Herskabeligt Indbo, Sølv, Kunstsager, Antikviteter, Malerier

kunstbib.dk

Herskabeligt Indbo, Sølv, Kunstsager, Antikviteter, Malerier

FORTEGNELSE

over

Herskabeligt Indbo,

Sølv, Kunstsager, Antikviteter, Malerier

m. m.

tilh. Boet efter afd.

Oberst H. K. H. NYHOLM

samt forsk. Auktionsrekvirenter

og som bortsælges ved Auktion

T irsdagen den 29. Oktober 1918

Form . Kl. 10 og følg. Dage

i

Niels Juelsgade Nr. 6 V-Sal°-°-

/

EFTERSYN:

Søndag den 27. Oktober Kl. 12—3.

Mandag den 28. Oktober Kl. 10—3.

Kommissioner modtages af aut. Taxatrice Frk. M. Poulsen,

Sølvgade 14. Telefon Palæ 914.

C hr. H ee’s E ftf.,

NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

KØBENHAVN

CHR. BACKHAUSENS BOGTRYKKERI

1916


KONDITIONER.

§ i.

Alt sælges paa nærmere Approbation, og i den Stand,

hvori det ved Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for

Køberens Regning og Risiko i alle Maader.

§ 2.

Det købte skal afhentes paa Auktionsdagen.

§ 3.

Hvad der ikke er afhentet Auktionsdagen kan uden videre

Varsel bortsælges underhaanden eller stilles til ny Auktion for

første Købers Regning, og er denne da pligtig at tilsvare de derved

foraarsagede Omkostninger og Tab uden at have nogen Ret

til det mulige Overskud. Den, der køber til én anden, hefter som

Selvskyldnerkautionist.

§ 4.

Ejendomsretten til det Solgte overgaar først til Køberen, naar

Betaling finder Sted.

§ 5.

Køberen betaler 12 Øre af Kronen i Auktionsomkostninger.

Undertegnede bekendte vederhæftige Købere kan erholde 4

Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed kan affordres de bydende saavel

under som efter Auktionen, og stilles Sikkerhed ikke pa»

Forlangende, er det skyldige Beløb straks forfalden til Betaling.

§ 6.

Betales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge

skadesløs Betaling og 6 o/0 Rente fra Auktionsdagen samt Sagsomkostninger

og Sagførersalær, hvorhos han skal være underkastet

Retsforfølgning efter Forordning af 25. Januar 1828 og Udpantningsloven

af 29. Marts 1873.

Tillægskonditioner forbeholdes.

København i Oktober 1918.

CHR. HEE’S EFTF.

Niels Juelsgade 6, 1. Sal.

Oberst H. K . H. N yholm s Dødsbo tilh.

1 1 Sølv Bæger

2 1 do. do.

3 3 do. Spænder

4 1 gi. drevet Sølv Krus paa 3 Kuglefødder m.

Chr. d. IV Mønt i Laaget, paa Siderne dreven

Portrætmedaillon, Ærlighed og Kjærlighed er

den bedste Herlighed

5 1 gi. drevet og ciseleret Bæger m. Mønt i Bunden,

paa Siderne Inskription:

N. J. S. M. P. D. 1751

6 1 Sølv Papirkniv

7 1 gi. Sølv Krus, ca. 21 ctm., graveret, i Laaget

Vaaben og Inskription:

Hielp oss GVD Altiid. Hans Niels Søn Griis Martha

Hans Datter.

Paa Hanken Inskription:

VORT HAAB TIL GVD ALLENE - ANNO 1615 - DEN

18. NO VEMB

8 1 gi. Sølv Krus m. Laag, paa Foden og Laag

Løver, i Laag og Bund Medailler. Paa Siderne

Medailloner og Inskription:

SLSB CNEBNS HB BLDT NKNS HB EID HB 1707

9 1gi. Sølv Krus m. Laag, graveret. Paa Laaget

B P M L

S D 1660.

10 1 Sølv Bowle^m. Bakke, Øser og 6 Bægre

11 1 do. Kasserolle m. Træskaft

12 1 do. Skaal m. Træhank


13 1 Sølv Plat de Menage m. Bakke

14 3 do. Saltkar m. blaa Glas

15 1 do. Bæger

16 1 do. Sukkerbøsse

17 1 do. Kaffekande

18 1 do. Bæger

19 1 do. Krus

20 1 do. Bakke

21 1 do. Bæger

22 1 do. do.

23 1 do. do.

24 1 do. do.

25 1 do. do.

26 1 do. do.

27 1 do. do.

28 1 do. do.

29 1 do. do.

30 1 do. do.

31 1 do. do.

32 1 do. do.

33 1 do. do.

34 1 do. do.

35 1 do. do.

36 1 do. Sukkerskaal m. Løvehoved

37 1 do. Bæger

38 1 do. Konfektskaal

39 1 do. Sukkerskaal og Flødekande

40 1 do. Konfektskaal, mindre

41 1 do. do. stor, gi.

42 1 do. Brødkurv m. Hank

43 1 do. Bæger paa 3 Fødder

44 12 Par do. Fiskeknive og Gafler

45 2 Sølv Kompotskeer i blaat Etui

46 2 Knive m. Sølvskafter

47 1 Sølv Jordbærske

48 2 Paalægsgafler m. Sølvskaft

49 1 Guld Herreuhr

4

50 1 Plet Sauceskaal

51 2 do. Tranchersaxe

52 1 Sølv Æ ggebæger

53 1 do. Cigaretetui

54 1 do. Flødeske

55 1 do. Strøske

56 1 do. Bakke, Kløverblad

57 1 do. Bordkontakt

58 1 do. Lugtedaase

59 2 do. Skraadaaser, 1 Tændstiketui

60 2 do. Servietringe

61 4 Plet Hummergafler, 2 Sardingaflcr

62 1 Kniv, 1 Nøddeknækker

63 1 Cigaretæske

64 2 Cigaretfoderaler

65 1 Violskaal

66 Diverse

67 1 kinesisk Skaal

68 1 Thestel, fransk Porcelæn

69 1 lille Bord m. Marmorplade, fransk

70 1 antik forg. Kommode m. Marmorplade

71 2 Vaser, sachsisk Porcelæn

72 4 Stk. Nips

73 1 kinesisk Skærm

74 1 Maleri i sort Ramme, sign. J. S. G.

75 1 Egetræs Dokumentskab

76 1 gi. Sofa

77 1 Kobberkedel

78 2 Lænestole, oliven Brokade

79 2 Messing Lysestager

80 1 russisk Jagtfigur af Metal

81 2 Figurer af Metal, Kosak

82 1 Vase

83 Forski. Nips

84 1 egetfæsmalet Stolpeskab

85 1 Mahogni Kontorstol

86 1 Skrivebordslampe

5


6

87 1 Skrivebordsgarniture

88 1 Billede i Ramme, Hund

89 2 Messingskjolde, Lyseholdere

90 1 Termometer

91 1 Maleri, sign. Svendsen

92 2 Kobberstik i forg. Rammer

93 1 Maleri, Hund

94 1 do. sign. C. Carlsen

95 1 do. do. Locher

96 1 opretst. Fortepiano m. Pianola

97 1 Samling Pianola Noder

98 1 antikt Egetræs dobb. Linnedskab.

99 1 Egetræs Rekvisitskab

100 1 Jagttaske

1 Forski. Rekvisitter

2 1 Jagtdoublet

3 2 Geværer m. Rekvisitter

4 1 Nodestativ

5 1 Stueuhr i hvidmalet Kasse

6 8 forski. Skilderier

7 2 kin. Vaser

8 2 do.

9 1 Egetræs Medicinskab

110 3 elektr. Loftsbelysninger

11 1 Egetræs Tojletmøbel

12 1 do. Servante m. Marmoropsats

13 1 do. Haandklædeholder

14 3 Fag uldne Gardiner

15 2 do. do.

16 1 Pk. forsk. Portierer og Gardiner

17 1 Sofa m. div. Betræk

18 1 malet dobb. Klædeskab

19 1 Vinskab

120 1 do.

21 1 Badekar

22 1 Spiralseng

123 Forsk. Lædertøj

124 1 Vaskebord

25 1 Kane

26 1 Kælk

27 1 Kuffert

28 1 Væddeløbsspil

29 2 Fløjter i Etui

130 1 Kiste

31 5 Sabler

32 4 Majolika Vaser

33 6 grønne Lysestager

34 1 Cigaretmaskine

35 1 Stumtjener

36 1 Vandstel

37 1 Klarinet

138 1 Kaffemaskine

7

Ifølge Begæring af Overretssagf. K. Anker Jensen.

139 1 stor Egetræs Buffet m. Skabe og Spejlopsats

140 1 Egetræs Spisebord

41 1 do. Dækketøjsskab

42 1 do. Anretterbord

43 24 do. Spisestuestole

44 1 antikt Mahogni firk. Empire Søjlebord

45 6 do. do. Empirestole

46 1 stor Empire Skabssofa

47 3 Empire Lænestole

48 1 fransk Louis Seize Mahogni Skab

49 1 stort Egetræs Chatol m. buet Klap og Opsats

150 1 Mahogni Empire Spejl m. Konsol

51 1 do. Sybord

52 1 do. Etagere

53 1 do^ Chr. d. VIII Søjlebord

54 1 do. do. Sofa

55 4 do. do. Stole

156 1 do. do. Skrivebord


9

157 1 Mahogni Tojletmøbel

58 1 do. Klædeskab

59 1 stor Mahogni antik Sofa

160 1 ovalt do. Bord

61 1 stort do. Skrivebord

62 4 do. Empirestole

163 1 antikt do. Chatol m. buet Klap

Forskellige Auktionsrekvirenter tilh.

165 1 Maleri, sign. J. Andersen

66 3 Skilderier

67 1 Egetræs Spisebord m. 3 Plader

68 1 do. Anretterbord m. Marmorplade

69 1 Uhr i Nøddetræskasse

170 1 stor Uhr Pakkasse

71 1 Egetræs Skrivebordsstol

72 1 do. Pyramide-Amagerhylde

73 1 do. Søjlebord

74 1 rund Servante

75 1 elektrisk Lampe

76 1 Petroleums do.

77 1 Petroleumsovn

78 1 Gasovn

79 1 stor Kuffert

180 1Haandkuffert

81 1 Spiralmadras

82 1Feltdivan

83 1 Feltstol

84 1 Par Løver

85 1 Ildtøjsstativ m. 1 Messing Skovl og Ildklemme

86 1 Messing Lanterne

87 2 do. Spyttebakker

88 1 Blomsterskaal til at hænge op

189 1 Underdyne

190 2 Overdyner

91 1 Pude

92 1 Livkjole, 1 Vest

93 1 høj Silkehat

94 1 Dækketøjskurv

95 1 Kødsav, 2 Sække

96 1 Klosetspand, 1 Rullegardin

97 1 Paraply, 1 Parasol

98 1 Støvleknægt

99 1 stort farvelagt Billede af Dellot

200 1 Messing Staalampe

1 1 Bonekost

2 1 nyt Primusapparat

3 1 Terracottagruppe, Panterjægeren

4 1 Kobberbord

5 1 besk. Messingbogbord

6 1 Jernseng

7 1 Kobberlampet

8 1 Messinglampet

9 1 Isskaal

210 2 forg. Armstager m. Prismer

11 1 Mahogni Klædestativ

12 1 Chippendale Træsofa m. rød Silke

13 1 do. Lænestol

14 2 do. smaa Stole

15 1 lille Bord m. Marmorplade og Messingbeslag

16 1 Mahogni Blomsterstativ

17 1 rød polstret Silke Sofa

18 1 - do. do. Klaverstol

19 2 - do. do. Lænestol

220 1 - do. do. Stol, lille

21 1 rødt lille Nipsbord

22 1 lysegrøn polstret Hjørnesofa, 2 Dele

23 1 forgyldt Blomsterkurv

24 1 forsølvet Kurv

25 1 Vifte, (Kakkelovnsskærm, Messing)

226 1 grøn Lerkrukke


227

28

29

230

31

32

33

34

35

36

37

38

39

240

41

42

43

44

45

46

47

48

49

250

51

52

53

54

. 55

56

57

58

59

260

61

62

263

1 hvid Lampekuppel

1 gammelt rundt Bord

1 polstret Cretonne Sofa og 2 do. Stole

1 Maleri

1 rød Trappestige

1 Tæppemaskine

1 lille Kakkelovnsskærm

1 Fiskekedel

1 Gryde

2 forgyldte Hylder

1 Porcelænsspand

1 hvidlakeret Buffet

1 do. Bakkebord

9 do. Stole

1 do. Amagerhylde

7 brune Egetræs Stole

2 røde polstrede do.

2 smaa malede Borde

1 Vaabenskjold m. Klæde

2 løse Ender til Spisebord

1 gammel hvid Kommode

1 Lerrør til Gaskamin

1 Liggestol m. Skammel

1 Kurvelænestol

1 hvidmalet Bord

1 lilla Fløjls do.

1 grønmalet Bord

1 Kalipastagruppe, Sarbinerindens Rov

1 do. Rivaler

1 Krystalkrone til 12 Lys

1 Lygte til 3 Lamper

1 Mahogni indl. Empire Sofa m. Skabe

1 indl. Birketræs Klapbord

1 Mahogni indl. Blomsterbord

1 do. do. do.

1 Elmetræs Chatol m. Opsats

1 Mahogni . do. - do.

264

65

66

67

68

69

270

71

72

73

74

75

76

77

78

79

280

81

82

83

84

85

86

87

88

89

290

91

92

93

94

95

96

97

1 Buffet m. Marmor

1 Sekretær

1 Chesterfieldssofa, 2 Lænestole og 2 Stole

. „ , . ^ m. Læder

1 Mahogni Chatol

1 Birketræs Sofa, 2 Armstole og 4 Stole m.

grønt Plyds

12 Sølvspiseskeer

1 Porcelænsgruppe, K. P.

1 do. do.

1 Thebord m. Porcelænsplade

1 stor Krystalbowle

1 do. do.

2 høje hvide Bordlamper

1 antikt Mahogni Uhr

1 Krystalbonbonniere

1 Barometer m. Marmorsøjle og Fod

2 store Platter. Kunstarbejde, Rørstrand

1 Thermometer paa Metalfigur

1 lille fransk Theservice

1 kinesisk Metalfigur

1 Bjørneskindskrave og Manchetter

1 Palme i Majolikapotte

1 engelsk Plet Kamera

1 grøn Vase m. Broncebeslag

1 ægte Tæppe

1 — do.

1 — do.

1 Boulebord

1 elektr. Krystal Lysekrone

1 Kalipastafigur, Velkommen

1 do. Venus

1 Gobelin

1 do.

1 Fototypi oval forg. Ramme


12

300 1 mørk Egetræs Buffet

1 i do. Linnedskab

2 1 Mahogni Chatol

3 1 Kurvestol

4 1 Bænk

5 2 Fag røde Vadmelsgardiner m. Kapper

6 1 Divan

7 1 do.

8 18 Lysemanchetter

9 1 Kobberlysekrone til elektr. Lys m. Lamper

310 1 sammenhængende Baby-Bord m. Stol

11 1 Mahogni trebenet Blomsterstativ

12 1 dobbelt Tyilssengetæppe

13 1 sortpoleret opretst. Klaver (Hornung & Møller)

14 1 ovalt forg. Spejl

15 1 — — do.

16 1 Mahogni Spillebord

17 2 do. Stole

18 1 do. Spillebord

19 i do. firk. Bord m. Skuffe

320 1 do. Chr. VIII Spejl og Konsol

21 1 Klaverbænk, Louis XVI

22 1 Søjlebord

23 1 Mahogni Sekretær

324 1 Egetræs Spisestuemøblement best. af:

1 Skænkbuffet

1 Dækktøjsskab

1 Anretterbord

1 Spisebord

8 Stole m. Gobelin

325 1 Cedertræs Soveværelsesmøblement best. af:

2 Senge m. Madrasser

1 Klædeskab m. Spejldør

1 Toiletmøbel

1 Servante m. Marmoropsats

2 Sengeskabe m. Marmorplade

13

326 1 Mahogni indl. gi. Empiresofa

27 4 do. — - Stole

28 1 do. — - Klapbord

29 1 do, — - Spillebord

330 1 Briisseler Gulvtæppe

31 1 Velour do.

32 1 Mahogni Arbejdsbord

33 1 do. do.

34 1 do. Etagerebord

35 1 do. gi. Empire Kommode

36 1 Birketræs Seng

37 1 kin. silkebrod. Sengetæppe m. 2 Pyntepudebetræk

38 1 — — Kappe

39 1 — — Vægtæppe

340 1 flamsk Dekorationsstykke

41 1 Prismekikkert, Zeiss, 6 G.

42 1 Mahogni antikt Stueuhr m. Spilleværk

Et Mahogni Empire Salonmøblement best. af:

343 1 Skabsdivan

6 Stole

1 Klapbord

1 Chatol

1 Stueuhr

1 Skrivepult

44 1 antik Krystal Lysekrone

45 1 Mahogni indl. Musikskab

46 1 kinesisk Kommode

47 1 Mahogni Spillebord

48 1 gi. persisk Tæppe, lVs x 1 Mtr.

49 1 Carlsbergplatte

350 1 Smyrna Gulvtæppe

51 1 Rulle Pap

52 1 indisk Gulvtæppe

353 1 Mahogni indl. Salonskab


15

14

354 1 gi. Spisestel, K. P. dec. m. Blomster best. af:

1 Terrin

23 store dybe Tallerkener

52 — flade do.

18 — — Desserttallerkener

18 smaa dybe do.

6 meget smaa flade do.

2 store runde Stegefade

3 — do.

4 smaa do.

2 Ragoutfade

2 Kartoffelfade

3 Saucekander

2 runde Skaale

4 Smørkander

55 1 ovalt forg. Spejl

56 1 — — do.

57 \1 Birketræs Kommode m. Beslag

58 1 do. do. - Indlægning

59 1 Mahogni Chatol m. Opsats

360 1 Rococo Spejl m. Konsol og Marmorplade

61 1 indl. Ludv. XVI Dragkiste

62 1 Mahogni Klapbord paa Søjle

63 1 do. Kommode m. Marmorsøjler

64 1Birketræs Spillebord, halvrundt

65 1 do. do.

66 1 Krystal Kaminspejl i udsk. forg. Louis XVI

Ramme

67 2 syvarmede Lysestager

68 1 Sølv Bordopsats, Fodstykket Figur Flora omg.

af Kornax og Markblomster, Skaalen Aakandeblad

m. Blomst, vog. 4745 Gr.

69 1 Sølv Alterkalk indl. m. Emaillearb. (udf. til

Chicagoudst. som Repr. for Dansk

Guldsmedearbejde

370 1 Bordstel til 18 Personer, K. P. blaafortonet

Stel, best. af:

1 Terrin

2 Ragoutfade

7 ovale Fade

2 runde do.

90 flade Tallerkener

18 dybe do.

4 Assietter

4 Salatfade

2 Sauceskaale

371 1Vase, K. P.

72 1 do. —

73 1Figur — En Frier

74 1 Porcelæns Krukke, Sachsen

75 2 ægte Meissner Lamper indrettet til elktr. Lys

76 1Sølv Thestel, Bakke Sukkertang, Thepotte,

Sukkerskaal og Flødekande, Vægte. 1750 Gr.

77 2 franske Porcelæns Vaser m. forg. Broncehanke

78 1Manglebrædt

79 1gi. PoTcelænskop

380 1 sachsisk Porcelænsvase, klinket

81 2 Plet Lysestager

82 1Dørslag af Messing

83 1Mahogni Møblement best. af: Sofa, Bord

og 4 Stole

84 1 Maleri, Gammel Borgruin, ubekendt hollandsk

Maler

85 1Messing Strygejern

86 1 do. do.

87 2 do. Lysestager

88 1Malm Morter

89 1 Krus af rhinsk Stentøj (Nassau) 18 Aarh.

390 1 do. do. do. do. do.

91 1 do. do. do. større do. do.

92 1 do. do. do. m. Laag af Tin, Stemplet

H. W. 1754

93 i Sølvarmbaand m. 11 Sølvmønter

394 1 Sølvmønt, 2 Mark, dansk 1644395 V« Specie, 60 Skilling, 1824

96 1 Sølvbrosche m. 5 Sølvmønter

97 1 Brosche, Sølvmønt, Slaget paa Rheden. 1801

98 1 Guitar, sign. Gade, senior

99 1 lakeret Brændekasse

400 1 Barnebadekar

1 1 lille Maleri

2 2 smaa do.

3 1 Téte a Tete, maurisk Mønster, best. af: 1

Bakke m. 2 Par Kopper, Kande, Sukkerskaal

og Flødekande

404 1 Rejsegarniture

a 1 engl. Stokke m. Elfenben

b 2 Stokke

c 1 Køkkenstol

d 1 Gevir

405 1 Potageske

6 11 Dessertskeer

7 12 Dessertgafler

8 1 Ostekniv, 1 Sukkertang

9 6 Kaffeskeer

410 5 Theskeer

11 1 Fiskeske

12 2 Kompotskeer, 3 Paalægsgafler

13 1 Aspargeske

14 1 gennembrudt Bakke

15 12 Knive m. Porcelæns Skafter

16 12 do. - hvide do.

17 1 Tranchersaks

418 1 dansk Spisestel, bestaaende af:

36 flade Tallerkener

2 dybe do.

12 Kompottallerkener

1 Terrin paa Fad

3 runde Fade

10 forskellige ovale Fade

2 Sauceskaale

17

2 runde Skaale

3 ovale Assietter

6 takkede Skaal

1 Bladassiet

2 ovale Ragoutfade

1 Kartoffelfad

1 Vandkande

1 lille Cabarat

1 Kumme

3 Æ ggebægre

1 Peberbøsse

1 Saltbøsse

2 Flaconer

5 smaa Saltkar

419 8 Par danske Kopper, 1 Kande og 1 Sukkerskaal

420 6 Par Kopper

21 1 Krystal Karaffel

22 8 do. Rødvinsglas

23 11 do. Madeiraglas

24 1 do. Kande

25 11 do. Isassietter

26 8 do. Skaale paa Fødder

27 1 do. Assiet, oval

28 1 do. do. do.

29 5 do. Vandglas

430 2 do. Smørskaale

31 2 grønne Glas

32 4 ovale slebne Assietter

33 1 sleben Opsats

34 1 Opsats

35 6 høje Likørglas

36 1 Forskærersæt

37 6 Par kin. Kopper, 1 Flødekande, 1 Sukkerskaal

og 1 Thekande

38 8 Flaskebakker

439 1 Bordbakke m. Børste


18

440 1 Svingkedel paa Stativ, 1 Kaflekande, 1 Thedaase,

1 Kaffedaase, 1 Skylleskaal

41 12 Gratin Skaller

42 2 Glas Skaale

43 11 Assietter

44 1 Krystal Kande

45 3 Smørassietter

46 1 Skaal

47 1 Rødvinskaraffel

48 2 Skaale, 1 Blomsterglas

49 1 Rejsetaske

450 5 Fortræksgardiner

51 2 store Duge

52 1 Dug

53 1 do. 11 Servietter

54 1 Kaffedug, 18 Servietter

55 1 Bordløber, 11 do.

56 1 rund Bakkeserviet

57 1 do. do.

58 1 stort Fortræksgardin

59 1 japansk Sofapude Stykke

460 2 Fag grønne Satins Gardiner m. Drapperi

61 3 store do. do. Portierer

62 1 stor Dug m. Kranse og indvævet L.

63 2 Par fine Lagner m. Knipling, 2 Pudevaar

64 6 Haandklæder

65 5 tærnede Viskestykker

66 6 Bygkorns Haandklæder

67 1 Mahogni Sofa, 4 Stole, 2 smaa Lænestole m.

grønt Plyds.

68 1 stor Lænestol m. grønt Plyds

69 1 Nøddetræs Divanbord, rundt

470 1 do. Bord m. Hylde

71 1 Jærnbord m. Marmorplade

72 1 grøn Kurvebænk

73 1 Klaverstol m. grønt Plyds

474 1 lille rundt Bord

475 1 Nøddetræs Chiffonniere

76 1 broderet Skammel

77 2 Søjler

78 1 Gyngskammel

79 1 Pillespejl i forg. Ramme

480 1 Symaskine

81 1 Vaskebord

82 1 Nøddetræs dobbelt Bogskab

83 1 Konsol, 1 Figur »Hebe«

84 1 Figur, Jeanne d’Arc

85 1 malet Klædeskab

86 1 Velour Gulvtæppe

87 1 Kurve Thebord

88 1 Egetræs Spisebord m. Plader

89 6 do. Spisestuestole

490 2 Skærmstativer

91 9 Gardinstænger, 1 Rullegardin

92 2 Marmorplader

93 1 Køkkenskab

94 9 Marcipanforme, 1 Fiskekedel

95 1 Vandfordamper

96 2 Skærme

97 2 Ruller Papir

98 1 lille Skærm, 1 Petroleums Dunk

99 Forskelligt Jærn-, Træ- og Lertøj

500 3 store Vaskekedler, sep.

1 1 Klædekurv

2 Forskellige Gardinstænger

3 2 Boudoirspande

4 Adskilligt

5 5 Skilderier

6 Bøger, sep..

7 1 Messing Lysekrone til 3 Blus

8 2 Mahogni Natskabe

9 1 indl. Chiffonniere

510 1 Mahogni Bureau

511 1 kinesisk Dameskrivebord

19


21

512 1 Mahogni Vugge

13 1 indl. Bogskab

14 1 ovalt forg. Spejl

15 1 do. do. do.

16 1 Krystal Lysekrone

17 1 forg Spejl m. Opsats, Konsol og Marmorplade

18 1 Mahogni Chr. VIII Sofa og 3 Armstole

19 1 Keramikvase

520 1 Mahogni Seng m. Madras

21 1 elektr. Lysekrone

22 1 do. do.

523 1 lille Nøddetræs Salonskab

Et Nøddetræs Spisestuemøblement best. a f:

524 1 Buffet m. Skabsopsats

1 Dækketøjdskab

1 Anretterbord

1 Spisebord

12 Stole

525 1 Mahogni Seng

26 1 do. Klædeskab

27 1 Nøddetræs Arbejdsbord

28 1 Egetræs Skrivebord

29 12 do. Stole

530 1 malet Servante m. def. Plade

31 1 Lysekrone m. Silkestof

32 1 do.

33 1 Spisebord

34 1 Lysekrone

35 1 do.

36 1 Maleri, Landskab

37 1 do. do.

38 1 Kobberstik

39 1 Mahogni Bogreol m. Underreol

540 1 do. do. - do.

541 1 Chesterfieldssofa, 2 Lænestole og 2 Stole m.

Læder

542 1 Nøddetræs Sofaspejl

43 6 Mahogni Stole

44 1 do. Arbejdsbord

45 1Plet Fad

46 1 do. do.

47 1 do. do.

48 1 Nøddetræs Pillespejl m. lav Konsol

49 1 Panelsofa, 1 Lænestol, 4 Stole m. Plyds

550 1Arbejdsbord

51 1 antik Holberg Sofa og 2 Stole m. Forgyldn.

52 1 do. do. Bord

53 1 do. do. Kommode m. Marmorplade

54 1 do. forgyldt Lænestol

55 1 do. do. do.

56 1 do. do. Salonstol

57 1lille Bord m. forg. Fod og Marmorplade

58 1Mahogni Chr. VIII Kakkelovnsskærm m.

Broderi

59 1Pianobænk

560 1 do.

61 1chin. Lakbord

62 1 Egetræs Rygebord

63 1 antik Mahogni Kommode m. Fjedermadras

Fod- og Skraapude

64 1antik Klædekiste m. ornamenteret Jernbeslag

65 1 do. Dragkiste m. buede Skuffer og

Messingbeslag

66 1 Bojan

67 2 forg. Konsoller

68 1 Majolika Stativ

69 1 Bogreol

570 1 lille Servantebord

71 1 Mahogni Etagere

72 4 Stk. Portierer

73 1 Blonde Lampeskærm

574 1 rundt Mahogni Spisebord


23

22

575 1 Nøddetræs Piedestal, oval

76 1 do. do. do.

77 1 do. Salonbord, rund

78 1 do. Divanbord, firk.

79 1 do. Salonbord m. Søjlefod

580 1 do. Etagere

81 1 Gyngestol

82 1 Herrelænestol m. Øreklapper

83 1 stor polstret Sofa

84 1 mindre do. do.

85 4 do. Flugtstole

86 2 smaa do. do.

87 l Sofa og 6 Stole m. vinrødt Brocade

88 4 Nøddetræs Stole

89 1 Haandklædestativ

590 1 Flygel, Hornung & Møller

91 1 Carnisformet Piano i Mahogni Kasse

92 1 Mappe til Tegninger

93 1 Isskab

94 1 Rygebord

95 1 Nodestol

96 1 Papirkurv

97 1 Bordtæppe

98 1 Kakkelovnsvase

99 1 Standerlampe

600 6 Stk. Aluminiums Køkkengenstande

1 1 Terracotta Vase

2 3 Metal Dekorationsgenstande

3 1 Par Messing Lysestager

4 3 Skilderier, Egetræs Ramme

5 3 do. sort do.

6 1 fransk Shawl

7 1 Maleri, Roser, sign. F. C. Madsen

8 1 Bornholmeruhr m. Messing og Tinskive

9 1 Fag Portierer, Gobelinstof

610 1 Mahogni taffelformet Klaver

611 1 Porcelæns Frokoststel, K. P., best. af: 1 Ragoutfad

m. Laag, 1 Sauceterrin m. Laag, 4

Assietter, 1 ovalt Fad, 2 Skaale paa Fod, 9

dybe Tallerkener, 12 flade do., 9 Kompottallerkener

612 11 slebne Is Assietter

13 10 do. do.

14 1 do. Osteklokke

15 12 do. Fingerskaale

16 12 do. Rhinskvinsglas

17 7 do. Champagneglas

18 1 persisk Portiere m. Kappe

19 1 Slaabrok, 1 Vinteroverfrakke

620 1 Maleri, Vinter. Rishede

21 1 do. Holmens Kanal. Karl Larsen

22 1 Radering

23 1 coul. Kobberstik. Napoleon

24 1 hallandsk Uhr

25 1 Mahogni Chatol m. Opsats

26 1 do. Konsol

27 1 haandvævet Dalartæppe

28 1 ovalt Spejl

29 1 Skindsæt, Krave og Muffe

630 2 Muffer

31 1 hvidt Sengetæppe

32 1 gult Undertæppe

33 1 Skilderiuhr

34 1 gi. hollandsk Maleri

35 1 Egetræs Skænkbuffet

1 do. Dækketøjsskab

1 do. Anretterbord

1 do. Spisebord

6 do. Stole

36 1 Sofa, 2 Lænestole m. Læder

37 1 do. 4 Stole, 1 do. - Gobelin, 1 Søjlebord

638 1 Mahogni poleret Sekretær m. buede Skuffer

og Skriveklap


24

639 1 Metal elektr. Lysekrone m. Krystalbesætning

Et Mahogni Soveværelsesmøblement, best. af:

640 2 Mahogni Senge m. Madrasser

1 do. Klædeskab m. Spejldør

1 do. Toiletmøbel

2 do. Servanter m. Marmoropsatse

2 do. Sengeskabe m. Marmorplade

2 do. Stole

641 1 Mahogni Chr. VIII Sofa, 1 Lænestol og 4 Stole

42 1 do. Salonbord

43 1 Marmorbuste, sign. Thyra Bold

44 1 antik rød sleben Krystal Punchebolle m.

Glas-Øseske

45 1 do. do. do. Fad

46 1 fransk Champagnekøler, Kande paa Fod etc.

af hvidt Metal m. indl. Porcelæns Skaal

47 1 tyrkisk Vandpibe, slebet Glas

48 1 Dekorationsfad

49 1 Stok m. Sølvhaandtag

650 1 Messing Kaffekande m. Fyrfad

51 2 do. Bakker

52 1 do. Lysestage

En Samling japanske Sværdprydelser m. m.

653 i japansk Parerplade, Jern, Krysanthernum,

gi. Heianjo Arbejde

54 i do. do. do. Mumetræ. Nishigaki-Skolen

55 i do. do. do. Søøre-Skaller. Gokinai-Skolerne

56 i do. do. do. m. rigt indlagt Relief i bedste

Arbejde. Svirende Shojo’er. Bet.

Noriyuki. Tilskr. Mito-Skolen

57 i do. do. do. Paulownia-Vaabenmærke

58 l do. do. do. Ahornblad

659 l do. do. Bronce, usædvanlig smukt ciseleret,

Slange. Bet. Hidetomo

25

660 1 japansk Parerplade, Jern, Bambuskviste

61 1 do. do. do. Kin. Hatte, Provinsen Higo

62 1 do. do. guldholdig Bronce (Shakudo), Sommerfugl

og Pæon i Somins Reliefstil.

Bet. Mitsutsura

63 1 do. do. Jern, Vifter. Akasaka-Skolen

64 1 do. do. do. Krysanthernum m. 96 Straaler.

Akasaka-Skolen

65 1 do. do. do. m. Gulddamascering. Howofugl

og Paulownia. Kenjo-Skolei ne

66 1 do. do. do. Krysanthernum paa Bølger. Ito-

Skolen

67 1 do. do. do. Opstigende Drage

68 1 do. do. guldholdig Bronce, Krysanthernum,

Sol og Maane. Umetada-Skolen

69 1 do. do. Jern. Typisk Aoi-Form

670 1 do. do. do. og Bronce. Vifte og Maane. Vignet

til Ise-Romanen. Prov. Nagato

71 1 do. do. Bronce. En dansende Shojo. Bet.

Hidetomo

72 1 do. do. Jern. Aoi-Skud. Bet. Kinai. Prov.

Echizen

73 1 do. do. do. Saigyo beundrer Fuji

74 1 do. do. do. m. Broncerelief. Drage og Sanskrittegn.

Jingo-Skolens Manér

75 1 do. do. do. Landskab

76 1 do. do. do. Mumegren og Maanen.

77 1 japansk Sværdkniv m. Skaft af sølvrig Bronce.

Tempelafviser (ang. Løg og Vin).

Bet. Jutai

78 1 japansk Sværdknivskaft, Bronce. Kylling og

Bregneskud. Bet. Sadatsune

79 1 do. do. guldholdig Bronce. Hare og Maane.

Bet. Mitsuhiro

680 1 do. do. Bronce. Brev og Pensel

681 1 do. do. do. Pil og Pisk. Fra Hayashis Saml


26

682 1 jap. Parerpl., guldholdig Bronce. Vifte og Inro.

Bet.Mitsutaka. FraTrowers Saml.

83 1 do. do. do. Tromme m. Hane og Høne. Bet.

Katsuyoshi. Fra Trowers Saml.

84 1 do. do. do. Vandløb m. Maanens Spejlbillede.

Guldplade paa Bagsiden. Fra

Behrens Saml.

85 4 Klinger til japanske Sværdknive. Alle bet.

86 4 do. do. ' do. do.

687 4 japanske Pilespidser, Jern. Fra Sicks Saml.

688 1 japansk Broncedrage, ca. 40 cm.

89 1 do. trebenet Krukke

690 2 do. Parerplader

91 1 do. Knivskede

92 2 do. Sværdprydelser

93 En Samling Kongovaaben, best. af:

6 Spyd, 2 Knive, 2 Buer, 11 Pile og 1 flettet

Skjold

94 1 antikt Spejl

95 1 Guldring m. 12 Brillanter og 2 Safirer

96 1 do. - 5 do.

97 1 do. - 1 do.

98 1 do. - 1 Safir og 1 Rubin

99 1 do. - 1 Brillant

700 l do. - 1 do og 3 Safirer

1 1 Guldnaal m. 3 Safirer og 2 Perler

2 3 Ringe

3 3 do.

4 1 Brosche m. Diamanter og Brillanter

5 1 Guldring - Safir do.

6 1 Guld Filigran Armbaand

7 1 do. do. do.

8 1 do. Armbaandsuhr, 14 K.

709 1 Halssmykke m. Brillanter

710 1 Guld Medaillon, 14 K., m. Kæde

11 1 Fantasiring m. Brillanter

12 1 Guldarmbaand m. do.

13 1 Par Guldmanchetknapper

14 1 „ Ørenringe m. 6 Brillanter

15 1 Perlecollie

16 1 Ring m. 1 Brillant

17 1 do. 18 Karat m. 3 Perler

18 1 Guldarmbaand

19 1 Brillantring

720 1 Halssmykke m. Brillant

21 1 Brillantring

22 1 do.

23 1 Slipsnaal m. Brillant og Perle

24 1 pletteret Fad

25 1 do. do.

26 1 do. do.

27 1 do. do.

728 1 do. do.

27

Et forg. Rococo Møblement best. af:

729 1 Sofa, 4 Stole, 1 Lænestol

1 Bord

1 Skærm

1 Hylde

1 Kommodeskab

1 Spejl m. Konsol

730 1 Bornholmeruhr

31 2 Feltsenge

32 1 Seng

33 1 Servante

34 1 Badekar

35 1 Kobber Badeovn

36 1 Egetræs Buffet m. Opsats

37 1 do. Dækketøjsskab

38 1 do. Spisebord m. 7 Mellemplader

739 1 do. Anretterbord


29

28

740 12 Egetræs Stole

41 1 antik udsk. Egetræs Kiste

42 1 Mahogni Bord

43 1 do. do.

44 1 buet Kommode m. Indl.

45 1 Empire Kabinet

46 1 forg. Spejl

47 1 do. do.

48 2 Armstole, antike

49 1 do.

750 1 Bord m. Skuffe

51 1 Sofa

52 1 Tallerkenrække

53 8 Tallerkener

54 4 smaa Stole

55 1 Skab m. Udtræksskuffer

56 1 sortpoleret Staapult

57 1 Gulvtæppe

58 1 Vægtæppe, »Phyramus og Thisbe

59 1 do. »Svanelæppet«

760 1 Messinglygte

61 1 antikt Stolpeskab

62 1 Bord m. Klap

63 1 Gardinstang

64 2 Farvereproductioner

65 1 Bordløber

66 1 Sukkerskaal

67 1 Fad, 1 Lysestage, 1 Askebæger

68 1 imiteret Gobelin

69 1 Bogreol

770 1 Maleri

71 1 do.

72 1 do

73 1 Salonspejl i forg. Ramme

74 1 antik blaa Karaffel m. 2 Glas, det

75 2 Sølv Potageskeer

776 1 do. Thesi

777 1 Plet Vinkøler

78 1 do. Mundkrus m. Klokke

79 1 do. Sukkertang

780 1 do. Isspand

81 1 haandsyet Thevarmer

82 2 Fisk. B. & G.

83 1 Wiener Mokka Stel

84 12 Maage Kagetallerkener

85 1 Servantestel, 5 Dele

86 1 blomstret Vandfad

87 2 Kagefade, gennembr. Kant K. P.

88 4 Platter do. do. —

89 3 store flade Tallerkener

790 6 dybe do. —

91 6 do. mindre do. —

92 12 Dessert do. —

93 3 store do. —

94 6 Æggebægre —

95 1 Kaffekande, 6 Par Kopper —

96 1 Thepotte, 4 - do. —

97 2 Assietter, gennembr. Kant —

98 1 Salatskaal do. do. —

99 1 Mælkekande —

800 1 Opsats, itu —

1 1 Urtepotte —

2 1 Biscuitdaase, Hjerteform

3 1 Par kinesiske Kopper

4 1 Flakon

5 1 Citronpresser

6 1 Glas Frugtskaal paa Fod

7 1 opr. Fortepiano i sortpol. Kasse, Neumann,

Hamburg

8 1 stor Jern Gryde

9 1 Gasapparat

810 1 Stegepande

11 4 Aluminiums Gryder m. Laag

812 1 do. Mælkekoger


30

813 1 Aluminiums Thekedel

14 1 do. Laagstativ

15 1 do. Stativ til Vandøse

16 l do. Potageske

17 1 do. Sæbekop

18 1 Smudstøjskurv

19 2 Gardinstænger

820 Nogle Noder

21 1 Bornholmsk Stueuhr

22 1 antik Larnpefod m. Løvefødder

23 1 Skibsmodel

24 1 Kasse m. Diverse

25 1 Mahogni Skab m. Søjle

26 1 Fotografiapparat og endel fotografiske Sager

27 1 kin. Ampel

28 1 Barometer i Mahogni Kasse

29 1 do. antik

830 1 Søjle m. Thermometer

31 4 Skilderier

32 1 Metronom

33 1 Fonograf m. ca. 100 Valser

34 1 lille Væv til Baand

35 1 Fonograf m. ca. 50 Valser

36 1 polstr. Sovesofa m. Cretonne

37 1 Klædeskab

38 1 Mahogni Spisebord rn. Rigler

39 1 do. Bord

840 2 forg. Spejle m. Marmorplader

41 2 Armstager

42 1 Mahogni Sofa

43 1 do. do.

44 1 rød Kokosløber

45 1 Egetræs Bænk m. Plyds

46 1 Sofa

47 1 Bord

48 1 Kobber Æbleskivepande

849 1 do. Blomsterskaal

850

51

52

53

54

55

56

57

58

59

860

61

61a

62

63

64

65

66

67

68

69

870

71

72

73

74

75

76

77

78

79

880

81

82

83

84

885

31

Kobber Laag m. Hank

do. Kedel, stor

do. do. lille

dobb. Servante m. Marmoropsats

Egetræs Buffet

do. Spisebord

; do. Stole

do. Anretterbord

Nøddetræs Salonbord

Miniaturbillede

Stk. Filt

Mahogni Lænestole

Gardinstænger

Sølvkniv og Gaffel

Bordtæppe

1 udsk. Ben Bæger

fransk Shawl

stor Kobberbøtte

Maleri, Vejen til Bagsværd, V. Carlsen

do. Anemoner i et Glas, E. Poe

Kgl. Juleplatte, 1909

- do. 1910

- do. 1911

- do. 1912

- do. 1913

- do. 1914

- do. 1915

- do. 1916

- do. 1917

1Egetræs Buffet

1 do. Dækketøjsskab

1 do. Spisebord

l do. Anretterbord

12 do. Stole

1 stor Hjørnesofa

1 Gulvtæppe

1 fransk Shawl


32

886 1 dobb. Seng m. Madras

87 1 lille Bord

88 1 Bidet

89 1 Figurgruppe af Stephan Sinding

890 1 gi. dekoreret Porcelæns Vase, B. & G.

91 1 Messing Svingkedel paa Fod, Skylleskaal,

Thepotte og Kaffekande m. Fyrfad

92 1 Dørslag

93 1 Tragt

94 1 Flødespand

95 1 Bordbørste m. Bakke

96 1 Malm morter

97 1 Kobberkedel

98 3 Platter

99 2 Skilderier

900 1 Køkkenstol

1 1 Egetræs Sofa m. høj Ryg

2 1 Kuskeliberi

3 1 Mahogni Himmelseng

4 1 biaa Sovesofa

5 1 Mahogni Toiletmøbel

6 1 Nøddetræs Dameskrivebord

7 1 Sabel, 1840

8 2 Porcelæns Figurer

9 1 Hjørnesofa m. rødt Fløjl

910 1 Egetræs udsk. Spisebord

11 1 do. Buffet

12 1 do. Dækketøjsskab

13 1 do. Anretterbord

14 1 Nøddetræs Salonmøbel

15 1 do. Dameskrivebord

16 1 do. Salonbord

17 1 udsk. Bord m. Indlægning

18 1 Rococospejl

19 1 trefløjet Skærm

920 1 Pøllesofa, 2 Lænestole, 2 Damestole og

2 Salonstole m. Fløjl

921 1 Nøddetræs Skrivebordsstol

22 1 amerikansk do.

23 1 forg. Hjørnestol

24 1 Egetræs Pult

25 1 Drejestol m. Bøffellæder

26 1 Egetræs Buffet

27 14 do. Stole

28 1 do. Spisebord m. 6 P

29 1 Anretterbord

930 1 Brændekasse

31 1 Natstol

32 2 Taburetter

33 1 1 vis å vis Stol

34 1 Wienerstol

35 1 lille Egetræsstol

36 2 Nips Etagerer

37 2 Blomsterstativer

38 1 lille Kurvestol

39 1 Mahogni Vaskebord

940 1 Natstol

41 1 lille Skab

42 1 Skab

43 1 do.

44 1 Elmetræsskab

45 1 Hjørnesofa m. fraise Stof

46 1 sort Søjle

47 1 Mahogni Bord

48 1 do. Kommode

49 1 Egetræsbænk

950 2 Egetræsstole

51 1 Stumtjener

52 1 Egetræsbord

53 1 Kurvebord

54 1 udskaaret Stol

55 1 Spillebord

56 1 stor Lænestol m. Mekka

957 1 elektr. Lysekrone

33


35

958 1 elektr. Lysekrone

59 1 Thebord

960 4 Gardinstænger

61 1 Natstol

62 1 rød Fløjlssofa

63 8 Stole m. rød Fløjl

64 1 Kurvestol

65 3 Træstole

66 8 Stole m. fraise Stof

67 1 do. m. graat Silkedamask

68 1 Puf

69 5 Stole m. grønt Damask

970 1 do. - rødt do.

71 1 do. - sort do.

72 1 brunt enkelt Skab

73 1 hvidt dobb. do.

74 1 Divan

75 1 Natbord

76 1 Servante

77 1 Haandklædestativ

78 1 Cykle

79 1 Mahogni Chatol in. Opsats

980 1 Dekorationstæppe

81 1 dobbeltkapslet Guld Dameuhr

82 1 Smyrnatæppe

83 2 Forliggere

84 Stænger til Trappeløber

85 1 Salonbillard

86 1 Billard

87 1 elektr. Støvsuger m. Tilbehør

88 1 grøn Plyds Sofa, 4 Stole, 1 Lænestol

89 1 do. Lædersofa, 2 do. Lænestole m. Læder

990 1 lille Mahogni Medicinskab

91 1 Egetræs Rygebord

92 1 rundt Mahogni Bord m. Marmorplade

93 1 Mahogni Toiletmøbel

994 1 do. Servante, enkelt

34

995 1 Mahogni Seng m. Fjedermadras, Skraapude

og Fodpude

96 1 do. Sengeskab

97 1 do. dobb. Servante

98 1 do. Pillespejl m. lav Konsol

99 1 Nøddetræs do. - - do.

1000 1 stort Egetræs Pillespejl m. Plyds Konsol

1 1 Mahogni Bord m. Marmorplade, rundt

2 1 Egetræs Spisestueuhr

3 1 do. firk. Bord

4 1 lille Mahogni Jalusiskab

5 1 stor do. Empire Bogreol

6 1 do. Spillebord

7 1 Spiralseng m. Madras

8 1 Nøddetræs Sybord

9 1 firk. Bord

1010 1 forg. Klaverbænk

11 1 Jernseng m. Madras

12 1 grøn Plyds Pude

13 1 Mahogni Haandklædeholder

14 1 lille Mahogni Konsol

15 2 Nøddetræs Bogskabe

16 1 Mahogni Herreskrivebord m. Skabe

17 1 Kokustæppe

18 1 Divan

19 1 Mahogni Lænestol m. Læder

1020 2 smaa Mahogni Stole

21 1 Egetræs Klapbord

22 1 Kurvebord

23 1 malet Bord

24 1 do. do.

25 1 Gyngestol m. rødt Plyds

26 1 Sofa og 4 Stole m. Voksdug

27 1 stor Egetræs Buffet

28 1 rundt Spisebord m. Søjlefod

29 7 Egetræs Spisestuestole

1030 1 Singer Trædesymaskine


36

1031 1 Kurve Lænestol

32 1 Hundekurv

33 1 Vridemaskine

34 1 Smyrna Gulvtæppe

35 2 Stole

36 1 Gardinstang

37 1 Servantestel

38 3 Spande

39 1 Gulvtæppe

1040 1 do.

41 1 forgyldt Skærm

42 Køkkentøj

43 Krukker

44 1 Spand m. m.

45 1 Sofaspejl

46 1 stor Nøddetræs Hylde

47 1 forgyldt Spejl

48 2 Strygebrædter

49 6 Rullegardiner

1050 1 Gasstegeovn

51 1 Kurvesofa

52 1 do. Bord

53 3 do. Lænestole

54 1 do. Thebord

55 2 store hvide Bænke

56 2 do. Lænestole

57 1 do. Bænk

58 2 do. do.

59 1 do. Bord

1060 1 do. Stol

1061 1 Haveslange m. Spreder

37

Malerier

sælges Fredag den 1. Novbr. Kl. 1.

Samtidig sælges de øvrige i Kataloget nævnte Malerier

Ubekendte Kunstnere.

1062 Landskab med Skov og Se, i gi. forg. Ramme

63 Kvindehoved med Maske

64 Badende Nymfer

65 Haveinteriør

66 Skrivende Mand

67 Jupiter og Leda

67a Badende Kvinder

68 Antike Søjler, under Glas i Mahogni Ramme

69 Stueinleriør

1070 Moselandskab, sign.

71 Marinebillede, sign. E. P.

72 1 Maleri

Frode Eskesen

73 Landskab m. Huse

Fritz Kraul

74 En Bakkant. Akvarel

G. Henu. 1886

75 Kystlandskab

76 Italienerinde

J. Haien

Efter Jules v. Biesbrock

77 Farvetryk. Leda og Svanen

78 5 Fotografier i Glas og Ramme

O. A. Hermansen

79 Faar paa Marken

1080 Vinterlandskab

Ole Due

Riis Carstensen

1081 Fra Bornholms Klipper. 1875


38

Professor l/Uh). Rosenstand

1082 Studie til Kristian II og Dyveke

Alfrtd Larsen

83 Bondehus ved Frederikssund

Sofus Vermefrren

84 Fiskerkone fra Skovshoved

85 Stokroser

Yelva Vermefrren

Ludvig Engmann

86 Jydsk Hedeparti

87 Kanalparti

C. Wilf). Larsen

Molger Fiscfyer

88 Frugter og Blomster

Velva Vermefyren

89 Marguritter og Kløver

Ubekendt

1090 Vesuvs Krater. GI. italiensk Akvarel

91 GI. farvelagt Litografi. Guldbryllupsdagen

92 do. do. Ung Pige

93 Landskab

V. Jensen

O. Lundsfryd

94 Marmorbroen

95 Gadeparti fra Faxe.

96 Strandparti

97 Roser

Peder Møller

V. Leisner

Holger Fischer

Fr. Frandsen

98 Hadbjerg Mølle. Jylland

Aage Jessen

1099 Skanderborg Sø

Ubekendt

1100 Papegøje paa Orangegren. GI. Maleri paa Træ

1 En Serie paa 10 kolorerede Billeder tned paaklæbede

udklippede Figurer, som frembringer

humoristiske Karikaturer

2 Taarnfalk

3 Strandparti

Ubekendt

Axel Hansen

Tl)orald Mogensen

4 Italienske Anemoner

5 Landskab

M. B. Fritz

C. Breitenstein

6 Havnen i Grenaa. Udst. Charlb.

7 Marine

8 do.

9 Gaardinteriør

1/. Bille

Einar Olsen

J. Neumanrf

1110 Strandparti

V. Bille

11 Marine

Alfr. Larsen

12 Bondegaard

Ubekendt

13 Portræt

E. Fibiger

14 Landskab

Vill). Arnesen

15 Marine

Baybek

16 Indsø

Niels Christiansen

17 Sommerdag

H. Ellertsen

1118 I Dyrehaven


40

Milton Jensen

1119 Aarhus Bugten

1120 Fanøpigen

21 Baadene trækkes op

22 Blomstrende Syren

23 Marine

24 Landskab

J. Neumann

Krogt)- Petersen

Ole Petersen

25 Hest med Føl

N. A. Vyke

26 Vej over Heden

Arnold Ritzau

27 Hus ved Vejen

28 I. H. Hansen. Landskab

29 5. K. Skovlandskab

1130 Niels Christiansen. Heste paa Marken

31 E. L. Øresund ved Kronborg

32 C. Lund. Landskab

33 1 Billede,, Napoleon

34 Poul Crone, Landskab

35 do. do.

36 Niels Rundholst, Landskab

37 do. do.

38 1 Maleri. Beckmann

39 1 do. Rossum

1140 1 do. do.

41 1 do. Backer

42 1 do. Herter

43 1 do. Rossum

44 1 do. Beckmann

45 1 do. Hermans

46 1 do. Polderwaart

47 1 do. Rossum

48 1 do. do.

49 1 do. Faar paa Heden

1150 1 stort Billede

1151 1 do. do.

More magazines by this user
Similar magazines