Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Tabel 31. Deltagende afdelinger/klinikkers angivelse af ansvar for opfølgning.

Ansvar for opfølgende kontrol

Antal

Procent

Patienten

Afdelingen/klinikken

Patient og afdeling/klinik i fællesskab

Praktiserende læge

I alt

3 14 %

10 48 %

8 38 %

0 0 %

21 100 %

Knap halvdelen mener således, at ansvaret for behandlingen ligger hos den behandlende

afdeling/klinik, mens knap 40 % mener, at ansvaret er delt mellem patienten og den behandlende

afdeling. 14 % mener, at patienten selv har ansvaret.

6.6.3.2 Opfølgning på kirurgisk behandling

Alle patienter, der fik kirurgisk behandling, modtager tilbud om opfølgning. Fem afdelinger

rapporterer, at 100 % af patienterne deltager i opfølgningen, mens én afdeling/klinik vurderer,

at 98 % deltager, og én afdeling/klinik vurderer, at 80 % deltager i opfølgende konsultationer.

Efter endt kirurgisk behandling mener størstedelen af de behandlende afdelinger og klinikker,

at de selv har ansvaret for opfølgende kontroller, hvilket fremgår af tabel 32.

Tabel 32. Deltagende afdelinger/klinikkers angivelse af ansvar for opfølgning efter kirurgi.

Ansvar for opfølgende kontrol

Antal

Procent

Henvisende læge/klinik

Den opererende afdeling/klinik

Patienten selv

I alt

2 28 %

5 71 %

0 0 %

7 99 %

I figur 2 er forsøgt opstillet en overordnet model for et typisk patientforløb hos patienter

med obstruktiv søvnapnø, baseret på de data der er fremkommet ved ovenstående to

spørgeskemaundersøgelser samt ekspertudtalelser.

Side 84

More magazines by this user
Similar magazines