Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

6.6 Spørgeskemaundersøgelse blandt udredende og behandlende afdelinger

og klinikker

I dette afsnit vil betegnelsen deltagende afdelinger og klinikker blive anvendt til at betegne

dem, der har returneret spørgeskemaet til afdelinger og klinikker, og som har afgivet en

positiv besvarelse ved spørgsmålet om de udreder eller behandler søvnapnø.

6.6.1 Udredning

Som det fremgår af tabel 26, er der blandt de deltagende afdelinger og klinikker forskel på,

hvordan der arbejdes med søvnapnø.

Tabel 26. Oversigt over deltagende afdelinger/klinikkers behandlingstilbud.

Antal

Kun udredning 2

Udredning og behandling 16

Udredning, behandling og kirurgisk behandling 5

Kun kirurgisk behandling 1

I tabel 27 vises deltagende afdelinger og klinikkers geografiske fordeling på regioner.

Tabel 27. Oversigt over deltagende afdelinger/klinikkers geografiske beliggenhed.

Antal Heraf private Heraf offentlige

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

I alt

2 1 1

7 1 6

5 0 5

3 1 2

9 6 3

26 9 17

Spørgeskemaet indeholder ni spørgsmål vedrørende udredning og diagnosticering. To af

de deltagende afdelinger/klinikker laver ikke udredning, hvorfor det samlede datagrundlag

for de følgende analyser vedrørende udredning er 24 afdelinger/klinikker. De 24 deltagende

afdelinger/klinikker udarbejder mellem 15 og 1000 udredninger for søvnapnø om året.

Det samlede antal udredninger blandt de deltagende afdelinger og klinikker er godt 6000.

Af de deltagende afdelinger svarer 58 %, at de ofte gennemfører en udredning, uanset om

patienten allerede har været gennem en udredning hos anden instans inden henvisning til

de deltagende afdelinger. Dette skyldes hovedsageligt, at den første udredning er ukomplet

eller upræcis, eller de konkrete data fra udredningen ikke er blevet videresendt til afdelingen.

Det er ikke muligt at udlede præcist, hvor mange patienter der bliver udredt mere end én

gang.

Side 80

More magazines by this user
Similar magazines