Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Det fremgår af ovenstående tabel, at de primære typer af operation i forbindelse med behandling

af søvnapnø er næseoperationer, tonsillektomi, operation på gane og drøbel og

andet. Andet kan fx betyde TUPPP eller modificeret UPPP.

De gennemførte operationer blev gennemført på baggrund af symptomer (herunder anatomiske

forhold) og AHI eller på grund af manglende tolerance for CPAP.

71 % af afdelinger og klinikker har oplevet kontraindikationer i forbindelse med kirurgisk

behandling af søvnapnø på grund af komorbiditet.

En afdeling/klinik vurderer, at der altid opnås optimalt resultat af behandlingen, mens de

øvrige afdelinger og klinikker vurderer, at mellem 10 og 25 % af behandlingerne ikke opnår

det optimale eller ønskede resultat. Ingen af de deltagende afdelinger og klinikker har oplevet

dødsfald som følge af operation for søvnapnø.

6.6.2.3 Tandskinne

Der er usikkerhed omkring udbredelsen af tandskinnebehandling, da der ikke findes tal for,

hvor mange OSA-patienter, der udredes og behandles hos privatpraktiserende speciallæger.

De patienter, der diagnosticeres med let til moderat søvnapnø og kun har få symptomer,

formodes behandlet i primærsektor, blandt andet med tandskinne, og de henvises ikke

til sygehusvæsenet med henblik på CPAP-behandling.

I det offentlige gennemføres denne type behandling primært på tandlægeskolerne i Aarhus

og København, samt på Kæbekirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Alle tre

steder gennemføres forskningsprojekter med henblik på at belyse effekten af tandskinner

til behandling af søvnapnø. De tre enheder rapporterer, at der er ca. 150 patienter i behandling

for søvnapnø med tandskinne årligt. Derudover kan praktiserende tandlæger behandle

patienter for søvnapnø med tandskinne, men dette foregår for patientens egen

regning og udenom det offentlige sundhedsvæsen.

6.6.3 Opfølgning

6.6.3.1 Opfølgning på CPAP-behandling

Alle patienter, der modtager CPAP behandling, tilbydes opfølgende konsultationer. 95 %

har faste rutiner for opfølgningen, som oftest varetages ved fremmøde. Enkelte afdelinger/klinikker

tilbyder mulighed for telefonkonsultation. Opfølgningen foregår typisk en

gang årligt. 95 % af afdelingerne/klinikkerne tager aktivt kontakt til patienter, som udebliver

fra opfølgende kontroller.

19 af afdelingerne og klinikkerne vurderer, at 90 % eller flere af patienterne deltager i de

opfølgende konsultationer. Én afdeling vurderer, at 50 % deltager, og én afdeling vurderer,

at 75 % deltager i de opfølgende konsultationer.

Adspurgt om hvem der har hovedansvaret for behandlingen, når patienten har modtaget

undervisning i brug af CPAP, svarer de deltagende afdelinger følgende (tabel 31).

Side 83

More magazines by this user
Similar magazines