Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

7.3.2 Resultater

Den indledende søgning ud fra de opstillede søgekriterier resulterede i 554 referencer. Den

efterfølgende gennemgang og eksklusion af studierne medførte, at 13 studier med sundhedsøkonomiske

evalueringer af diagnosticerings-, behandlings- og/eller opfølgningsalternativer

for patienter med OSA blev udvalgt til beskrivelse. Ingen sundhedsøkonomiske

evalueringer vedrørende OHS levede op til inklusionskriterierne.

Resultaterne fra litteraturgennemgangen af studierne vedrørende patienter med OSA

præsenteres under tre hovedområder:

Diagnostik (sekundærsektor): Hvilken diagnostisk tilgang bør ud fra et sundhedsøkonomisk

perspektiv benyttes i forbindelse med endelig udredning af patienten? (otte

studier: [35;37;39;100-101;105-107])

Behandling: Hvilken type behandling bør ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv anvendes

til behandling af patienten? (fire studier: [9;102-104])

Opfølgning: Hvilke opfølgende tiltag bør der ud fra et sundhedsøkonomisk perspektiv

være over for patienten? (et studie: [84])

7.3.2.1 Diagnostik

Der er medtaget i alt otte studier, der primært har til formål at undersøge ambulant kardiorespiratorisk

monitorering (CRM) i forhold til guldstandarden polysomnografi under hospitalsindlæggelse

(PSG). CRM er som i de øvrige afsnit anvendt som en fællesbetegnelse for

hjemmediagnostiske metoder omfattende portable monitoring (PM) og home respiratory

polygraphy (HRP). De inkluderede studier anvender forskellige tilgange til at sammenholde

effekten ved de to metoder: Ved anvendelse af de to metoder opnås forskellige sæt værdier

for de primære effektmål. Nogle studier tester, om der er signifikant korrelation mellem

værdisættene, dvs. om værdierne følger samme mønster. Såfremt korrelationen er signifikant

konkluderes det, at eventuelle forskelle i målingerne ved brug af de forskellige metoder

er inden for en tilladt statistisk usikkerhed, og at det generelle effektbillede er ens for

de to metoder. Andre studier tester, om en eventuel forskel i effektværdierne er signifikant.

Hvis forskellen ikke kan påvises at være signifikant, konkluderes det, at der ikke kan

påvises nogen statistisk forskel i anvendelsen af CRM over for PSG. I tabel 33 ses en sammenfatning

af studierne.

Side 89

More magazines by this user
Similar magazines