Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

senet, vil afsnittet blive indledt med en gennemgang af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen

blandt praktiserende læger. Derefter følger analyse af tal fra NDOSA vedrørende

henvisning.

6.5.1 Henvisning fra praktiserende læger

200 praktiserende læger modtog i oktober 2012 et spørgeskema med 10 spørgsmål relateret

til søvnapnø. 71 læger returnerede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 36

%.

De udvalgte praktiserende læger var repræsentativt fordelt i forhold til antallet af læger i

de fem regioner, og de returnerede spørgeskemaer kom fra et repræsentativt udvalg af

regionerne. 60 % af de deltagende læger har solopraksis, mens knap 20 % var i en praksis

med to læger og knap 20 % var i en praksis med tre eller flere læger. Patientgrundlaget er

mellem 100 og 9000 patienter i de deltagende praksis.

Tabel 21. Kendskab til søvnapnø blandt adspurgte praktiserende læger.

Kendskab til søvnapnø

Antal

Procent

Intet kendskab

Begrænset kendskab

Stort kendskab

I alt

1 1 %

51 74 %

17 25 %

69 100 %

Det fremgår af tabel 21, at kun én praktiserende læge angiver ikke at have noget kendskab

til søvnrelaterede sygdomme, mens 74 % af de praktiserende læger har et begrænset

kendskab til søvnrelaterede sygdomme, og 24 % angiver at have et stort kendskab.

For at få uddybende viden om praktiserende lægers kendskab til søvnapnø, er der stillet

spørgsmål til, hvorvidt lægen tror, at en række sygdomme og hændelser har betydning for

forekomsten af søvnapnø. Det er tidligere vist, at forekomsten af de anførte sygdomme

korrelerer med søvnapnø [6]. Dette spørgsmål blev også stillet i undersøgelsen i 2005. I tabel

22 vises hvor stor en procentdel af de praktiserende læger, der tror, at søvnapnø har

betydning for forekomsten af den nævnte sygdom i henholdsvis 2005 og 2012. Der er tilføjet

fire nye sygdomme i spørgeskemaundersøgelsen fra 2012, og der er derfor mulighed for

at sammenligne fem af de nævnte sygdomme.

Tabel 22. Praktiserende lægers kendskab til søvnapnø.

Tror du, at søvnapnø har betydning

for forekomsten af:

Procent JA

2012

Procent JA

2005

Trafikulykker

Hypertension

Kardielle arytmier under søvn

Slagtilfælde

90 % 84 %

87 % 69 %

82 % 78 %

76 % 71 %

Forekomsten af AMI 75 % -

Side 77

More magazines by this user
Similar magazines