Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Tabel 24. Antal henvisninger af patienter med OSA fra praktiserende læger i 2011.

Hvor mange patienter er henvist videre

Antal

Procent

Ingen patienter

1-4 patienter

5-9 patienter

10-19 patienter

Over 20 patienter

Ikke besvaret

I alt

5 7 %

34 48 %

20 28 %

11 16 %

0 0 %

1 1 %

71 100 %

Alle praktiserende læger, der har besvaret spørgsmålet om konsultationer, har haft konsultationer

vedrørende søvnapnø, men 7 % af lægerne har ikke henvist patienter videre i systemet.

Knap halvdelen af praktiserende læger har henvist mellem en og fire patienter videre,

godt en fjerdedel har henvist mellem fem og ni patienter videre, og 16 % har henvist

mellem 10 og 19 patienter.

I undersøgelsen stilles yderligere et spørgsmål om, hvem de praktiserende læger henviser

patienterne til. Den enkelte læge kan henvise patienter til forskellige afdelinger afhængigt

af patientens symptomer, og den samlede procentdel i nedenstående tabel overstiger derfor

100. Tabel 25 viser således ikke, hvor stor en andel af patienter, der henvises til hvilken

afdeling, men hvor mange forskellige typer af specialer patienter med mistanke om søvnapnø

henvises til i det danske sundhedsvæsen.

Tabel 25. Oversigt over afdelinger som praktiserende læger henviser patienter til.

Hvor henvises til?

Antal

Procent

Medicinsk afdeling/klinik

Anæstesiafdeling/klinik

Øre-næse-hals-afdeling/-klinik

Neurologisk afdeling/klinik

Lungemedicinsk afdeling/klinik

Respirationscenter

Privatpraktiserende speciallæge

Tandlæger/tandlægeskoler

5 7 %

0 0 %

39 55 %

6 9 %

10 14 %

9 13 %

26 37 %

0 0 %

Tabel 25 viser, at over halvdelen af de praktiserende læger henviser patienter til øre-næsehals-afdelinger/-klinikker.

Næststørste modtager af henvisninger er privatpraktiserende

speciallæger, som kan have forskellige specialer. Desuden henvises til neurologisk og medicinsk

afdeling samt respirationscentre. Kategorien privatpraktiserende speciallæger

dækker bl.a. over øre-næse-hals-læger og neurologer. Ingen praktiserende læger har anført,

at de henviser til anæstesiafdelinger eller tandlæger/tandlægeskoler.

Side 79

More magazines by this user
Similar magazines