her - EUC Sjælland

eucsj.dk

her - EUC Sjælland

EUX

ERHVERVSGYMNASIUM

Grundforløb Eux Praktik Hovedforløb 1 Praktik Hovedforløb 2

40 uger 43 uger 21 uger

Både håndværker og student på kun 4 år!

Eux er to uddannelser i én, Et tilbud til dig,

der både ønsker en erhvervsuddannelse, og

også gerne vil have en gymnasial eksamen.

Så er du klar til fremtiden; om du vil ud som

selvstændig, have adgang til drømmestudiet

eller arbejde i bygge- og anlægsbranchen.

Med eux kan du gå efter drømmen.

Du kan f.eks. læse videre til arkitekt eller

ingeniør. Eller du kan søge arbejde som tømrer,

struktør eller murer.

Der er rigtig mange muligheder med en euxuddannelse,

som bliver udbudt fra august 2011

EUC Sjælland – i øvrigt den første udbyder i

hele Region Sjælland.

Eud

Eux

Grundforløb Hovedforløb 1 Hovedeforløb 2

Eud

Eud

Eux

Formål

I fremtiden bliver uddannelse endnu vigtigere

end i dag. Derfor er det en god ide at have en

uddannelse, man kan blive ved med at bygge

oven på. Formålet med eux er netop at sikre

dig, så du på et hvilket som helst tidspunkt kan

læse videre.

Du vælger at læse eux, hvor du f.eks. uddanner

dig til tømrer. Efter nogle år som tømrer i

en virksomhed, vil du måske gerne læse videre

til arkitekt. Fordi du har taget en eux, hvor

de gymnasiale fag er obligatoriske og på et

højt niveau (Dansk A, engelsk B, matematik B,

samfundsfag C, teknikfag B og byggeteknologi

B), kan du søge direkte ind på en videregående

uddannelse på erhvervsakademiet,

ingeniørhøjskolen eller arkitektskolen.

Målgruppe

Der stilles høje krav til dig, når du skal tage

både en håndværkeruddannelse samt en studentereksamen

på fire år. Derfor søger vi kun

elever, der både er engagerede og teoretisk

stærke. Du kan se dig selv læse en videregående

uddannelse på et tidspunkt og elsker

at lære nyt.

Varighed

En eux tager helt præcis 4 år og 1 måned. Der

er kun uddannelsesstart én gang om året –

nemlig i august. Uddannelsen udbydes i både

Næstved og Køge.

Når du får huen på og svendebrevet i lommen

fire år senere, kan du søge direkte ind på en

videregående uddannelse samme sommer.

Eux

Svendeprøve

Opbygning

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis.

På skolen tilegner du dig de grundlæggende

færdigheder, der bliver omsat til praksis, når

du tre gange om året kommer i praktik i en

virksomhed.

Uddannelsen har en samlet længde på 212 uger.

Hovedforløbet har en samlet længde på

172 uger fordelt med 64 ugers skolegang og

108 ugers praktik.

Tag disse uddannelser på eux

Uddannelsen tilbydes indtil videre indenfor

disse fag: tømrer, murer samt anlægs-og bygningsstruktør.

Det er planen at flere erhvervsuddannelser

skal udbydes som eux på sigt.

Gymnasiale fag på uddannelsen

Du skal have følgende obligatoriske fag:

dansk A

engelsk B

matematik B

samfundsfag C

teknikfag B

byggeteknologi B

Derudover skal du også have et valgfag.

Til eksamen skal du bestå seks gymnasiale fag,

en større skriftlig opgave samt en eksamensopgave.

Betegnelserne A, B og C kommer fra det

gymnasiale system. A er højt niveau, B er

mellemniveau og C er lavt niveau.

Du kan læse videre til alt dette

Erhvervsakademiuddannelser

Byggetekniker, bygningskonstruktør, drifts-/energi-/informations-teknolog,

auto-/produktionsteknolog,

samt kort- og landmålingstekniker.

Andre videregående uddannelser

Arkitekt, håndværksmester, installatør, diplomingeniør

eller politibetjent.

Baggrund

Eux er en forkortelse for studiekompetencegivende

Xamen i forbindelse med en Erhvervs-

Uddannelse. X’et henviser til, at eux er en

gymnasial eksamen på linje med for eksempel

stx eller htx.

Adgangskrav og SU/løn

Adgangskravet er, at du har bestået

folkeskolens 9. klasse.

Da eux er et uddannelsesforløb på lige fod

med de øvrige erhvervsuddannelser, gælder

de samme regler vedr. løn, SU, mulighed for

skolepraktik etc.

Uddannelsen begynder hvert år i august. Du

kan læse den i både Næstved og Køge.

Yderligere oplysninger

Læs mere om eux på EUC Sjællands

hjemmeside, www.eucsj.dk,

under “Erhvervsuddannelser”.

Kontakt

Afdelingsleder (BA) i Køge,

Ivan Hansen,

E-mail: ivha@eucsj.dk

Mobil: 40 87 69 84.

Afdelingsleder (BA) i Næstved,

Poul Sørensen,

E-mail: posoe@eucsj.dk

Mobil: 22 28 23 42

EUX

ERHVERVSGYMNASIUM

EUC SJÆLLAND

More magazines by this user
Similar magazines