø. De praktiserende læger blev i spørgeskemaundersøgelsen til denne MTV

spurgt, om de er bekendt med, om der findes regionale eller nationale retningslinjer for udredning

og diagnosticering af søvnapnø. 75 % svarer nej, mens 25 % svarer ja.

Lungemedicinsk Ambulatorium på Fredericia Sygehus har i deres retningslinjer beskrevet,

at erhvervschauffører med mistanke om søvnapnø bør springe ventelisterne over og komme

foran i køen til udredning og behandling. Denne retningslinje hænger formentlig sammen

med Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer,

hvor det fremgår, at der ved mistanke om søvnapnø skal foregå en udredning,

samt at erhvervskørekort skal inddrages, indtil patienten har dokumentation for effektiv

behandling i minimum seks måneder 9 . Der er ikke fundet lignende retningslinjer for lignende

positiv særbehandling af erhvervschauffører i andre regioner.

7 Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (2013); Specialevejledning for neurologi (2013).

www.sst.dk.

8 Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi (2008). www.sst.dk.

9 www.visinfosyd.dk.

Side 75

More magazines by this user
Similar magazines