Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Tabel 28. Deltagende afdelinger/klinikkers udredningsmetoder.

Udredningsmetode

Antal

Procent

Polysomnografi med EEG (nat)

Polysomnografi med EEG (dag)

Kardiorespiratorisk monitorering

Pulsoximetri

Anden metode

4 15 %

1 4 %

24 100 %

1 4 %

0 0 %

Det fremgår af tabel 28, at alle afdelinger/klinikker anvender kardiorespiratorisk monitorering.

Desuden anvender enkelte afdelinger i nogle tilfælde polysomnografi eller pulsoximetri.

Dette stemmer overens med anbefalingerne fra MTV vedrørende søvnapnø fra 2006,

hvor kardiorespiratorisk monitorering blev anbefalet som den mest hensigtsmæssige udredningsmetode

[6].

22 afdelinger/klinikker anvender regelmæssigt et vurderingsskema i forbindelse med udredningen.

Flere har navngivet det anvendte vurderingsskema som Epworth Sleepiness

Scale (ESS), mens én afdeling har udarbejdet sit eget søvnapnøscoreskema.

Adspurgt om hvor stor en andel af udredningerne, der blev foretaget i patientens eget

hjem, svarede 14 afdelinger/klinikker, at alle vurderinger blev gennemført i patientens eget

hjem. Seks afdelinger/klinikker gennemførte mellem 90 og 98 % af alle vurderinger i patientens

hjem. Én afdeling/klinik gennemførte 30 % i patientens hjem, mens én gennemførte

5 % i patientens hjem. Én afdeling/klinik gennemførte alle vurderinger på afdelingen/klinikken.

I den tilsvarende spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2006 blev 79,7 % af undersøgelserne

gennemført i eget hjem [6].

Ikke alle patienter møder en læge, når de udredes for søvnapnø (tabel 29). På 91 % af de

deltagende afdelinger og klinikker møder patienten altid en læge, mens de på 83 % altid

møder en sygeplejerske. I 75 % af tilfældene møder patienten både en læge og en sygeplejerske

ved udredningen. Derudover deltager assistenter, tandlæge eller sekretærer enkelte

steder i udredningen. De tre afdelinger, hvor patienten ikke altid møder en læge under udredningen,

er alle lungemedicinske afdelinger/ambulatorier.

Tabel 29. Aktører på deltagende afdelinger/klinikker.

Antal

Procent

Læger

Sygeplejersker

Assistenter

Tandlæger

Sekretærer

20 91 %

19 83 %

4 17 %

1 2 %

1 2 %

Side 81

More magazines by this user
Similar magazines