Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

6.4.2 Regional organisering

De fem regioner har valgt at organisere udredning og behandling af søvnapnø på forskellige

måder. Alle regioner har aftaler med private aktører, men den primære udredning og

behandling finder sted i offentligt regi. Nedenfor gives en kort skitsering af, hvordan området

søvnapnø er organiseret i hver af de fem regioner.

Region Nordjylland har centraliseret udredningen af søvnapnø på Lungemedicinsk Afdeling,

Aalborg Universitetshospital.

I Region Midtjylland er udredning og behandling fordelt på forskellige specialer på fem forskellige

matrikler i regionen. Praktiserende læger har mulighed for at henvise patienter

med mistanke om søvnapnø til Lungemedicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro, Respirationscenter

Vest, Aarhus Universitetshospital Skejby, Øre-Næse-Halsafdeling H, Aarhus

Universitetshospital, Nørrebrogade, Friklinikken på Regionshospitalet Silkeborg samt

Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.

Diagnosticering foretages i stor udstrækning af privatpraktiserende øre-næse-hals-læger i

Region Syddanmark. Regionen oprettede i efteråret 2012 Respirationscenter Syd, Odense

Universitetshospital. Centret er oprettet som et samarbejde mellem Anæstesiologisk-

Intensiv Afdeling V og Neurokirurgisk Afdeling U. Desuden kan patienter henvises til Lungemedicinsk

Ambulatorium, Fredericia Sygehus, Søvnklinikken på Odense Universitetshospital,

Svendborg samt Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg,

Øre-Næse-Halsafdelingen, Vejle Sygehus og Øre-Næse-Halsafdelingen, Sygehus Sønderjylland,

Sønderborg.

I Region Sjælland er udredning og behandling af søvnforstyrrelser, herunder søvnapnø,

lagt på Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus og dens satellitafdeling på Nykøbing

F. Sygehus. Tilfælde, der er defineret som højt specialiseret eller er kompliceret

med svær respirationsinsufficiens, kan henvises til Center for Søvnmedicin respektive Respirationscenter

Øst på Glostrup Hospital.

I Region Hovedstaden er der central visitation af alle patienter med søvnsygdomme inklusive

søvnapnø. Denne foretages på Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk Neurofysiologisk

Afdeling, Glostrup Hospital. Patienter udredes og behandles her fra hele regionen, dog behandles

patienter fra optageområde Midt på Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Hospital.

Samlet viser ovenstående skitsering, at én region kun inddrager ét speciale, mens de øvrige

regioner inddrager op til fire specialer i behandlingen af søvnapnø. I én region skal alle

henvendelser vedrørende søvnapnø foregå til én afdeling, mens der i to regioner er op til

seks afdelinger med forskellige specialer, som håndterer søvnapnø. Der foreligger ikke regionale

retningslinjer eller kriterier for, hvilket speciale der skal henvises til. Med henvisning

til det forholdsvis lille antal patienter i målgruppen, kan det overvejes, om udredning

og behandling af søvnapnø med fordel kan samles på færre steder.

6.5 Spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger

Patienter kan blive henvist til klinikker og hospitalsafdelinger på forskellige måder. Da

praktiserende læger ofte (men ikke altid) er en patients første kontakt med sundhedsvæ-

Side 76

More magazines by this user
Similar magazines