Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

pen, kan det overvejes, om udredning og behandling af søvnapnø med fordel kan samles på

færre steder.

Søvnapnø indgår i nationale specialeplaner for neurologi og lungemedicin. 99 % af de praktiserende

læger, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen til denne MTV, angiver at have

viden om, hvordan patienter henvises til videre udredning og behandling i sundhedsvæsenet.

Patienter med mistanke om søvnapnø henvises primært til øre-næse-hals-afdelinger

eller -klinikker, hvilket ikke stemmer overens med de gældende specialeplaner, da søvnapnø

ikke indgår i specialeplanen for øre-næse-hals-området, som dog beskriver udredning

af snorken. I tre ud af fem regioner er øre-næse-hals-specialet et af de specialeområder,

der er udvalgt til at behandle søvnapnø.

71 praktiserende læger deltog i en spørgeskemaundersøgelse vedrørende søvnapnø. Undersøgelsen

viser, at 74 % af de praktiserende læger har et begrænset kendskab til søvnapnø.

Størstedelen af de praktiserende læger har haft konsultationer vedrørende søvnapnø,

og de angiver at vide, hvortil de skal henvise patienter.

Til beskrivelse af udredning og behandling af søvnapnø er gennemført en spørgeskemaundersøgelse

blandt afdelinger og klinikker, der er registreret med behandling af søvnapnø i

LPR. Spørgeskemaundersøgelsen har – i lighed med NDOSA – afdækket, at en række afdelinger

og privatklinikker ikke registrerer korrekt i LPR vedrørende diagnoser og diagnostiske

procedurer. I lighed med den danske MTV vedrørende søvnapnø, der blev gennemført i

2006, er en konklusion, at der stadig forestår et arbejde i at ensrette og sikre kvaliteten i

indberetninger til LPR og NDOSA.

26 offentlige og private afdelinger og klinikker, der udreder og/eller behandler søvnapnø,

deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Alle afdelinger/klinikker anvender kardiorespiratorisk

monitorering ved udredning, og enkelte anvender i særlige tilfælde polysomnografi. Størstedelen

af udredningerne foregår i patientens eget hjem. 91 % angiver, at patienten altid

møder en læge i forbindelse med udredningen. Flere afdelinger gennemfører udredning,

uanset om patienten har været igennem en udredning i andet regi.

Side 86

More magazines by this user
Similar magazines