20.11.2013 Views

Kampen mod proteinklumperne

Kampen mod proteinklumperne

Kampen mod proteinklumperne

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

26<br />

A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b | 2 | 2 0 0 6<br />

M O L E K Y L Æ R B I O L O G I<br />

<strong>Kampen</strong> <strong>mod</strong><br />

<strong>proteinklumperne</strong><br />

- kroppens forsvar <strong>mod</strong> Parkinsons sygdom<br />

Parkinsons sygdom skyldes giftige klumper af protein,<br />

som kroppen selv danner. Ved at studere kroppens<br />

forsvarssystemer <strong>mod</strong> sådanne proteinklumper håber<br />

forskerne at afsløre sygdommens hemmeligheder.<br />

Af Kresten Lindorff-Larsen<br />

Den afdøde pave Johannes<br />

Paul II, Salvador Dali og Johnny<br />

Cash havde den. Ja selv Adolf<br />

Hitler havde den vist – Parkinsons<br />

sygdom. En uhelbredelig<br />

nervesygdom, der hvert år rammer<br />

tusindvis af mennesker verden<br />

over.<br />

I Danmark anslås det, at ca.<br />

5000 lider af sygdommen, der<br />

typisk optræder efter 60-års<br />

alderen. Sygdomsrisikoen stiger<br />

med alderen: ca. 1 % for 65-75<br />

årige og op til 3 % for de endnu<br />

ældre. Og med en stigende levealder<br />

i befolkningen tyder alt<br />

på, at en endnu større andel<br />

af os vil få Parkinsons sygdom<br />

i fremtiden. Disse tal betyder<br />

dog ikke, at unge kan vide sig<br />

sikre. For sygdommen kan også<br />

ramme langt yngre mennesker.<br />

Skuespilleren Michael J. Fox fik<br />

diagnosen som 30-årig og lever<br />

stadigvæk med sin sygdom. Og<br />

da vi stadig ikke ved, hvorfor<br />

Skuespilleren Michael J. Fox fik<br />

diagnosen Parkinson allerede som<br />

30-årig. Han er 44 år i dag.<br />

sygdommen opstår, er der lang<br />

vej til en helbredende behandling.<br />

Forskningen i Parkinsons sygdom<br />

er altså stadig på det meget<br />

fundamentale stadium, hvor det<br />

drejer sig om at forstå, hvorfor<br />

sygdommen overhovedet opstår.<br />

Samtidig er det også vigtigt at<br />

klarlægge, hvordan kroppen<br />

forsvarer sig <strong>mod</strong> sygdommen,<br />

fordi det kan give os et indblik<br />

i, hvad der går galt, når dette<br />

forsvar ikke virker. Særligt interessant<br />

er det, at den nyeste<br />

forskning viser, at de samme<br />

forsvarsmekanismer måske også<br />

virker <strong>mod</strong> en lang række andre<br />

sygdomme såsom Alzheimers<br />

og den menneskelige variant af<br />

kogalskab Creutzfeldt-Jacobs<br />

syge.<br />

Nervecellerne dør<br />

Selvom den engelske læge James<br />

Parkinson opdagede sygdommen<br />

allerede i starten af 1800-<br />

tallet, var det først i anden<br />

halvdel af det 20. århundrede,<br />

at vi begyndte at få en grundlæggende<br />

forståelse af årsagen<br />

til Parkinsons sygdom. Specielt<br />

viste forskningen, at en bestemt<br />

type nerveceller i hjernen var<br />

gået til grunde hos patienter<br />

med sygdomen. Disse celler<br />

producerer stoffet dopamin, der<br />

er et vigtigt signalmolekyle i<br />

vores nervesystem. De døde nerveceller<br />

findes især i et område<br />

af hjernen med det lidet flatterende<br />

navn “den sorte substans”,<br />

der blandt andet er vigtig for,<br />

at vi kan bevæge os. Så på det<br />

overordnede niveau er sagen<br />

klar: nervecellerne i den sorte<br />

substans dør og kan dermed<br />

ikke producere den dopamin,<br />

der er vigtig for at kontrollere<br />

vore bevægelser.<br />

Disse resultater gav forskere<br />

og læger en oplagt vej til<br />

behandlingen af patienter. Ved<br />

at give dem et supplement af<br />

dopamin (eller rettere et af dets<br />

molekylære forstadier) og ved<br />

at forhindre, at kroppen fjer-


A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b | 2 | 2 0 0 6<br />

M O L E K Y L Æ R B I O L O G I<br />

27<br />

ner den eksisterende dopamin,<br />

kan man <strong>mod</strong>virke mange af<br />

symptomerne. I hvert fald i et<br />

stykke tid.<br />

Den italienske forbindelse<br />

Lige så vigtig som afklaringen<br />

af, hvad de dopaminproducerende<br />

cellers rolle var, lige så<br />

lidt gav disse fund klarhed over,<br />

hvorfor sygdommen opstår. Er<br />

det genetiske faktorer eller miljøet,<br />

der bestemmer, eller er det<br />

som så ofte en kombination af<br />

disse faktorer?<br />

Det var en lille italiensk<br />

landsby, der skulle være grundlag<br />

for de næste store fremskridt<br />

i forskningen. I byen Contursi<br />

øst for Napoli findes en familie,<br />

der har en ekstraordinær<br />

høj hyppighed af sygdommen.<br />

Og ved hjælp af undersøgelser<br />

af familiemedlemmernes DNA<br />

fandt forskerne i 1996 frem til<br />

det gen, der var årsag til den<br />

uheldige familiehistorie – et<br />

gen, der koder for et protein<br />

kaldet alfa-synuclein.<br />

De medlemmer af familien,<br />

der arver en muteret form for<br />

synuclein-genet, får Parkinsons<br />

sygdom, mens dem, der har<br />

den normale form, går fri. I den<br />

muterede form er en enkelt base<br />

i DNA-strengen skiftet ud med<br />

en anden. Denne mutation forårsager,<br />

at synuclein-proteinet,<br />

der består af flere hundrede atomer,<br />

får sølle fire atomer ekstra.<br />

Men disse fire atomer er nok<br />

til at give de uheldige italienere<br />

Parkinsons sygdom.<br />

Denne opdagelse fik hurtigt<br />

stor betydning for forskningsverdenen,<br />

for ikke alene var det<br />

et direkte bevis for, at der findes<br />

arvelige former for Parkinson og<br />

for, at synuclein havde en central<br />

rolle i sygdommen. Mindst<br />

ligeså overraskende var det, at<br />

synuclein-proteinet tidligere<br />

var blevet fundet i forbindelse<br />

med patienter med Alzheimer.<br />

Således var der måske var en<br />

sammenhæng mellem de to sygdomme.<br />

Giftige klumper i hjernen<br />

Yderligere forskning har vist, at<br />

den arvelige form for Parkinsons<br />

sygdom fundet i Italien ikke er<br />

særligt hyppig. Alligevel var fundet<br />

starten på nye molekylære<br />

Parkinsons syge<br />

Parkinsons sygdom har navn efter<br />

den britiske læge Dr. James<br />

Parkinson, der i 1817 gav den<br />

første lægelige beskrivelse af<br />

sygdommen.<br />

Parkinsons sygdom beskrives<br />

i dag som en kronisk neurodegenerativ<br />

sygdom, der medfører en<br />

tiltagende ændring af kroppens<br />

bevægelser.<br />

Med sygdommen følger en<br />

række invaliderende symptomer:<br />

Patienten får ufrivillig rysten og<br />

meget langsomme bevægelser.<br />

Balanceproblemer og muskelstivhed<br />

er også hyppige. Disse<br />

motoriske problemer gør dagligdagen<br />

for mange Parkinson<br />

patienter svær. Nogle patienter<br />

lider af alvorlige tab på essentielle<br />

funktioner som gang,<br />

tale, synkning, vandladning og<br />

afføring. Depressioner og søvnforstyrrelser<br />

forekommer også.<br />

Ofte følges rystelserne også<br />

af hukommelsesproblemer og<br />

demens.<br />

I dag har 5000 danskere Parkinsons<br />

sygdom, og i USA lider<br />

mindst 500.000 mennesker<br />

af sygdommen. Gennemsnitsalderen<br />

for diagnose er cirka 60<br />

år. Det er sjældent, at mennesker<br />

under 40 år får konstateret<br />

sygdommen.<br />

studier af, hvordan sygdommen<br />

opstår.<br />

Kort tid efter fandt forskere,<br />

at der i nervecellerne hos næsten<br />

alle Parkinson-patienter findes<br />

store mængder af synuclein i en<br />

speciel sammenklumpet form.<br />

Disse sammenklumpninger, kaldet<br />

aggregater, er kendt fra en<br />

række andre sygdomme, heriblandt<br />

Alzheimer. Den italienske<br />

familie er så uheldig at have<br />

en form af proteinet, der har en<br />

særlig stor tendens til at klumpe<br />

sammen. Andre Parkinsonpatienter<br />

har fuldstændig den<br />

samme form som raske mennesker,<br />

men af en eller anden<br />

årsag klumper proteinet alligevel<br />

sammen. Måske på grund af<br />

ydre påvirkninger – måske fordi<br />

patienter er arveligt disponerede<br />

på forskellige måder. Det ved vi<br />

endnu ikke.<br />

For at forstå sygdommen<br />

yderligere udviklede forskere en<br />

De små aggregater klistrer<br />

sammen til lange fibrille r.<br />

Fibrillierne klumper<br />

sammen i såkaldte Lewy<br />

legemer i nervecellerne.<br />

Figuren viser princippet i dannelsen af de skadelige klumper af proteinet<br />

synuclein i nerveceller, der er skyld i Parkinsons sygdom.<br />

mus, der ikke kunne lave synuclein.<br />

Disse mus viste ingen specielle<br />

tegn på Parkinson eller lignende<br />

sygdomme. Ja faktisk var<br />

musene stort set normale. Så det<br />

er altså ikke, fordi Parkinsonpatienter<br />

mangler synuclein, at<br />

de bliver syge. Deri<strong>mod</strong> tyder<br />

alt på, at de bliver syge, fordi de<br />

har for meget protein, og når<br />

man har for meget, så klumper<br />

det sammen, bliver giftigt for<br />

cellerne og slår dem ihjel.<br />

Aggregater alle vegne<br />

Fundet af sammenklumpninger<br />

hos både Parkinson patienter<br />

og Alzheimer-patienter er<br />

bare et af mange indicier på den<br />

sygdomsfremkaldende effekt<br />

af proteiner. Faktisk findes der<br />

nu en lang række sygdomme,<br />

der alle har det tilfælles, at de<br />

skyldes sammenklumpninger<br />

af proteiner. Hvem husker<br />

ikke billederne af brændende<br />

køer i England for nogle år<br />

siden, dengang hvor kogalskab<br />

var på alles læber? I kogalskab<br />

og i den menneskelige variant<br />

af sygdommen, Creutzfeldt-<br />

Jacobs syge, er der også sammenklumpninger<br />

af protein i<br />

nervecellerne. I disse sygdomme<br />

er det ikke synuclein, men<br />

deri<strong>mod</strong> prion-proteinet, der<br />

klumper sammen. Igen ved vi<br />

ikke præcis, hvad der er årsagen.<br />

Og nyere forskning viser,<br />

at der kan findes proteinaggregater<br />

i patienter med en lang<br />

række andre sygdomme, herunder<br />

visse former for sukkersyge<br />

og måske endda i nogle former<br />

for stær i øjet. Fælles for disse<br />

sygdomme er, at vi alle har de<br />

involverede proteiner, men at<br />

de først bliver skadelige, når de<br />

pludselig finder på at klumpe<br />

sammen. Så mens alle disse sygdomme<br />

er helt forskellige på<br />

det medicinske plan, minder de


28<br />

A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b | 2 | 2 0 0 6<br />

M O L E K Y L Æ R B I O L O G I<br />

om hinanden på det molekylære<br />

niveau. Det betyder ikke<br />

alene, at vi kan lære noget om<br />

alle disse sygdomme, men det<br />

peger også frem <strong>mod</strong>, at man<br />

måske kan finde generelle helbredelsesmetoder,<br />

der virker<br />

<strong>mod</strong> alle sygdommene.<br />

GroEL set fra siden.<br />

GroEL set fra oven.<br />

Proteinet GroEL er et eksempel på en “molekylær anstandsdame”, som kan binde til proteiner, der ikke har<br />

den rigtige struktur. Herved kan sådanne anstandsdamer måske forhindre dannelsen af de giftige sammenklumpninger<br />

af protein, der findes i nervecellerne hos patienter med Parkinsons sygdom.<br />

De fire billeder viser gærceller, der laver meget store<br />

mængder synuclein. Dette protein er klumpet sammen<br />

og fremstår som hvide pletter på billederne.<br />

Her ses tre billeder af gær, der laver mindre mængder<br />

af synuclein. Her findes synuclein proteinet spredt udover<br />

hele cellen (grønt), men især bundet til cellemembranen,<br />

der derfor fremstår ekstra grøn.<br />

Heldigvis har vi<br />

anstandsdamerne<br />

Hvis en lang række proteiner<br />

kan indgå i disse upassende<br />

og for cellen giftige alliancer,<br />

så overrasker det måske ikke,<br />

at evolutionen har udviklet<br />

forsvarsmekanismer, der skal<br />

beskytte os <strong>mod</strong> proteinaggregater.<br />

Vores normale immunforsvar<br />

er udviklet til at genkende<br />

fremmede proteiner<br />

fra bakterier og vira. Men i<br />

sygdomme som Parkinsons<br />

sygdom er det vores egne proteiner,<br />

der gør os syge, og her<br />

hjælper immunforsvaret ikke<br />

meget.<br />

Derfor har evolutionen frembragt<br />

en serie af små molekylære<br />

nano-maskiner, som skal<br />

forhindre proteiner i at klumpe<br />

sammen. Disse forsvarsproteiner,<br />

kaldet molekylære chaperoner<br />

(efter det engelske ord for<br />

anstandsdamer) har som funktion<br />

at forhindre, at der dannes<br />

disse uheldige forbindelser. Og<br />

hvis enkelte proteinaggregater<br />

skulle slippe forbi chaperonernes<br />

netværk og cellens kvalitetskontrol,<br />

kan andre proteiner<br />

aktivt gå ind og splitte sammenklumpningerne<br />

ad.<br />

Flere centrale spørgsmål står<br />

dog stadig ubesvarede: Hvordan<br />

fungerer disse processer? Hvordan<br />

kan cellen finde ud af, at<br />

et ellers fuldkomment normalt<br />

protein er ved at indgå i skadelige<br />

alliancer? Og hvordan kan<br />

chaperonerne genkende disse og<br />

skille dem ad igen?<br />

Gær med<br />

Parkinsons sygdom<br />

Ved den nyoprettede gruppe<br />

for Proteinbiologi på Institut<br />

for Molekylær Biologi og<br />

Fysiologi ved Københavns Universitet<br />

forsker vi blandt andet<br />

i de molekylære mekanismer<br />

bag chaperonernes funktion. I<br />

stedet for at bruge mennesker<br />

eller andre dyr til at studere,


A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b | 2 | 2 0 0 6<br />

M O L E K Y L Æ R B I O L O G I<br />

29<br />

Molekylære anstandsdamer<br />

Om forfatteren:<br />

Normalt<br />

protein<br />

Stress<br />

Udfoldet<br />

protein<br />

Anstandsdame<br />

Den generelle funktion af molekylære anstandsdamer.<br />

Uden<br />

anstandsdame<br />

Med<br />

anstandsdame<br />

Kompleks af protein<br />

og anstandsdamer<br />

Aggregat af udfoldede proteiner<br />

Normalt protein<br />

gendannet<br />

Efter Jesper Givskov Sørensen<br />

Kresten Lindorff-Larsen er<br />

adjunkt ved Institut for Molekylær<br />

Biologi og Fysiologi,<br />

Københavns Universitet<br />

E-mail:<br />

klindorff-larsen@aki.ku.dk<br />

Tlf.: 3532 1736<br />

Kresten Lindorff-Larsen er en<br />

af de 24 unge forskere, der for<br />

nyligt <strong>mod</strong>tog Det Frie Forskningsråds<br />

eliteforskerpris.<br />

Proteiner er cellernes arbejdsheste,<br />

der sørger for alt det<br />

praktiske arbejde i cellerne. For<br />

langt de fleste proteiner er forudsætningen<br />

for, at de kan udføre<br />

deres funktion, at den lange<br />

kæde af aminosyrer, de består<br />

af, er foldet på den helt rigtige<br />

måde. Den tredimensionale<br />

struktur af proteinet er dermed<br />

helt afgørende for funktionen.<br />

Hvis en celle udsættes for<br />

stress – f.eks. høje temperaturer<br />

– kan proteinerne imidlertid<br />

begynde at folde sig ud igen og<br />

dermed miste deres funktion.<br />

Hvad værre er, har sådanne delvist<br />

udfoldede proteiner også let<br />

ved at klumpe sig sammen i aggregater,<br />

der er direkte skadelige<br />

for cellen. Cellernes værn <strong>mod</strong><br />

en sådan upassende opførsel af<br />

proteiner er en gruppe proteiner<br />

kaldet molekylære chaperoner<br />

– hvor ordet chaperone på engelsk<br />

betyder anstandsdame.<br />

En del af disse proteiner kaldes<br />

også ofte for varmechok-proteiner,<br />

fordi fl ere af dem aktiveres,<br />

når cellen stresses ved at blive<br />

udsat for høje temperaturer.<br />

Alpha-Synuclein adskiller sig<br />

fra de fl este andre proteiner i<br />

cellen ved ikke at have nogen<br />

veldefi neret tredimensional<br />

struktur. Hvordan det udfører<br />

sin – indtil nu ukendte – funktion<br />

i cellen uden at have en<br />

specifi k struktur er noget, vi<br />

endnu ikke forstår. Men ligesom<br />

almindelige proteiner kan<br />

synuclein klumpe sig sammen i<br />

aggregater, der er giftige for cellen.<br />

Hvad der fremkalder denne<br />

proces ved vi endnu ikke. Fordi<br />

synuclein-proteinet altid er udfoldet<br />

har det en større tendens<br />

til at klumpe sig sammen end<br />

normalt foldede proteiner, og<br />

derfor er det vigtigt for cellen<br />

at beskytte sig <strong>mod</strong> dannelsen<br />

af giftige synuclein-aggregater.<br />

Derfor benytter cellen sandsynligvis<br />

også chaperone-proteiner<br />

til at forhindre aggregering af<br />

synuclein-proteinet, samt af<br />

de mange andre proteiner, der<br />

er involveret i lignende aggregeringssygdomme.<br />

Men fordi<br />

synuclein-proteinet er udfoldet<br />

selv under normale fysiologiske<br />

betingelser, er det ikke klart,<br />

hvordan chaperonerne kan se<br />

forskel på protein, der opfører<br />

sig normalt, og protein, der er<br />

ved at aggregere.<br />

Artiklen er en redigeret version<br />

af artiklen “Kroppens<br />

kamp <strong>mod</strong> Parkinsons sygdom”<br />

bragt i Universitetsavisen nr.<br />

3-2006.<br />

hvorledes chaperonerne forhindrer<br />

synuclein i at danne<br />

disse aggregater, har vi overtalt<br />

almindeligt bagegær til at<br />

danne aggregater, der minder<br />

om dem i Parkinsons sygdom.<br />

Selv om gærceller på mange<br />

måder adskiller sig fra de dopaminproducerende<br />

nerveceller<br />

i mennesker, kan gær bruges<br />

som et fantastisk <strong>mod</strong>elsystem<br />

til at studere de molekylære<br />

detaljer i fænomenerne. For<br />

eksempel kan vi få gærceller til<br />

at dø ved at få dem til at producere<br />

store mængder synuclein.<br />

Og ved at koble synuclein<br />

til et protein, der lyser<br />

op, kan vi se direkte ind i cellerne<br />

og følge processen, mens<br />

den forløber. Her kan vi tydeligt<br />

se, at i gær – som i mennesker<br />

– er det dannelsen af proteinaggregater,<br />

der får cellerne<br />

til at dø.<br />

Det næste skridt bliver at se,<br />

i hvor stor grad, vi kan kurere<br />

gærcellerne ved hjælp af de<br />

molekylære chaperoner.<br />

Et multidisciplinært<br />

forskningsprojekt<br />

For at komme tættere på et svar<br />

er vi i gruppen nødt til at bruge<br />

en tværfaglig tilgang. Vi kan<br />

gennem cellebiologien finde<br />

frem til de relevante proteiner<br />

og studere deres aktivitet inde<br />

i levende celler. Med disse studier<br />

som udgangspunkt kan<br />

vi foretage biokemiske og biofysiske<br />

målinger, der kan give<br />

os en kvantitativ forståelse af<br />

den molekylære genkendelse:<br />

hvordan, hvorfor, hvor hurtigt<br />

og hvor meget? Og endeligt<br />

benytter vi <strong>mod</strong>erne computersimuleringsmetoder<br />

til at forstå,<br />

hvordan atomerne i proteinerne<br />

vekselvirker med hinanden<br />

– f.eks. for at forstå, hvorfor<br />

fire atomer ekstra kan give<br />

ophav til en arvelig sygdom.<br />

Eller for at forstå, hvordan<br />

cellens anstandsdamer kan<br />

genkende de giftige sammenklumpninger<br />

og sørge for at<br />

skille dem ad i tide. Og måske<br />

forstå, hvorfor disse processer<br />

nogle gange ikke fungerer og<br />

dermed kan give anledning til<br />

for eksempel Parkinsons sygdom.<br />

<br />

Læs videre.<br />

www.parkinson.dk<br />

www.ninds.nih.gov<br />

Biokemien bag kogalskab.<br />

Aktuel Naturvidenskab nr.<br />

2/2000.<br />

Dørvogtere og faldgruber – om<br />

proteinfoldning og Alzheimers<br />

sygdom. Aktuel Naturvidenskab<br />

nr. 2/2001.<br />

Bananfl uer og stress – evolution<br />

i ugunstige miljøer.<br />

Aktuel Naturvidenskab nr.<br />

1/2001.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!