Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

To af studierne baserer sig på randomiserede kontrollerede forsøg.

Det ene, et spansk studie af Andreu et al., omfatter 66 patienter med moderat til svær OSA,

der blev randomiseret til tre forskellige interventionsgrupper med 22 personer i hver [35].

Den ene gruppe blev testet med HRP i hjemmet (≈ CRM) og modtog efterfølgende opfølgning

i hjemmet. Den anden gruppe fik lavet PSG på hospitalet og efterfølgende opfølgning

på hospitalet, mens den sidste gruppe fik hjemmepolygrafi og hospitalsopfølgning. Omkostningerne

er opgjort som de direkte omkostninger til henholdsvis hospitalsinterventionerne

og hjemmeinterventionerne. Studiet konkluderer, at et program med diagnosticering

og opfølgning i hjemmet kan gennemføres med signifikant færre omkostninger end et

hospitalsbaseret program (€ 590 ± 43 versus € 849 ± 11) 10 , uden at der findes signifikante

forskelle i effektmålene. Studiet vurderes dog kun til at være af lav kvalitet. Fx tages der

ikke højde for nøjagtigheden af de udførte test, der er begrænset omfang af medregnede

økonomiske omkostninger og gevinster, og den korte opfølgningstid er ikke egnet til vurdering

af de langsigtede effekter. Dertil kommer, at der er relativt få patienter i hver gruppe

samt manglende prisniveau for omkostningerne, hvilket gør det vanskeligt at sammenholde

de økonomiske resultater med resultaterne fra andre studier.

Masa et al., også spansk, er det andet studie, der baseres på et randomiseret, kontrolleret

forsøg [39]. Studiet undersøger omkostningseffektiviteten af HRP i forhold til standard-

PSG på baggrund af 348 patienter mellem 18 og 70 år. Patienterne, med mistanke om søvnapnø-hypopnø-syndrom

(SAHS), fik alle udført PSG og HRP i tilfældig rækkefølge. Omkostninger

til interventionerne blev beregnet som de gennemsnitlige hospitalsomkostninger

(indeholdende personale, afskrivning på udstyr over fem år, andet materiale samt

søvnlaboratoriets proportionelle byrde for hospitalets generelle budget) og omkostningerne

for udførelsen af HRP. Dertil omkostningerne for en telemedicinsk løsning til levering af

data fra hjemmet i forhold til patientens afholdte omkostninger ved at skulle møde ind på

hospitalet. Omkostningerne for HRP blev estimeret i en situation, hvor den diagnostiske

efficacy (jf. ordlisten) af HRP svarer til den ved PSG. Opgjort i 2009-priser finder studiet, at

den gennemsnitlige omkostning per patient ved PSG er på € 577,21 (4.303 kr.) med en

standardafvigelse (SD) på € 186,51 (1.390 kr.). Til sammenligning er den gennemsnitlige

omkostning (SD) per patient henholdsvis € 333,84 (67,06) og € 335,69 (26,08) svarende til

2.489 kr. og 2.502 kr. for HRP henholdsvis med patientomkostninger og med telemedicinsk

løsning og samme diagnostiske efficacy. Studiet konkluderer dermed, at HRP er et alternativ

i forhold til PSG til diagnosticering af moderat til svær SAHS.

Resultaterne fra de tre prospektive randomiserede crossoverstudier (Alvarez et al., Bruyneel

et al. og Gamez et al. [100;101;106]) understøtter, at HRP har lavere omkostninger

men ingen signifikant forskel i forhold til PSG. Fælles for studierne er, at patienterne testes

med både PSG og CRM i randomiseret rækkefølge inden for to uger. Patienterne udgør således

deres egen kontrolgruppe ved vurdering af de to metoder.

Såvel Alvarez et al. som Gamez et al. er spanske studier med henholdsvis 45 og 52 patienter

mistænkt for at have SAHS. Alvarez et al. beregner de direkte omkostninger opgjort i

10 Svarende til 4.398 kr. ± 321 kr. versus 6.329 kr. ± 82 kr.

Side 91

More magazines by this user
Similar magazines