21.11.2013 Views

Skema til aflæsning af bakterielle infektioner i huden.pdf - e-Dok

Skema til aflæsning af bakterielle infektioner i huden.pdf - e-Dok

Skema til aflæsning af bakterielle infektioner i huden.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bakterielle <strong>infektioner</strong> i <strong>huden</strong> Juni 2013<br />

Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest, Hospitalsenhed Midt<br />

Aflæsning <strong>af</strong> <strong>bakterielle</strong> <strong>infektioner</strong> i <strong>huden</strong> <strong>af</strong>hængig <strong>af</strong> patogenicitet og overfladisk/dyb infektion<br />

Kategori <strong>af</strong> patogener (eksempler)<br />

Primær<br />

patogener<br />

Streptococcus pyogens (GAS)<br />

Streptococcus dysgalactiae ssp. equisimilis<br />

(GCS/GGS)<br />

Staphylococcus aureus<br />

Staphylococcus lugdunensis**<br />

Vibrio vulnificus<br />

Overfladisk/dyb infektion<br />

ID + RES*<br />

Bidsår<br />

Specifikke<br />

diagnoser<br />

Staphylococcus intermedius<br />

Pasteurella multocida/canis<br />

Capnocytophaga canimorsus***<br />

Eikenella corrodens<br />

Neisseria weaveri<br />

Neisseria animaloris<br />

Neisseria zoodegmatis<br />

Svinerosen (Erysipelothrix rhusiopathiae)<br />

Tularæmi (Francisella tularensis)<br />

Stivkrampe (Clostridium tetani)<br />

Difteri (Corynebacterium difteriae)<br />

Miltbrand (Bacillus anthracis)<br />

ID + RES<br />

ID + RES<br />

(KUN efter klinisk indikation)<br />

*Ved GAS, GCS, GGS: kun res. ved dyb infektion, makrolidbeh., opl. om penicillinallergi, beh.svigt eller<br />

sammen med S. aureus, ellers Pen-stempel<br />

**Led kun efter S. lugdunensis ved renkultur, eller ved mistanke (morfologi, lugt)<br />

*** Kan ikke forventes påvist i sår<br />

Dyb<br />

Kategori <strong>af</strong> patogener (eksempler)<br />

Overfladisk<br />

PÅVIST primær<br />

patogener<br />

INGEN primær<br />

patogener<br />

Sekundær patogener<br />

Pseudomonas aeruginosa<br />

Clostridium perfringens,<br />

C. septicum m.fl.<br />

ID (+ RES ved<br />

brandsår og<br />

hudtransplantater)<br />

ID (+ RES ved<br />

brandsår og hudtransplantater)<br />

ID + RES<br />

- ID + RES ID + RES<br />

Anaerobe - ID <strong>til</strong> familieniveau ID + RES<br />

> 2 sekundær<br />

patogener <br />

konf. med<br />

lab.læge<br />

Enterobacteriaceae<br />

Streptococcus agalactiae (GBS)<br />

Aeromonas<br />

Enterococcus<br />

Aerobe gram neg. stave (andre end<br />

ovenstående og nedenstående) – konf.<br />

med lab. læge<br />

Candida<br />

ID <strong>til</strong><br />

familieniveau<br />

ID <strong>til</strong><br />

familieniveau<br />

ID <strong>til</strong> familieniveau<br />

ID <strong>til</strong> familieniveau<br />

ID + RES<br />

> 2 sekundær<br />

patogener <br />

konf. med<br />

lab.læge<br />

ID + RES efter<br />

lab.lægens skøn


Bakterielle <strong>infektioner</strong> i <strong>huden</strong> Juni 2013<br />

Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest, Hospitalsenhed Midt<br />

Tvivlsomme<br />

patogener<br />

Apatogene<br />

Pseudomonas, ikke P. aeruginosa<br />

Alcaligenes<br />

Flavobacterium<br />

Stenotrophomonas maltophilia<br />

Bacillus<br />

Veillonella<br />

Eubacterium<br />

Bifidobacterium<br />

Mundhulens apatogene Neisseria og<br />

Moraxella spp.<br />

Haemophilus parainfluenzae<br />

KNS (ikke S. lugdunensis)<br />

Micrococcus<br />

Non-hæmolytiske streptokokker<br />

Corynebacterium<br />

Propionibacterium<br />

Acinetobacter<br />

ID <strong>til</strong> familieniveau, men kun ved fravær <strong>af</strong> primær- og<br />

sekundærpatogener.<br />

Hvis fundet er i relation <strong>til</strong> fremmedlegemer<br />

(osteosyntesemateriale, led- eller karprotese), så konf.<br />

med lab. læge.<br />

Besvar som normalflora, men kun hvis der ikke er vækst<br />

<strong>af</strong> primær-, sekundær- eller tvivlsomme patogener.<br />

Hvis fundet er i relation <strong>til</strong> fremmedlegemer<br />

(osteosyntesemateriale, led- eller karprotese), så konf.<br />

med lab. læge.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!